Ahmet Urfalı / Son Makaleleri

Ahmet Urfalı / Bütün Yazıları

banner209

Ahmet Urfalı

Bütün Yazıları

Ahmet Urfalı
Yazdığı şiirlere bakarak kimi eleştirmenler ona “Kaf Dağına uçan şair” dedi. Gül metaforunun şiirlerinde çok geçmesiyle “gül kıvrımında barınan şair” oldu. Geleceğe dair ümit ve düşlerini görenler de “ulu hayallere yatan şair” bildi Urfalı’yı. Gül kıvrımında ulu hayallerden gerçek şiirler dokudu. Orada besleyip büyüttüğü dizelerinden Kaf Dağı’na uçmayı başarmış, Türk dilinin derinliğinde huma olup göğün sonsuzluğuna havalandı. Eskilerin tabiriyle velut (doğurgan) bir şairdir o. Sevgi şairi Urfalı’nın hayallerinde, umutlarında estetik bir bütünlük, felsefi bir derinlik göze çarpar. Yüreğini mısralara yükleyerek yeni ufuklarda yol almıştır o. Türkçe’nin sesindeki ahenk güzelliğini şiirlerine yansıtan Urfalı, Emirdağ’da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimi gördü. Yurdun değişik yerlerinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, okul yöneticiliği, kurucu okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptı. Pek çok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve başkan olarak görev alan Urfalı’nın yerel tarih ve halkbilim çalışmaları da vardır. 2006 ve 2011’de hemşehrileri tarafından iki defa “Yılın Kültür Adamı” seçilmiştir. Şiir ve yazıları; Kırağı, Edebdağ, Edebya, Türk Edebiyatı, Ardıç, Kalemder, Hece Taşları, Şahitler, Kirpi, Edebice, Edebiyat Dünyamız, Kırmızılar, Yenivatan, Eskiyeni, İstikbal, Gazetetürk adlı edebiyat dergileri ve gazetelerde yayımlanmaktadır. ŞİİR KİTAPLARI 1)Sevdalar Sevdalar 1 (1990) 2)Sevdalar Sevdalar 2 (1992) 3)Al Şafakların Müjdesi (1999) 4)Kayı Destanı (2004) 5)Gül ve Taş (2005) 6)… Ve Gözyaşı (2007) 7) İşrak Duyguları (2009) 8)Adı Yemendir (2010) 9)Göç Ağıtları (2011) 10)Bozkır Rüzgârı (2013) 11) İşitin Ey Yârenler (2014)

Milli Mücadele döneminde Eskişehir basını

1864 tarihli Vilâyat Nizamnamesine göre her merkezde bir matbaa açılması, Anadolu'da basının yerleşmesini sağladı. Özellikle 1919- 1922 tarihleri arasında Anadolu'da Milli Mücadeleyi destekleyen pek çok yerel gazete neşredildi. Bu...
28 Haziran 2020

Dostluk üzerine

Dost kelimesi dilimize, Farsça, "düst" sözcüğünden dilimize geçmiş olup "sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı" anlamlarını taşımaktadır. Vefalı insanlarla eskiden kurulmuş, güzel ahbaplıklara;...
21 Haziran 2020

Eskişehir Halkevleri

"Yarınki nesiller, Türk İnkılâbı'nın en büyük meselesi üstünde bugünkü fikir adamlarının on beş seneden beri, hiçbir şey düşünmemiş veya ne düşündüklerini belli etmemiş olmalarına bir mana vermek isterken, kim bilir ne kadar...
12 Haziran 2020

Eskişehir'in Türkçe sınavı

Türkçe konusunda büyük hayâllerimden birisi, cadde ve sokaklardaki tanıtım levhalarının ana dilimize uygun adlarla konulmasıdır. Geçen yıllarda rahmetli Oktay Sinanoğlu, Türkçe konusunda bir konferans vermek üzere Eskişehir'e gelmiş,...
06 Haziran 2020

