Toplumların ve bireylerin peşinde koştuğu “Adalet”in en ideal şekliyle demokratik siyasal rejimlerde, demokrasinin ise ancak özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, hesap verebilir bir Parlamenter Sistem içinde hayat bulabileceğine ve sürdürülebileceğine inanan, AHPADİ Platformu Parlamenter Sistem İdeali vizyonu ve misyonu çerçevesinde, her hafta Cuma akşamı bir mahallede gerçekleştirdiği sohbet ve bilgilendirme toplantılarının 5. Hafta Buluşması Çamlıca mahallesinde yapıldı.  

AHPADİ Platformu yapılan mahalle toplantılarıyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada;

“Önümüzdeki seçimler, “Cumhurbaşkanlığı Değil, Siyasal Rejim Refarandumu Olacak”

Parlamenter Demokrasi İdealimizin; katılımcı bir anlayışla hazırlanmış, eski zayıflıklarından arındırılmış, ortak aklın ürünü, özgürlükçü, demokratik, hesap ver(ebil)ir, etkin bir parlamenter sistem inşasından, güçlü parlamentodan, nitelikli parlamenterlerden geçtiğine inanıyoruz. Başkanlık ya da yarı başkanlık sistemlerinin özelliklerini dahi taşımayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yerine parlamenter sistem inşası önümüzdeki sürecin en önemli tartışma alanını oluşturacak, seçimler parlamenter sistem referandumu halini alacaktır. Değiştirilmesi için Meclisin 2/3 çoğunluğun, referanduma götürülmesi için ise 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç duyulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aslında geçerli oyların sadece ve sadece %50+1 çoğunluğuyla kabulüne olanak sağlayan bir referandumla kabul edildiği hatırlanırsa, çarpıklık daha iyi görülmektedir.

“ %50+1 Değil En az 360 Milletvekili ”

Anayasamıza göre, siyasal rejimin değişmesi için en az 360 milletvekiline, bunun için de önümüzdeki seçimlerde güçlü bir seçmen iradesine ihtiyaç var. Bu seçmen iradesinin sandığa yansıması için seçmenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Parlamenter Sistem arasındaki farklar konusunda ve parlamenter sistemin hayatında, refah ve konforunda sağlayacağı iyileştirmeler konusunda farkındalıklarının arttırılması gerekiyor. Bunun içinde halkımızla görüşmelerin, fikir alışverişinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu amaçla her hafta Cuma akşamı bir mahallemizde halkımızla buluşuyoruz. Buluşmalarda, önce; altı muhalefet partisi tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi beklentileri karşıladı mı? “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni” vatandaşlarımızca ne kadar tanınıyor, biliniyor? Sorunlara çözüm olacağına, beklentileri karşılayacağına olan inanç hangi seviyede? Yapıcı, geliştirici öneri ve eleştiriler var mı? gibi sorulara cevap aradığımız anketimizi uyguluyoruz. Ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabul edildiği 2017 yılı referandumundan itibaren; kişi başına düşen milli gelir, Mutluluk Endeksi, Demokrasi Endeksi, Hukukun Üstünlüğü Endeksi, Basın Özgürlüğü Endeksi, İşsizlik, Ortalama Temel Ücretler, Alım Gücü, Gelir Dağılımı gibi temel parametrelerin 4 yıllık değişimini örnekleyerek, demokratik Ülkelerle  karşılaştırarak Sistemin Ülkemizi getirdiği noktaya dikkat çekiyoruz. Toplantılar, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni çerçevesinin anlatımıyla devam ediyor, vatandaşlarımızın görüş ve önerileri dinleniyor, siyasi partilerimize geri bildirim sağlamak amacıyla not alınıyor.

Sivrihisar’daki ödüllü yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu Sivrihisar’daki ödüllü yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu

Her hafta; katılımcı, enerjik, coşkulu bir çalışmaya sahne olan çalışmalarımız devam edecek olup, saygıdeğer halkımızı parlamenter sistem konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz.”