Ahmet Urfalı

Bütün Yazıları

Ahmet Urfalı
Yazdığı şiirlere bakarak kimi eleştirmenler ona “Kaf Dağına uçan şair” dedi. Gül metaforunun şiirlerinde çok geçmesiyle “gül kıvrımında barınan şair” oldu. Geleceğe dair ümit ve düşlerini görenler de “ulu hayallere yatan şair” bildi Urfalı’yı. Gül kıvrımında ulu hayallerden gerçek şiirler dokudu. Orada besleyip büyüttüğü dizelerinden Kaf Dağı’na uçmayı başarmış, Türk dilinin derinliğinde huma olup göğün sonsuzluğuna havalandı. Eskilerin tabiriyle velut (doğurgan) bir şairdir o. Sevgi şairi Urfalı’nın hayallerinde, umutlarında estetik bir bütünlük, felsefi bir derinlik göze çarpar. Yüreğini mısralara yükleyerek yeni ufuklarda yol almıştır o. Türkçe’nin sesindeki ahenk güzelliğini şiirlerine yansıtan Urfalı, Emirdağ’da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimi gördü. Yurdun değişik yerlerinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, okul yöneticiliği, kurucu okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptı. Pek çok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve başkan olarak görev alan Urfalı’nın yerel tarih ve halkbilim çalışmaları da vardır. 2006 ve 2011’de hemşehrileri tarafından iki defa “Yılın Kültür Adamı” seçilmiştir. Şiir ve yazıları; Kırağı, Edebdağ, Edebya, Türk Edebiyatı, Ardıç, Kalemder, Hece Taşları, Şahitler, Kirpi, Edebice, Edebiyat Dünyamız, Kırmızılar, Yenivatan, Eskiyeni, İstikbal, Gazetetürk adlı edebiyat dergileri ve gazetelerde yayımlanmaktadır. ŞİİR KİTAPLARI 1)Sevdalar Sevdalar 1 (1990) 2)Sevdalar Sevdalar 2 (1992) 3)Al Şafakların Müjdesi (1999) 4)Kayı Destanı (2004) 5)Gül ve Taş (2005) 6)… Ve Gözyaşı (2007) 7) İşrak Duyguları (2009) 8)Adı Yemendir (2010) 9)Göç Ağıtları (2011) 10)Bozkır Rüzgârı (2013) 11) İşitin Ey Yârenler (2014)

Cumhuriyet Güneşi

    Sıtma, verem, frengi, trahomve benzeri bulaşıcı hastalıklarla uğraşan bir halk.Yakılmış kentler, harap edilmiş köyler, uzun savaşların verdiği yılgınlık, bıkkınlık psikolojinde bunalmış bir toplum. Vatan toprakları...
30 Ekim 2021

Vefa Duygusu

     Vefa kelimesi sözlüklerde; sözünü yerine getirme, sözünde durma, borcunu ödeme; sevgi, bağlılık ve dostlukta sebat; yetme ve yetişme; güzel ve yüce ahlâk anlamlarında kullanılır. Vefalı kişi, üzerindeki hakları...
18 Ekim 2021

Yunus Emre’nin Mirası

Millet hayatında iz bırakmış uluların hayat ve eserleri milletin hafızasında yer bulan hem miras hem de emanettir. Devlet adamları ve düşünce insanlarının yaptıkları eylem ve söyledikleri sözler, tarihi süreç içinde devam edegelen milli...
08 Haziran 2021

Yunus Emre’de İnsan Sevgisi

Yunus Emre, düşünceleri ve kendisinden sonra gelen takipçileri itibarıyla Türk tefekkür ve edebiyat dünyasında yeni bir çığır açmıştır. Bu çığır; Yunus Tarzı, Yunus Ekolü, Yunus Okulu gibi aynı anlama gelebilecek adlarla açıklanmıştır....
31 Mayıs 2021

Yunus Emre'de aşk

Tasavvufta aşk, tabii olandan ruhani hâle geçişi oradan da ilahi sonuca yükselmeyi ifade eder. Tutku, heves, muhabbet, ilgi alaka duymak, hoşlanmak gibi kelimeler etrafında dolaşıp kalmak bazen aşk gibi görünse de onu tam ifade etmekten oldukça...
24 Mayıs 2021

19 Mayıs…Kutlu Başlangıç…

Tarihte önemli günler vardır; milletlerin var olması, yeniden tarih sahnesine çıkması, büyük zaferler gibi… Milletler de insanlar gibi hafızaları ile yaşarlar ve yarınlara emin adımlarla yürürler. Belleğini kaybeden, geçmişini hatırlamayan...
19 Mayıs 2021

Yunusça sevmek

‘'Söylememek harcısı, söylemeğin hasıdır Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan Halka müderris ise, hakikatte asidir'' diyen Yunus Emre, bütün insanlığa sevgi diliyle seslenir....
17 Mayıs 2021

Anne... Sevgili...

