Ahmet Urfalı / Son Makaleleri

Ahmet Urfalı / Bütün Yazıları

banner209

Ahmet Urfalı

Bütün Yazıları

Ahmet Urfalı
Yazdığı şiirlere bakarak kimi eleştirmenler ona “Kaf Dağına uçan şair” dedi. Gül metaforunun şiirlerinde çok geçmesiyle “gül kıvrımında barınan şair” oldu. Geleceğe dair ümit ve düşlerini görenler de “ulu hayallere yatan şair” bildi Urfalı’yı. Gül kıvrımında ulu hayallerden gerçek şiirler dokudu. Orada besleyip büyüttüğü dizelerinden Kaf Dağı’na uçmayı başarmış, Türk dilinin derinliğinde huma olup göğün sonsuzluğuna havalandı. Eskilerin tabiriyle velut (doğurgan) bir şairdir o. Sevgi şairi Urfalı’nın hayallerinde, umutlarında estetik bir bütünlük, felsefi bir derinlik göze çarpar. Yüreğini mısralara yükleyerek yeni ufuklarda yol almıştır o. Türkçe’nin sesindeki ahenk güzelliğini şiirlerine yansıtan Urfalı, Emirdağ’da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimi gördü. Yurdun değişik yerlerinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, okul yöneticiliği, kurucu okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptı. Pek çok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve başkan olarak görev alan Urfalı’nın yerel tarih ve halkbilim çalışmaları da vardır. 2006 ve 2011’de hemşehrileri tarafından iki defa “Yılın Kültür Adamı” seçilmiştir. Şiir ve yazıları; Kırağı, Edebdağ, Edebya, Türk Edebiyatı, Ardıç, Kalemder, Hece Taşları, Şahitler, Kirpi, Edebice, Edebiyat Dünyamız, Kırmızılar, Yenivatan, Eskiyeni, İstikbal, Gazetetürk adlı edebiyat dergileri ve gazetelerde yayımlanmaktadır. ŞİİR KİTAPLARI 1)Sevdalar Sevdalar 1 (1990) 2)Sevdalar Sevdalar 2 (1992) 3)Al Şafakların Müjdesi (1999) 4)Kayı Destanı (2004) 5)Gül ve Taş (2005) 6)… Ve Gözyaşı (2007) 7) İşrak Duyguları (2009) 8)Adı Yemendir (2010) 9)Göç Ağıtları (2011) 10)Bozkır Rüzgârı (2013) 11) İşitin Ey Yârenler (2014)

Milli Mücadele edebiyatında Eskişehir'in yeri

Milli Mücadele Edebiyatı, 1919-1922 tarihi yılları arasını kapsayan inanç, kararlılık, özgürlük ve bağımsızlık değerlerinin öne çıkarıldığı bir dönemin adıdır. Bu dönem, şair, yazar ve düşünce insanlarının tek bir ideal etrafında...
21 Eylül 2020

'Memleket isterim'

İnsanoğlu; geçmişi hatıralarında canlandırır, anı yaşar, geleceği hakkında hayâl kurar. Bu durum, insanın kişisel konumu ile ilgili olabileceği gibi ailesi, memleketi, milleti hakkında da düşünülebilir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın...
14 Eylül 2020

Büyük Türkiye rüyası

Lise tahsili yıllarında elimizden düşürmediğimiz iki kitap vardı. Bunlardan birincisi Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın yazdığı ‘'Büyük Türkiye Rüyası'', ikincisi ise Rıza Nur Aksun'un kaleme aldığı ‘'Dündar...
01 Eylül 2020

Eskişehirli memurlar (1879-1909)

Osmanlı Devleti, II. Mahmut döneminde başlayan idari alandaki reform çabaları, II. Abdülhamit ile birlikte ciddi bir ivme kazanarak büyük bir sivil bürokrasi meydana getirmiştir. Köklü değişimlerin emin adımlarla yürüyebilmesi amacıyla,...
25 Ağustos 2020

Eskişehir - Emirdağ yol durumu

Sivas-Ordu karayolunun açılışında "Gidemediğin yer senin değildir" sözü Halil Rifat Paşa tarafından söylenmiş, daha sonra da kültürel hayatımıza yerleşmiştir. Bu söz, devletin varlığı ve gücü açısından ifade edilmiştir. Devlet,...
17 Ağustos 2020

Dede Korkut Eskişehir'de

Aslında Dede Korkut hep bizimle beraberdi. Ondan bir öğüdü, bazen aile büyüklerimizden, komşularımızdan, öğretmenlerimizden duydukça kök değerlerimizin nerelere kadar uzandığını düşünerek kıvanır, övünürdük. Dede Korkut Kitabı...
09 Ağustos 2020

Eskişehir'in kültürel mirası

Sosyolog Robert Maciver, kültür ve uygarlık kavramlarını birbirinden ayırır: 'Kültür, yaşayış ve düşünüş tarzımız; sanat, edebiyat ve dinle ilgili değerlerimiz; âdet, gelenek ve eğlencelerimizdir. Uygarlık ise, insanın yarar sağlamak...
20 Temmuz 2020

Mavi Köşe

İnsanla mekân arasında duygusal bir bağ bulunmaktadır. İnsanın doğup büyüdüğü ev, okuduğu okullar, sosyal çevresinin buluşma noktaları mekânı ifade eder. İnsan, duygu dünyasının enerjisini böyle yerlerden el eder. Anılarda mekân...
12 Temmuz 2020