Eskişehir rüyası

Emirdağ otobüs terminalinde Ayakçı Arap, herkesin tanıdığı bir sesle bağırıyordu: "Eşşeher, Eşşeher.." Ayakçı Arap'ın aynı kelimeyi, aynı tonlama çığrışması ortalığa tatlı bir telaş veriyordu.                ...
01 Haziran 2020

Zafer yolu

Eskişehir, coğrafi konumu ve binlerce yıllık kültürel mirası, demografik yapısı, çok sesli kültürel özelliği ile dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir konumdadır. Eskişehir, genç ve dinamik nüfusu, yaratıcı enerjisinden dolayı,...
26 Mayıs 2020

Samsun'a gidiyoruz... Vatan imdadına...

Tarihte önemli günler vardır; milletlerin var olması, yeniden tarih sahnesine çıkması, büyük zaferler gibi... Milletler de insanlar gibi hafızaları ile yaşarlar ve yarınlara emin adımlarla yürürler. Belleğini kaybeden, geçmişini hatırlamayan...
18 Mayıs 2020

Atatürk'ün Eskişehir'i

Atatürk'ün Eskişehir'i ilk defa görmesi, 2Mart 1916 günü görev gereği Doğu ve Suriye  Cephelerine giderken uğradığı tren istasyonuna gelmesiyle gerçekleşti.  Atatürk'ün Eskişehir'i daha yakından tanıması,...
13 Mayıs 2020

Yunus Emre Haftasına bakış - 2

Gönlümüz yine Yunus Emre'yle hasbihal etmenin sevdasıyla yanıp tutuşmaktadır: Kılıçların kabzasında kazılıydı Oğuz Han'ın fetih mührü Ve müjdesi yazılıydı güneş vurdukça alınlara Bir göç hevesi yürük bir tay gibi eşinip...
07 Mayıs 2020

Yunus Emre Haftasına bakış - 1

Nihat Sami Banarlı; "Yunus Emre, halk diliyle tasavvuf edebiyatının en büyük şairidir. Daha Türkistan asırlarında Ahmet Yesevi ile başlayan Halk tasavvuf şiiri, Türkistan, Horasan ve Anadolu'da yüzyılı aşan bir işleniş çağından sonra,...
05 Mayıs 2020

2021 Yunus Emre Yılı

Azerbaycan,  Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın destek vermesi sonucunda UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) 2021 yılını 'Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü” olarak ilan etmiştir....
29 Nisan 2020

Gazi Meclis'in 100. yılı

Faruk Nafiz Çamlıbel, Çankaya şiirine; "Bu hıyâbân ebediyyet yoludur Gider Allah'a kadar burdan ucu Karşıdan bakma geçerken yolcu. Belki bir dert ile bağrın doludur!'' dörtlüğüyle başlar.  Şiirin devamında sembolik bir...
23 Nisan 2020

Kovid-19'un düşündürdükleri

Felaket senaryoları, komplo teorileri, dijital hâkimiyet kurma iddiaları, yeni dünya düzeni kurma çalışmaları, coronavirüs salgının ardındaki gizli planlar, Amerika-Çin mücadeleleri, insanları robotlaştırma deneyleri, algı oluşturma gayretleri…...
17 Nisan 2020

Eskişehir’in kültürel yapısı

Eskişehir, tarihin en eski çağlarından itibaren farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeridir. Stratejik konumu ve Anadolu sağ kol güzergâhında yol kavşağı üzerinde olduğundan bir menzil olması yönüyle de büyük bir öneme...
11 Nisan 2020

Milli Mücadele’nin 100.Yılının Anlamı

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Türk Milli Mücadelesini işgalci güçlere karşı başlatmak üzere  Samsun'a çıkması İstiklal Savaşının başlangıcı kabul edilmektedir.  Orduları dağıtılmış, silahları elinden alınmış,...
20 Kasım 2019

