Eskişehir'deki önlemler ve sağlık çalışanları için önemli açıklama... | Eskişehir Haber

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Eskişehir - Bilecik Diş Hekimleri Odası, Eskişehir Bilecik Eczacı Odası, Eskişehir - Bilecik Veteriner Hekimler Odası ve SES Şubesi ortak bir açıklama daha yaparak Eskişehir'deki salgın tedbirlerine ilişkin tespit ve önerilerini açıkladı. Açıklamada özellikle Eskişehir'deki sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanlarıa ilgili sıkıntılar yaşadığı belirtilerek, "Koruyucu donanım sorunu bir an önce çözülmeli. Hekimlerin çalışma şartlarının, vardiyaların, izinli sayılacakların, COVİD hasta/şüpheli temaslı personelin eve gönderilmeden kalacağı yerlerin belirlenmesi gibi kompleks organizasyonun şimdiden yapılarak bir süre sonra iş yükü çok arttığında sağlık çalışanında tükenmişliği ve dolayısı ile sağlık sisteminin çökmesini önlemek açısından çok önemlidir" denildi.

banner187
ESKİŞEHİR HABER 26.03.2020, 14:02 26.03.2020, 14:52
Eskişehir'deki önlemler ve sağlık çalışanları için önemli açıklama... | Eskişehir Haber
banner181

ESKİŞEHİR HABER - Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Eskişehir - Bilecik Diş Hekimleri Odası, Eskişehir Bilecik Eczacı Odası, Eskişehir - Bilecik Veteriner Hekimler Odası ve SES Şubesi ortak bir açıklama daha yaparak Eskişehir'de Covid19 salgınına ilişkin tespit ve önerilerini sıraladı. Yapılan açıklamada, "Eskişehir Sağlık Emek ve Meslek örgütleri olarak son yaptığımız deklarasyondan bu yana ilimizde değişen koşulları ve COVİD ile mücadelede nerede olduğumuz değerlendirmesini yapmak zorunlu olmuştur. Ne yazık ki Sağlık Müdürlüğü ve Valilik ketum tutumunu sürdürmekte, sadece sağlık çalışanlarını değil tüm Eskişehir kamuoyunu da bilgilendirmekten imtina etmeye devam etmektedir" denildi. 

Açıklamada, Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili tespitler şu şekilde sıralandı: Hasta sayıları oldukça azalmakla birlikte poliklinik çalışmaları devam etmektedir. Yeterli koruyucu donanım temininde zorluk devam etmekte, hekim ve sağlık çalışanlarımızın riski artarak devam etmektedir. 65 yaş üstü evde kontrol görevi de eklenmiştir. Binlerce 65 yaş üstü vatandaşımızın telefon ile kontrolü gibi normalde sağlık müdürlüğünün birkaç kişi ile belli bir merkezden halledebileceği bir şey için hekimleri kullanmak, salgının artacağı günlerde sağlık personelinin diri kalmasını etkiler ve bir süre sonra ikinci plana ötelenecek bir iş haline gelir. 
İşyerlerinden yaşlı, kronik hastalığı olanlar rapor alması aksi takdirde ücretsiz izinli sayılacağı baskısı ile ASM’lere yönlendirilmektedir. Hekimler kendileri dışında çözülmesi gereken bu problemin bir parçası haline getirilmişlerdir. Yoğun iş yükü altında çalışan hekimlerin birçoğu tedirginle evine gitmekte, ailesine hastalığı bulaştırma kaygısı yaşamaktadır. Ayrıca evde küçük çocuğu olan kadın hekimlerin iş yükleri artmış, tükenmişlik ve demoralizasyon hızla artmaktadır" denildi. 