Duvarları yıkmak

İnsan bazen kendini hapsetmek için etrafına duvar örer. Bu duvarın malzemesi; kin, nefret, çekememezliktir. Kendini öyle bir kıskaca alır ki insan, hayat büsbütün çekilmez olur. Dünya zindana döner. O insanın çevresi de bu olumsuz enerjiden...
05 Temmuz 2020

Milli Mücadele döneminde Eskişehir basını

1864 tarihli Vilâyat Nizamnamesine göre her merkezde bir matbaa açılması, Anadolu'da basının yerleşmesini sağladı. Özellikle 1919- 1922 tarihleri arasında Anadolu'da Milli Mücadeleyi destekleyen pek çok yerel gazete neşredildi. Bu...
28 Haziran 2020

Dostluk üzerine

Dost kelimesi dilimize, Farsça, "düst" sözcüğünden dilimize geçmiş olup "sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı" anlamlarını taşımaktadır. Vefalı insanlarla eskiden kurulmuş, güzel ahbaplıklara;...
21 Haziran 2020

Eskişehir Halkevleri

"Yarınki nesiller, Türk İnkılâbı'nın en büyük meselesi üstünde bugünkü fikir adamlarının on beş seneden beri, hiçbir şey düşünmemiş veya ne düşündüklerini belli etmemiş olmalarına bir mana vermek isterken, kim bilir ne kadar...
12 Haziran 2020

Eskişehir'in Türkçe sınavı

Türkçe konusunda büyük hayâllerimden birisi, cadde ve sokaklardaki tanıtım levhalarının ana dilimize uygun adlarla konulmasıdır. Geçen yıllarda rahmetli Oktay Sinanoğlu, Türkçe konusunda bir konferans vermek üzere Eskişehir'e gelmiş,...
06 Haziran 2020

Eskişehir rüyası

Emirdağ otobüs terminalinde Ayakçı Arap, herkesin tanıdığı bir sesle bağırıyordu: "Eşşeher, Eşşeher.." Ayakçı Arap'ın aynı kelimeyi, aynı tonlama çığrışması ortalığa tatlı bir telaş veriyordu.                ...
01 Haziran 2020

Zafer yolu

Eskişehir, coğrafi konumu ve binlerce yıllık kültürel mirası, demografik yapısı, çok sesli kültürel özelliği ile dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir konumdadır. Eskişehir, genç ve dinamik nüfusu, yaratıcı enerjisinden dolayı,...
26 Mayıs 2020

Samsun'a gidiyoruz... Vatan imdadına...

Tarihte önemli günler vardır; milletlerin var olması, yeniden tarih sahnesine çıkması, büyük zaferler gibi... Milletler de insanlar gibi hafızaları ile yaşarlar ve yarınlara emin adımlarla yürürler. Belleğini kaybeden, geçmişini hatırlamayan...
18 Mayıs 2020

Atatürk'ün Eskişehir'i

Atatürk'ün Eskişehir'i ilk defa görmesi, 2Mart 1916 günü görev gereği Doğu ve Suriye  Cephelerine giderken uğradığı tren istasyonuna gelmesiyle gerçekleşti.  Atatürk'ün Eskişehir'i daha yakından tanıması,...
13 Mayıs 2020

Yunus Emre Haftasına bakış - 2

Gönlümüz yine Yunus Emre'yle hasbihal etmenin sevdasıyla yanıp tutuşmaktadır: Kılıçların kabzasında kazılıydı Oğuz Han'ın fetih mührü Ve müjdesi yazılıydı güneş vurdukça alınlara Bir göç hevesi yürük bir tay gibi eşinip...
07 Mayıs 2020

Yunus Emre Haftasına bakış - 1

Nihat Sami Banarlı; "Yunus Emre, halk diliyle tasavvuf edebiyatının en büyük şairidir. Daha Türkistan asırlarında Ahmet Yesevi ile başlayan Halk tasavvuf şiiri, Türkistan, Horasan ve Anadolu'da yüzyılı aşan bir işleniş çağından sonra,...
05 Mayıs 2020

2021 Yunus Emre Yılı

Azerbaycan,  Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın destek vermesi sonucunda UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) 2021 yılını 'Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü” olarak ilan etmiştir....
29 Nisan 2020

Gazi Meclis'in 100. yılı

Faruk Nafiz Çamlıbel, Çankaya şiirine; "Bu hıyâbân ebediyyet yoludur Gider Allah'a kadar burdan ucu Karşıdan bakma geçerken yolcu. Belki bir dert ile bağrın doludur!'' dörtlüğüyle başlar.  Şiirin devamında sembolik bir...
23 Nisan 2020

Kovid-19'un düşündürdükleri

Felaket senaryoları, komplo teorileri, dijital hâkimiyet kurma iddiaları, yeni dünya düzeni kurma çalışmaları, coronavirüs salgının ardındaki gizli planlar, Amerika-Çin mücadeleleri, insanları robotlaştırma deneyleri, algı oluşturma gayretleri…...
17 Nisan 2020

Eskişehir’in kültürel yapısı

Eskişehir, tarihin en eski çağlarından itibaren farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeridir. Stratejik konumu ve Anadolu sağ kol güzergâhında yol kavşağı üzerinde olduğundan bir menzil olması yönüyle de büyük bir öneme...
11 Nisan 2020

Milli Mücadele’nin 100.Yılının Anlamı

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Türk Milli Mücadelesini işgalci güçlere karşı başlatmak üzere  Samsun'a çıkması İstiklal Savaşının başlangıcı kabul edilmektedir.  Orduları dağıtılmış, silahları elinden alınmış,...
20 Kasım 2019

Gelişmelerden Haberdar Olun

@