Yunus Emre’yi Anlamak

13.yüzyıl Anadolu'nun gerçek bir aydınlanma dönemidir. Hacı Bektaş Veli, Mevlâna, Ahi Evran ve Yunus Emre bilge ve ulu kişilikleri ile zorluğun mengenesine sıkıştırılan Anadolu Türk insanına ümit ve müjdeler vererek hem milli birliği...
30 Nisan 2019

Aşkın Şehri: Eskişehir

     Soğd dilinden Türkçeleşen kent; ‘'Başta tecim, işleyim, yönetim ve eğitim olmak üzere çeşitli görevleri bir araya toplayan ve bu görevlerden daha egemen olanına göre yaşam biçimi ve çevresine etkileri bakımından...
22 Şubat 2019

Eskişehir Kent Belleği Müzesi

Müze; toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi...
08 Şubat 2019

‘’Modern Eskişehir’in Doğuşu’’

19. yüzyılın başlarında küçük ve bakımsız bir kasaba olarak nitelendirilen Eskişehir, aynı yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı coğrafyasının terk edilen bölgelerinden aldığı göçler ve Bağdat Demiryolu'nun Eskişehir'den...
20 Ocak 2019

Sanat Ve Kültür Kenti: Eskişehir

Kentler; sosyal, kültürel, siyasal ve sanatsal yönleriyle insan topluluklarının hayatında, son yüzyılda daha etkin olmaya başlamıştır. Daha iyi bir yaşama isteğini gerçekleştirmek niyetiyle kentlere göç eden topluluklar, ilk nesil olarak...
14 Aralık 2018

Gönül Göçlerinin Durağı: Eskişehir

Hz. Mevlâna şöyle der göçle ilgili;'' 'Kervan başının, kervanın kalkmak üzere olduğunu haber veren çanların sesini duyuyor musun? O tarafta nice yol arkadaşımız, nice dostlarımız var, hepsi bizi bekliyor.” Öte yandan Porsuk'un...
02 Aralık 2018

Öğretmen: Bozkırı Yeşerten Adanmışlık

Öğretmen; öğrencisinin sevincine tebessüm, hüznüne gözyaşı olur. Öğretmen çorak topraklarda gül bahçeleri kurar. Öğrencilerini vatan coğrafyasında bahar çiçekleri gibi elvan elvan açtırır. Öğretmen, al bayrağın dalgalanışındaki...
21 Kasım 2018

Eskişehir’in Türkçe Sınavı

Türkçe konusundaki büyük hayâllerimden birisi, cadde ve sokaklardaki tanıtım levhalarının anadilimize uygun adlarla konulmasıdır. Rahmetli Oktay Sinanoğlu, Türkçe konusunda bir konferans vermek üzere Eskişehir'e gelmiş, ancak yabancı...
08 Kasım 2018

Odunpazarı’nda Ev Olmak

Odunpazarı evleri de artık ülkenin değişik şehirlerinde görülen benzerleri gibi markalaşmaya başladı. Hafta sonlarında grupların belli başlı uğrak yeri oldu Odunpazarı. Geleneksel mimarisinin yanında Odunpazarı halkının güleç yüzü...
16 Ekim 2018
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Temmuz 2020
İmsak 03:33
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:04
Akşam 20:37
Yatsı 22:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 29 37
10. Gaziantep FK 29 35
11. Kasımpaşa 29 35
12. Denizlispor 29 32
13. Gençlerbirliği 29 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 30 57
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Akhisar Bld.Spor 30 48
6. Altay 30 47
7. Fatih Karagümrük 30 47
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 30 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 30 35
13. İstanbulspor 30 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Burnley 32 45
9. Sheffield United 31 44
10. Arsenal 31 43
11. Crystal Palace 32 42
12. Everton 31 41
13. Southampton 32 40
14. Newcastle 31 39
15. Brighton 31 33
16. Watford 32 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 71
2. Barcelona 32 69
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Villarreal 32 51
6. Getafe 31 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 32 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 32 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Eibar 32 35
16. Deportivo Alaves 32 35
17. Celta de Vigo 32 34
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 32 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@