Açıklamada, Şehir Hastanesi ile ilgili de şu ifadelere yer verildi: Bazı polikliniklerin kapatılmış veya azaltılmış olması ve hastanenin bir kısmının günlük hasta polikliniğine ayrılarak bulaş riskinin azaltılması olumludur. Kişisel koruyucu donanım konusu çözülememiş, özellikle COVİD-19 şüpheli hastalarla temas eden kişilerin N95 maske sayısı yetersizdir. Personel aynı maskeyi defalarca kullanmak zorunda kalmaktadır. Oysa bir şüpheli ile temas eden sağlık personelinin o maskeyi derhal çıkartıp tıbbi atığa atması ve yenisini kullanması gerekir, aksi takdirde kendisi hastalığı yaygınlaştıran durumuna gelir. Tıbbi maske, tek kullanımlık elbise, eldiven vb diğer donanımlar hem yetersiz hem düşük kalitede olup kısa sürede yıpranmaktadır. Sürecin şeffaf yönetilmemesi, sağlık personelinin bilgilendirilmemesi, günü birlik mevcut şartlara göre değişen kararlar insanların yöneticilere güvenini sarsmakta, doğru bir planlamanın olmadığı kanısına kapılmakta, kendilerini savunmasız ve yalnızlaşmış hissetmesine neden olmakta daha salgının başında olmamıza rağmen sağlık personelinde ciddi tükenmişlik duygusu hâkim olmaktadır."

Açıklamada özel hastelerle ilgili olarak da, "İlimizdeki bazı özel hastaneler bakanlık genelgesi “Pandemi Hastanesi” olarak belirlenmiştir. Bu şu demektir; COVİD şüpheli vaka gelirse testleri yapılacak ve hastanenizde gözlenecektir. Pozitif çıkarsa hastanenizde yatırılacaktır. Özel hastanelerin bu tanım altında değerlendirilmeleri olumlu olmakla birlikte; Her özel hastane bunu kaldıracak kapasitede midir? Özel hastanelerin koruyucu donanımları yeterli midir? Kendileri tarafından karşılanacağı söylenmekle birlikte çoğunda donanım yetersizdir ve maske, özellikle N95 gibi özellikli donanımları yoktur. Alalım deseler de piyasada bulunmaları çok zor olup mevcutlarda fahiş fiyatlarla satılmaktadır. Bu da özel hastanede çalışan sağlık personelini ciddi risk altında çalışamaya zorlamaktadır. Özel hastanelerin çoğu az sayıdaki hekim ve sağlık çalışanı ile hizmet vermektedir. Yoğun bakımların fazla sayıda hastanın yatması durumunda hekim ve sağlık çalışanı sayısının nasıl organize edileceği muammadır. Hastaneler gelen şüpheli vakaları yatırıp test sonucu çıkana kadar sizin gözleminizde kalacak denmesi ve bunların ödemesinin yapılıp yapılmayacağının belli olmaması, sarf malzemelerinin çok artırması nedeniyle bu hastalara COVİD tanısı konulması konusunda güçlüklerle karşılaşmak olasıdır. Bu da hastalığın yayılmasında bir faktör haline gelebilir. Eskişehir’de mevcut özel hastanelerin tümünde hasta sayıları ciddi olarak azaldığı için şimdilik Poliklinikleri teke düşürerek daha az hastanede bulunma gibi bir yöntem belirlemişlerdir. Gelirlerinin önemli ölçüde azalacağı ve işten çıkarmaların olacağı bellidir. Bundan ciddi kaygı duymaktadırlar" denildi.  

"Sağlık çalışanları tükenmeden yapılmalı"

