Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar şu açıklamaları yaptı;

Bu uygulama sayesinde kimsenin cildinde leke olmayacak! Bu uygulama sayesinde kimsenin cildinde leke olmayacak!

"Her yılın  21 Eylül tarihi tüm dünyada Dünya Alzheimer Günü olarak bilinir. Böyle bir günün belirlenmesinin nedeni, hastalıkla ilgili farkındalığı yaratmak ve toplumu hastalık konusunda bilgilendirmektir. Dünyada yapılan çalışmalardan bilindiği kadarı ile,  dünya genelinde ortalama 3 kişiden 2'sinin ülkelerinde Alzheimer hastalığı ve benzer bunama şekilleri  hakkında çok az bilgisi vardır. Oysa ki 65 yaşını geçen bireylerin % 5 inin bu hastalığa yakalanacağı kesin görünmektedir. Her artan 5 yılla beraber bu oran iki katına çıkmaktadır. Asla normal yaşlanmanın bir parçası değildir. Ortalama yaşama süresinin hızla arttığı gezegenimizde , her 68 saniyede bir Alzheimer hastası tanısı konmakta olup, 2050 yılında beklenen hasta sayısı 150 milyonun üzerindedir. Yani özetle  Alzheimer hastalığı  küresel bir  halk sağlığı sorunu olarak görünmektedir. 

Alzheimer hastalığı, hastalar kadar onlara refakat eden hasta yakınlarını da yakından ilgilendirir. Tanı konulmasının ardından hastalar kendilerini yanlız hissetmeye başlarken, hastaların  ortalama 12 yıl yaşam süresinin varlığı düşünülecek olursa hastaya bakanların tükenişleri de kaçınılmazdır. 

Alzheimer'ın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı faktörlerin hastalığa yol açtığı bilinmektedir. Yaş, kadın olma, ailede hastalığın varlığı, kötü beslenme, tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, eğitimin azlığı, şişmanlık, depresyon, kötü ilaç kullanımı en çok söz edilen riskler arasındadır.  Bu riskler ile mücadele hastalık ile mücadelenin ilk basamağını oluşturmaktadır. 

Tanısı artık hastalığın çok öncesinden yapılabilen, kan ve omurilik sıvısında, hastalığa neden olduğunu bildiğimiz bir maddenin bakılması ile gelecekteki durumu yüksek oranda tahmin edilebilen Alzheimer hastalığının henüz kesin bir tedavisi yok görünse de pek çok çalışma yürütülmektedir."