Ahmet Urfalı / Son Makaleleri

Ahmet Urfalı / Bütün Yazıları

Ahmet Urfalı

Bütün Yazıları

Ahmet Urfalı
Yazdığı şiirlere bakarak kimi eleştirmenler ona “Kaf Dağına uçan şair” dedi. Gül metaforunun şiirlerinde çok geçmesiyle “gül kıvrımında barınan şair” oldu. Geleceğe dair ümit ve düşlerini görenler de “ulu hayallere yatan şair” bildi Urfalı’yı. Gül kıvrımında ulu hayallerden gerçek şiirler dokudu. Orada besleyip büyüttüğü dizelerinden Kaf Dağı’na uçmayı başarmış, Türk dilinin derinliğinde huma olup göğün sonsuzluğuna havalandı. Eskilerin tabiriyle velut (doğurgan) bir şairdir o. Sevgi şairi Urfalı’nın hayallerinde, umutlarında estetik bir bütünlük, felsefi bir derinlik göze çarpar. Yüreğini mısralara yükleyerek yeni ufuklarda yol almıştır o. Türkçe’nin sesindeki ahenk güzelliğini şiirlerine yansıtan Urfalı, Emirdağ’da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimi gördü. Yurdun değişik yerlerinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, okul yöneticiliği, kurucu okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptı. Pek çok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve başkan olarak görev alan Urfalı’nın yerel tarih ve halkbilim çalışmaları da vardır. 2006 ve 2011’de hemşehrileri tarafından iki defa “Yılın Kültür Adamı” seçilmiştir. Şiir ve yazıları; Kırağı, Edebdağ, Edebya, Türk Edebiyatı, Ardıç, Kalemder, Hece Taşları, Şahitler, Kirpi, Edebice, Edebiyat Dünyamız, Kırmızılar, Yenivatan, Eskiyeni, İstikbal, Gazetetürk adlı edebiyat dergileri ve gazetelerde yayımlanmaktadır. ŞİİR KİTAPLARI 1)Sevdalar Sevdalar 1 (1990) 2)Sevdalar Sevdalar 2 (1992) 3)Al Şafakların Müjdesi (1999) 4)Kayı Destanı (2004) 5)Gül ve Taş (2005) 6)… Ve Gözyaşı (2007) 7) İşrak Duyguları (2009) 8)Adı Yemendir (2010) 9)Göç Ağıtları (2011) 10)Bozkır Rüzgârı (2013) 11) İşitin Ey Yârenler (2014)

Eskişehir Kültür Havzası

Kültür; bir toplumun tarihi süreç içerisinde oluşturduğu değer, norm, yasa, inanç, ahlak, gelenek, görenek gibi manevi öğeler ile üretim, teknik, beceri, araç-gereç gibi maddi unsurların birleşimidir. Kültür kavramı milletlerin ‘milli'...
12 Nisan 2021

İnönü Savaşlarının 100.Yılı

 Tarihi olaylar çok yönlü bir özelliğe sahiptir. Hukuki, stratejik, arşivcilik, ders alma, ekonomik, edebi bakımlardan tarihi olaylar büyük bir öneme haizdir. Kadim zamanlarda yapılan savaşların tekrar gündeme taşınarak, örnek olma,...
05 Nisan 2021

Yunus Emre’de Dervişlik Durağı

 Yunus Emre, şiirlerinde sıkça derviş, dervişlik üzerinde durur:     ‘'Bu dervişlik durağı bir acayip duraktır     Derviş olan kişiye evvel dirlik gerektir''       Derviş...
29 Mart 2021

Yunus Emre’nin ‘’Gönül Şehri’’ Metaforu

Yunus Emre'nin; ‘'Girdim gönül şehrine daldım onun bahrine Aşk ile seyrederken iz buldum can içinde‘'  sözlerinden hareketle gönül ve şehir kavramlarının taşıdığı anlam bakımından tasavufun başta gelen metaforlarındandır....
22 Mart 2021

2021 Dünya Şiir Günü Mesajı

Şiir, sözün imbikten damıtılarak ruhlarına güzellik vermek için mavi semanın altında insanlara dağıtılan aşkın sihirli çağrısıdır.  Şiirin çağrısı; sevgi, hoşgörü, iyilik, barış, kardeşlik gibi kalıcı duyguları gönüllere...
19 Mart 2021

Yunus Emre’nin Gönüllerdeki Yeri

    Kabir ölünün gömüldüğüyer, mezar  ise ziyaret edilen ulu kişilerin makberi anlamındadır. Eski Türkçe'de ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber karşılığında ‘sin''kelimesi kullanılırdı.Anıt...
15 Mart 2021

“Ey Nazlı Hilal”

 Türk kozmogonisinde güneş, hilal ve yıldızın önemli bir yeri vardır. Bu yüzden güneş, hilal ve yıldız, proto-Türklerden başlayarak Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türk sembolleri arasında kullanılmıştır....
08 Mart 2021

Gençliğim eyvah!