Açıklamanın "öneriler" bölümünde de şu maddeler sıralandı: 
"1- Süreç şeffaf yürütülmeli ve Sağlık Müdürlüğü halkı günlük olarak bilgilendirmelidir. 
En önemli konu “Hızlı Test Taraması” konusudur. Sağlık müdürlüğü hızlı testlerin ne zaman geleceği, nerede yapılacağı, kimlere yapılacağı hastanelere gelmeleri gerekiyor mu yoksa şüpheli, şüpheli ve kesinleşmiş kişilerle temaslı kişilere evde mi test uygulanacaktır. ASM’lerde test olacak mı? Gibi hem sağlık çalışanlarının hem halkımızın kafasında sorulara cevap verilmesini beklemektedir. 
Çünkü öncelikli olarak sağlık çalışanlarına(kamu-özel ayrımı yapılmadan) ve şüpheli /şüpheli temaslı vakaların test yapılması ve evde istirahate alınması hastalığın yayılmasını önlemek açısından çok önemlidir. 
2-Hekimlerin çalışma şartlarının, vardiyaların, izinli sayılacakların, COVİD hasta/şüpheli temaslı personelin eve gönderilmeden kalacağı yerlerin belirlenmesi gibi kompleks organizasyonun şimdiden yapılarak bir süre sonra iş yükü çok arttığında sağlık çalışanında tükenmişliği ve dolayısı ile sağlık sisteminin çökmesini önlemek açısından çok önemlidir 
2-Koruyucu donanım sorunu bir an önce çözülmeli, tüm sağlık çalışanları kaygılanmadan donanıma ulaşacağını bilmelidir. Her ASM, TSM, hastane ve özel kurumlara ve hastanelere düzenli şekilde kişisel koruyucu donanım tedariki için bir lojistik merkez oluşturulmalıdır. 
3-Sağlık hizmeti özelde olsa kamusal bir hizmettir. Burada çalışan hekim arkadaşlarımızın çalışmaya devam etmesi salgının kontrol edilmesi açısından kritiktir. Bu nedenle hasta sayılarının azaldığı kazançlarının ciddi olarak azalması beklenen özel sağlık kuruluşlarının gerek işveren tarafından gerek devlet tarafından ücretlerinin garanti altına alınması önemlidir. Devletin bu hastanelere gerekli maddi katkıyı sunacak organizasyonu yapması gereklidir. 
Kamu hastanelerimizin de özellikle Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan personelimiz koruyucu ve girişimsel donanım konusunda ciddi sıkıntılar çekmektedir. Çünkü hastane ciddi olarak piyasaya borçlanmış ve tedarikçi firmalardan bu donanımın karşılanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Öncelikli olarak örneğin köprü-otoyol geçişi ücretlerinin bu yıl ödemesi askıya alınarak bu kaynak hastanelerimize aktarılarak borçlarının kapatılması ve nefes almaları sağlanabilir. 
4-Pandemi hastanesi olarak kabul edilen özel hastanelerin yoğun bakımlarının ortak bir merkezden yönetilmesi, sağlık personeli ihtiyacının bu merkezden organize edilmesi önemlidir. Aksi takdirde az sayıda hekimle yoğun bakımın yürütülmesi çok zor olacak hem hasta hem hekim zarar görecektir. 
5-Emekli olmuş aktif çalışmayan veya işyeri hekimliği gibi partime çalışan hekim ve sağlık çalışanlarımızdan gönüllü olanların görev alacağı, vatandaşlarımızın 24 saat arayabileceği bir telefon merkezinde sağlık durumlarına ait bilgilendirme alabilecekleri bir çağrı merkezine ihtiyaç vardır. 
Sağlık bakanlığına bağlı 184 hattı vardır ama dijital ses kaydı çıkmakta ve sonuçta kişiyi bir sağlık kurumuna başvurmasını önermektedir. Burada bahsedilen kişinin sağlık durumunun detaylı olarak bilinmesinden sonra önerilerin ilk ağızdan kişiye aktarılmasıdır. Böylece kişileri evde kalmaya ikna daha kolay olacak ve hastanelerin yükü azaltılacaktır. Sağlık müdürlüğü böyle bir organizasyon yaparsa biz Emek ve Sağlık Meslek Örgütleri olarak gönüllü sağlık çalışanı konusunda üyelerimizle birlikte hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. 
Son olarak söylemek isteriz ki sağlık emekçilerinin yıllardır mücadelesini performans ile ölçmenin ne kadar hatalı uygulama olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanları çalışırken ve emekliliklerinde insanca yaşayacağı bir ücret ile sağlıkta şiddeti önleyecek yasanında çıkarılmasını talep etmeye devam etmektedirler. Biz Eskişehir ilinde bulunan sağlık emek ve meslek örgütleri olarak olarak halkımızın salgın riskine ciddiyetle yaklaşması gerektiğini söylerken tüm kamu otoritesi ile işbirliğine de hazır olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz."
 

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Nisan 2020
İmsak 05:08
Güneş 06:33
Öğle 13:07
İkindi 16:41
Akşam 19:30
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@