      Kadın; annedir, sevgilidir, evdeştir, yoldaştır, aşktır. Onun elleri değince güzelleşir çirkinlikler. Dilinin büyüsünde uysallaşır en kaba söyleyişler. Söz ateşinin kıvılcımını ateşler tan vaktinde. Gülistanından...
09 Mayıs 2021

Ramazan Edebiyatı

Edebiyat toplumun aynasıdır. İnsan ve toplumu ilgilendiren herşey edebi-estetik disiplin dikkate alınarak edebiyatın konusu olabilir. Din, insan ve toplum hayatında önceliği olan bir kurumdur. Oruç tutmak, İslam'ın şartlarından farz olan...
03 Mayıs 2021

Eskişehir Kent Estetiği

  Estetik, felsefenin duyusal değerlerle ilgili bir alanıdır. Estetik; nesnenin  değer, tutum ve yargısını konu edinir. Estetik, nesnenin  fiziki ve anlam boyutunu ele alır. Estetik, ses,  söz, renk gibi araçları kullanarak ...
26 Nisan 2021

"’Söz Ola Kese Savaşı"

Yunus Emre menkıbelerinin biri onun söze nasıl başladığını, dilinin nasıl çözüldüğünü ve sözlerinin nasıl inci cevahir saçtığını anlatır: Günlerden bir gün Anadolu erenleri Tapduk Emre'nin tekkesine geldiler. Büyük bir kalabalık...
19 Nisan 2021

Eskişehir Kültür Havzası

Kültür; bir toplumun tarihi süreç içerisinde oluşturduğu değer, norm, yasa, inanç, ahlak, gelenek, görenek gibi manevi öğeler ile üretim, teknik, beceri, araç-gereç gibi maddi unsurların birleşimidir. Kültür kavramı milletlerin ‘milli'...
12 Nisan 2021

İnönü Savaşlarının 100.Yılı

 Tarihi olaylar çok yönlü bir özelliğe sahiptir. Hukuki, stratejik, arşivcilik, ders alma, ekonomik, edebi bakımlardan tarihi olaylar büyük bir öneme haizdir. Kadim zamanlarda yapılan savaşların tekrar gündeme taşınarak, örnek olma,...
05 Nisan 2021

Yunus Emre’de Dervişlik Durağı

 Yunus Emre, şiirlerinde sıkça derviş, dervişlik üzerinde durur:     ‘'Bu dervişlik durağı bir acayip duraktır     Derviş olan kişiye evvel dirlik gerektir''       Derviş...
29 Mart 2021

Yunus Emre’nin ‘’Gönül Şehri’’ Metaforu

Yunus Emre'nin; ‘'Girdim gönül şehrine daldım onun bahrine Aşk ile seyrederken iz buldum can içinde‘'  sözlerinden hareketle gönül ve şehir kavramlarının taşıdığı anlam bakımından tasavufun başta gelen metaforlarındandır....
22 Mart 2021

2021 Dünya Şiir Günü Mesajı

Şiir, sözün imbikten damıtılarak ruhlarına güzellik vermek için mavi semanın altında insanlara dağıtılan aşkın sihirli çağrısıdır.  Şiirin çağrısı; sevgi, hoşgörü, iyilik, barış, kardeşlik gibi kalıcı duyguları gönüllere...
19 Mart 2021

Yunus Emre’nin Gönüllerdeki Yeri

    Kabir ölünün gömüldüğüyer, mezar  ise ziyaret edilen ulu kişilerin makberi anlamındadır. Eski Türkçe'de ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber karşılığında ‘sin''kelimesi kullanılırdı.Anıt...
15 Mart 2021

“Ey Nazlı Hilal”

 Türk kozmogonisinde güneş, hilal ve yıldızın önemli bir yeri vardır. Bu yüzden güneş, hilal ve yıldız, proto-Türklerden başlayarak Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türk sembolleri arasında kullanılmıştır....
08 Mart 2021

Gençliğim eyvah!

Genç; define, hazine, yiğit, cömert, kahraman, bahadır, alp, güçlü, yürekli, gözü pek, mert, feta, batur, alpagut, cesur gibi isim ve sıfatlarla tanımlanmaktadır. Gençlik, insan hayatının fiziki yönden en güçlü olduğu, atılımcı, hareketli...
27 Şubat 2021

Şairin zor sınavı

Nazımla anlatım yolu şiir, sanatlar içinde yazılıp söylenmesi ve düzenlenmesi bakımlarından belki de en zor olanıdır. Öncelikle şairliğin bir meslek olup olmadığını sormakla söze başlayalım. Şairlik bir meslek midir? Meslek, bir kimsenin...
22 Şubat 2021

Göçmenler Sığınağı Anadolu

Kanadı kırık güvercinler gelir sana sığınmaya. Özgür yaylalarında tedavi olmaya koşar, yaralı ceylanlar senin. Sen öğüdünü 'gel” diyen Mevlana'dan alırsın. 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü” hoş gören Yunusu Emre'dir...
13 Şubat 2021

Balkan acısı

    Göçlerin en acıklısıydı ve sen ağlardın her kimin hikâyesini dinlesen. Oysa şanlı bir fetihle başlamıştı Balkan macerası, şimdi kanlı bir bozgunla sona eriyordu. Bu göç, ateşten bir gömlekti; Balkan acısıydı bu,...
06 Şubat 2021

Göç Ağıtları

Sen gittin... Adaçal yüzündeki bademler boyun büktü. Belen'den bir toz bulutu kalktı Emirdağ üstüne. Ağıtlarla çağıldadı Çayderesi. Kacerli'nin sokaklarında söylenmez oldu bozlaklar. Edelerin klarnetleri hüzün döktü yollara....
01 Şubat 2021

Gönül gözüyle görmek...

Yunus Emre; ‘'Dil söyler, kulak dinler. Kalp söyler, kâinat dinler.'' derken kalbin önem ve değerini ortaya koymaktadır. Zira kalp; insan vücudunun bir organı olmanın ötesinde sevgi, hoşgörü, adalet, kardeşlik gibi pek çok...
26 Ocak 2021
-5
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin Giriş Kapısı Sizce Ne Kadar Maliyete Yapılmıştır?
Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin Giriş Kapısı Sizce Ne Kadar Maliyete Yapılmıştır?
Namaz Vakti 24 Ocak 2022
İmsak 06:39
Güneş 08:06
Öğle 13:15
İkindi 15:51
Akşam 18:14
Yatsı 19:36

Gelişmelerden Haberdar Olun

@