Genç; define, hazine, yiğit, cömert, kahraman, bahadır, alp, güçlü, yürekli, gözü pek, mert, feta, batur, alpagut, cesur gibi isim ve sıfatlarla tanımlanmaktadır. Gençlik, insan hayatının fiziki yönden en güçlü olduğu, atılımcı, hareketli...
27 Şubat 2021

Şairin zor sınavı

Nazımla anlatım yolu şiir, sanatlar içinde yazılıp söylenmesi ve düzenlenmesi bakımlarından belki de en zor olanıdır. Öncelikle şairliğin bir meslek olup olmadığını sormakla söze başlayalım. Şairlik bir meslek midir? Meslek, bir kimsenin...
22 Şubat 2021

Göçmenler Sığınağı Anadolu

Kanadı kırık güvercinler gelir sana sığınmaya. Özgür yaylalarında tedavi olmaya koşar, yaralı ceylanlar senin. Sen öğüdünü 'gel” diyen Mevlana'dan alırsın. 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü” hoş gören Yunusu Emre'dir...
13 Şubat 2021

Balkan acısı

    Göçlerin en acıklısıydı ve sen ağlardın her kimin hikâyesini dinlesen. Oysa şanlı bir fetihle başlamıştı Balkan macerası, şimdi kanlı bir bozgunla sona eriyordu. Bu göç, ateşten bir gömlekti; Balkan acısıydı bu,...
06 Şubat 2021

Göç Ağıtları

Sen gittin... Adaçal yüzündeki bademler boyun büktü. Belen'den bir toz bulutu kalktı Emirdağ üstüne. Ağıtlarla çağıldadı Çayderesi. Kacerli'nin sokaklarında söylenmez oldu bozlaklar. Edelerin klarnetleri hüzün döktü yollara....
01 Şubat 2021

Gönül gözüyle görmek...

Yunus Emre; ‘'Dil söyler, kulak dinler. Kalp söyler, kâinat dinler.'' derken kalbin önem ve değerini ortaya koymaktadır. Zira kalp; insan vücudunun bir organı olmanın ötesinde sevgi, hoşgörü, adalet, kardeşlik gibi pek çok...
26 Ocak 2021

Sevgi Dili

2021 Yunus Emre yılı münasebetiyle… 'Ben gelmedim dava için, Benim işim sevi için”  Yunus Emre, bütün insanlığa sevgi diliyle seslenir. Bilgi, sevgi, kanaat ve imanın yoğurduğu; biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlık olan...
18 Ocak 2021

Dilimiz Kimliğimizdir

Ey derviş 'mî-dânî mî-dânî” dir durursun. Sen hiç Türkîce bilmez misin?”                                                ...
11 Ocak 2021

Eskişehir Havacılığı: “Kağnıdan Doğan Güneş”

    Eskişehir'in ülke ve dünya çapında tanınan pek çok özellikli öğesi bulunmaktadır. Bu öğelerden birisi de havacılık alanına bağlı olarak gelişen uçaklarıdır. Eskişehir, ‘'bozkırın ortasında havacı kenti''...
02 Ocak 2021

Kişisel gelişimcilik ve milli kültür

İnsanoğlu toplumsal bir varlık olarak yaratılmış olup sosyo-kültürel ortamda kişiliğini bulur. Kişilik gelişiminde kalıtımın etkisiyle birlikte aileden başlayarak çevreden edinilen kültürel değerler, insanın davranışlarını belirler....
28 Aralık 2020

Eskişehir Şehr-Engizi

-Bülent ile Tûbâ'ya- Her ne söylenmişse sevgiden yana Baharı Sakarya vadisinde yeşerir Yunusça bir sokuluştur derinliklerine ruhun Bir muştu olur yayılır yeryüzüne sevecen Salkım söğütler gamzesinden öper Porsuk'un Ay utanır...
19 Aralık 2020

Türk Askeri

Bakü Azatlık Meydanında Türkiye ve Azerbaycan kuvvetlerinden oluşan Türk Ordusunun yürüyüşü yeni müjdelerin habercisi olarak her Türk'ün gururlanmasına vesile oldu. Bu durum, iki devlet bir milletin sevinç ve tasada bir olmasının milli...
12 Aralık 2020

Emirdağ Algısı

Algı, nesne ve olaylara karşı organizmanın yaptığı, anlamlı, sistemli ve toptan bir tepkidir. Algılar, duyumların sonucu olarak ortaya çıkar. Algılar, ferdin eski yaşantısına ve bilgilerine göre şekil alır. En önemli belirtisi de duyumların,...
05 Aralık 2020

Girdim gönül şehrine

Her kentin de tıpkı insanlarda bulunduğu gibi bir kimliği ve bir belleği vardır. Bir kentin coğrafi konumu, doğal ve tarihi dokusu, mimari yapısı, kentlinin ekonomik ve kültürel yaşayış biçimi, gelenek ve göreneği konusundaki özgünlüğü...
28 Kasım 2020

Öğretmen Olabilmek

Öğretmen tarihsel süreç içinde; muallim, hoca ve ata kelimeleriyle de karşılanmıştır. Bu sözlerde anlam yönünden bir zenginlik ve derinlik mevcuttur. Konu insan yetiştirmek, insanı eğitmek olunca ,'ektiğini en geç biçen çiftçi öğretmendir”...
24 Kasım 2020

Bir Atatürk Romanı

Hilmi Özden; ‘'Ankaralı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemal'' adlı belgesel romanının ‘'İthaf ve Teşekkür'' bölümünde: ‘'Romanımızın her hangi bir iddiası yoktur sadece istikameti vardır. Bölümler okundukça...
21 Kasım 2020

Anayurdu demir ağlarla örmek

     10.Yıl Marşı, devlet ve milletin nerden nereye geldiğini belgeleyen önemli bir göstergedir. Cumhuriyet şairleri, Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar güftesini yazmış, Cemal Reşit Rey de bestelemiştir. Atatürk,...
14 Kasım 2020

Gelişmelerden Haberdar Olun

@