Ahmet Urfalı / Son Makaleleri

Ahmet Urfalı / Bütün Yazıları

Ahmet Urfalı

Bütün Yazıları

Ahmet Urfalı
Yazdığı şiirlere bakarak kimi eleştirmenler ona “Kaf Dağına uçan şair” dedi. Gül metaforunun şiirlerinde çok geçmesiyle “gül kıvrımında barınan şair” oldu. Geleceğe dair ümit ve düşlerini görenler de “ulu hayallere yatan şair” bildi Urfalı’yı. Gül kıvrımında ulu hayallerden gerçek şiirler dokudu. Orada besleyip büyüttüğü dizelerinden Kaf Dağı’na uçmayı başarmış, Türk dilinin derinliğinde huma olup göğün sonsuzluğuna havalandı. Eskilerin tabiriyle velut (doğurgan) bir şairdir o. Sevgi şairi Urfalı’nın hayallerinde, umutlarında estetik bir bütünlük, felsefi bir derinlik göze çarpar. Yüreğini mısralara yükleyerek yeni ufuklarda yol almıştır o. Türkçe’nin sesindeki ahenk güzelliğini şiirlerine yansıtan Urfalı, Emirdağ’da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimi gördü. Yurdun değişik yerlerinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, okul yöneticiliği, kurucu okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptı. Pek çok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve başkan olarak görev alan Urfalı’nın yerel tarih ve halkbilim çalışmaları da vardır. 2006 ve 2011’de hemşehrileri tarafından iki defa “Yılın Kültür Adamı” seçilmiştir. Şiir ve yazıları; Kırağı, Edebdağ, Edebya, Türk Edebiyatı, Ardıç, Kalemder, Hece Taşları, Şahitler, Kirpi, Edebice, Edebiyat Dünyamız, Kırmızılar, Yenivatan, Eskiyeni, İstikbal, Gazetetürk adlı edebiyat dergileri ve gazetelerde yayımlanmaktadır. ŞİİR KİTAPLARI 1)Sevdalar Sevdalar 1 (1990) 2)Sevdalar Sevdalar 2 (1992) 3)Al Şafakların Müjdesi (1999) 4)Kayı Destanı (2004) 5)Gül ve Taş (2005) 6)… Ve Gözyaşı (2007) 7) İşrak Duyguları (2009) 8)Adı Yemendir (2010) 9)Göç Ağıtları (2011) 10)Bozkır Rüzgârı (2013) 11) İşitin Ey Yârenler (2014)

Dilimiz Kimliğimizdir

Ey derviş 'mî-dânî mî-dânî” dir durursun. Sen hiç Türkîce bilmez misin?”                                                ...
11 Ocak 2021

Eskişehir Havacılığı: “Kağnıdan Doğan Güneş”

    Eskişehir'in ülke ve dünya çapında tanınan pek çok özellikli öğesi bulunmaktadır. Bu öğelerden birisi de havacılık alanına bağlı olarak gelişen uçaklarıdır. Eskişehir, ‘'bozkırın ortasında havacı kenti''...
02 Ocak 2021

Kişisel gelişimcilik ve milli kültür

İnsanoğlu toplumsal bir varlık olarak yaratılmış olup sosyo-kültürel ortamda kişiliğini bulur. Kişilik gelişiminde kalıtımın etkisiyle birlikte aileden başlayarak çevreden edinilen kültürel değerler, insanın davranışlarını belirler....
28 Aralık 2020

Eskişehir Şehr-Engizi

-Bülent ile Tûbâ'ya- Her ne söylenmişse sevgiden yana Baharı Sakarya vadisinde yeşerir Yunusça bir sokuluştur derinliklerine ruhun Bir muştu olur yayılır yeryüzüne sevecen Salkım söğütler gamzesinden öper Porsuk'un Ay utanır...
19 Aralık 2020

Türk Askeri

Bakü Azatlık Meydanında Türkiye ve Azerbaycan kuvvetlerinden oluşan Türk Ordusunun yürüyüşü yeni müjdelerin habercisi olarak her Türk'ün gururlanmasına vesile oldu. Bu durum, iki devlet bir milletin sevinç ve tasada bir olmasının milli...
12 Aralık 2020

Emirdağ Algısı

Algı, nesne ve olaylara karşı organizmanın yaptığı, anlamlı, sistemli ve toptan bir tepkidir. Algılar, duyumların sonucu olarak ortaya çıkar. Algılar, ferdin eski yaşantısına ve bilgilerine göre şekil alır. En önemli belirtisi de duyumların,...
05 Aralık 2020

Girdim gönül şehrine

Her kentin de tıpkı insanlarda bulunduğu gibi bir kimliği ve bir belleği vardır. Bir kentin coğrafi konumu, doğal ve tarihi dokusu, mimari yapısı, kentlinin ekonomik ve kültürel yaşayış biçimi, gelenek ve göreneği konusundaki özgünlüğü...
28 Kasım 2020

Öğretmen Olabilmek

Öğretmen tarihsel süreç içinde; muallim, hoca ve ata kelimeleriyle de karşılanmıştır. Bu sözlerde anlam yönünden bir zenginlik ve derinlik mevcuttur. Konu insan yetiştirmek, insanı eğitmek olunca ,'ektiğini en geç biçen çiftçi öğretmendir”...
24 Kasım 2020

Bir Atatürk Romanı

Hilmi Özden; ‘'Ankaralı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemal'' adlı belgesel romanının ‘'İthaf ve Teşekkür'' bölümünde: ‘'Romanımızın her hangi bir iddiası yoktur sadece istikameti vardır. Bölümler okundukça...
21 Kasım 2020

Anayurdu demir ağlarla örmek

     10.Yıl Marşı, devlet ve milletin nerden nereye geldiğini belgeleyen önemli bir göstergedir. Cumhuriyet şairleri, Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar güftesini yazmış, Cemal Reşit Rey de bestelemiştir. Atatürk,...
14 Kasım 2020

Bizim Türkülerimiz

Boz toprakta rızkını arayan insanımızın hüzünlü bir haykırışıdır bizim türkülerimiz. Türkülerimizdir, dayanılmaz hasretlerin, akıl almaz kahramanlıkların, kılıç zoruyla sağlanan iskânların, sürüp giden kavgaların, kerem yanığı...
07 Kasım 2020

Eskişehir - Emirdağ ilişkileri

Hüdavendigar Salnamesi'nin Emirdağ ile ilgili bölümlerinde önemli bilgiler verilmektedir.1893 yılı bilgilerinde Aziziye (Emirdağ); Karahisar'a 12, Eskişehir'e 18, Bursa'ya (Eskişehir üzerinden) 48 saat uzaklıktadır.1907yılında...
03 Kasım 2020

Kayı Boyu Karacahisar'da

‘'Mahan durağından kalktı göçleri Dua içre yedileri üçleri İslam'ın özünden gelir güçleri Bulunmaz yürekte niza ay ana'' Türk milleti, devletinin devlet-i ebed-müddet olduğuna inanır her zaman. Ve kendi varlığını...
26 Ekim 2020

Eskişehir'de Karabağ oymağı

1960'lı yıllardan başlayarak Eskişehir'e göç eden ve iş hayatı, bürokrasi, sivil toplumda varlıklarını gösteren Karabağ oymağı mensupları birlik ve dayanışma içerisinde yaşamaktadırlar. Son günlerde kardeş ülke Azerbaycan'ın...
17 Ekim 2020

Emirdağ'ın geleceği

Emirdağ'ın ilk nüfus verisi 1885 yılına ait olup 16. 575'tir. Merkez nüfusu ise Muslucalu nahiyesine ait olup 250 hanedir. Bu da yaklaşık 1.780 kişidir. Emirdağ tarihinde en yüksek nüfusa, 1965 yılında 74.808 rakamı ile ulaşmıştır....
11 Ekim 2020

Emirdağ yaylaları yok ediliyor!

Hayvancılık yapan toplumlarda kış çok büyük zorluklarla geçer. İnsanlar kışın bir an önce bitmesini dört gözle bekler. Mart ayı sonlarında Emir Dede'nin tepesindeki karlar erimeye başlar. Emir Dede, beyaz başlığını güneşin durumuna,...
03 Ekim 2020

Koca Behçet'in anılarında Eskişehir

Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanlarından olan Koca Behçet namiyle maruf Hüseyin Behçet Görktan, 23 Haziran 1921- 01 Eylül 1922 yılları arasındaki anılarını yazarak ‘'Milli Mücadele Günlüğü'' eserini meydana getirmiştir....
29 Eylül 2020

Milli Mücadele edebiyatında Eskişehir'in yeri

Milli Mücadele Edebiyatı, 1919-1922 tarihi yılları arasını kapsayan inanç, kararlılık, özgürlük ve bağımsızlık değerlerinin öne çıkarıldığı bir dönemin adıdır. Bu dönem, şair, yazar ve düşünce insanlarının tek bir ideal etrafında...
21 Eylül 2020

'Memleket isterim'

İnsanoğlu; geçmişi hatıralarında canlandırır, anı yaşar, geleceği hakkında hayâl kurar. Bu durum, insanın kişisel konumu ile ilgili olabileceği gibi ailesi, memleketi, milleti hakkında da düşünülebilir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın...
14 Eylül 2020

Büyük Türkiye rüyası

Lise tahsili yıllarında elimizden düşürmediğimiz iki kitap vardı. Bunlardan birincisi Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın yazdığı ‘'Büyük Türkiye Rüyası'', ikincisi ise Rıza Nur Aksun'un kaleme aldığı ‘'Dündar...
01 Eylül 2020

Eskişehirli memurlar (1879-1909)

Osmanlı Devleti, II. Mahmut döneminde başlayan idari alandaki reform çabaları, II. Abdülhamit ile birlikte ciddi bir ivme kazanarak büyük bir sivil bürokrasi meydana getirmiştir. Köklü değişimlerin emin adımlarla yürüyebilmesi amacıyla,...
25 Ağustos 2020

Eskişehir - Emirdağ yol durumu

Sivas-Ordu karayolunun açılışında "Gidemediğin yer senin değildir" sözü Halil Rifat Paşa tarafından söylenmiş, daha sonra da kültürel hayatımıza yerleşmiştir. Bu söz, devletin varlığı ve gücü açısından ifade edilmiştir. Devlet,...
17 Ağustos 2020

Dede Korkut Eskişehir'de

Aslında Dede Korkut hep bizimle beraberdi. Ondan bir öğüdü, bazen aile büyüklerimizden, komşularımızdan, öğretmenlerimizden duydukça kök değerlerimizin nerelere kadar uzandığını düşünerek kıvanır, övünürdük. Dede Korkut Kitabı...
09 Ağustos 2020

Eskişehir'in kültürel mirası

Sosyolog Robert Maciver, kültür ve uygarlık kavramlarını birbirinden ayırır: 'Kültür, yaşayış ve düşünüş tarzımız; sanat, edebiyat ve dinle ilgili değerlerimiz; âdet, gelenek ve eğlencelerimizdir. Uygarlık ise, insanın yarar sağlamak...
20 Temmuz 2020

Gelişmelerden Haberdar Olun

@