Ahmet Urfalı / Son Makaleleri

Ahmet Urfalı / Bütün Yazıları

banner209

Ahmet Urfalı

Bütün Yazıları

Ahmet Urfalı
Yazdığı şiirlere bakarak kimi eleştirmenler ona “Kaf Dağına uçan şair” dedi. Gül metaforunun şiirlerinde çok geçmesiyle “gül kıvrımında barınan şair” oldu. Geleceğe dair ümit ve düşlerini görenler de “ulu hayallere yatan şair” bildi Urfalı’yı. Gül kıvrımında ulu hayallerden gerçek şiirler dokudu. Orada besleyip büyüttüğü dizelerinden Kaf Dağı’na uçmayı başarmış, Türk dilinin derinliğinde huma olup göğün sonsuzluğuna havalandı. Eskilerin tabiriyle velut (doğurgan) bir şairdir o. Sevgi şairi Urfalı’nın hayallerinde, umutlarında estetik bir bütünlük, felsefi bir derinlik göze çarpar. Yüreğini mısralara yükleyerek yeni ufuklarda yol almıştır o. Türkçe’nin sesindeki ahenk güzelliğini şiirlerine yansıtan Urfalı, Emirdağ’da doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimi gördü. Yurdun değişik yerlerinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, okul yöneticiliği, kurucu okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptı. Pek çok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici ve başkan olarak görev alan Urfalı’nın yerel tarih ve halkbilim çalışmaları da vardır. 2006 ve 2011’de hemşehrileri tarafından iki defa “Yılın Kültür Adamı” seçilmiştir. Şiir ve yazıları; Kırağı, Edebdağ, Edebya, Türk Edebiyatı, Ardıç, Kalemder, Hece Taşları, Şahitler, Kirpi, Edebice, Edebiyat Dünyamız, Kırmızılar, Yenivatan, Eskiyeni, İstikbal, Gazetetürk adlı edebiyat dergileri ve gazetelerde yayımlanmaktadır. ŞİİR KİTAPLARI 1)Sevdalar Sevdalar 1 (1990) 2)Sevdalar Sevdalar 2 (1992) 3)Al Şafakların Müjdesi (1999) 4)Kayı Destanı (2004) 5)Gül ve Taş (2005) 6)… Ve Gözyaşı (2007) 7) İşrak Duyguları (2009) 8)Adı Yemendir (2010) 9)Göç Ağıtları (2011) 10)Bozkır Rüzgârı (2013) 11) İşitin Ey Yârenler (2014)

Duvarları yıkmak

İnsan bazen kendini hapsetmek için etrafına duvar örer. Bu duvarın malzemesi; kin, nefret, çekememezliktir. Kendini öyle bir kıskaca alır ki insan, hayat büsbütün çekilmez olur. Dünya zindana döner. O insanın çevresi de bu olumsuz enerjiden...
05 Temmuz 2020

Milli Mücadele döneminde Eskişehir basını

1864 tarihli Vilâyat Nizamnamesine göre her merkezde bir matbaa açılması, Anadolu'da basının yerleşmesini sağladı. Özellikle 1919- 1922 tarihleri arasında Anadolu'da Milli Mücadeleyi destekleyen pek çok yerel gazete neşredildi. Bu...
28 Haziran 2020

Dostluk üzerine

Dost kelimesi dilimize, Farsça, "düst" sözcüğünden dilimize geçmiş olup "sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı" anlamlarını taşımaktadır. Vefalı insanlarla eskiden kurulmuş, güzel ahbaplıklara;...
21 Haziran 2020

Eskişehir Halkevleri

"Yarınki nesiller, Türk İnkılâbı'nın en büyük meselesi üstünde bugünkü fikir adamlarının on beş seneden beri, hiçbir şey düşünmemiş veya ne düşündüklerini belli etmemiş olmalarına bir mana vermek isterken, kim bilir ne kadar...
12 Haziran 2020

Eskişehir'in Türkçe sınavı

Türkçe konusunda büyük hayâllerimden birisi, cadde ve sokaklardaki tanıtım levhalarının ana dilimize uygun adlarla konulmasıdır. Geçen yıllarda rahmetli Oktay Sinanoğlu, Türkçe konusunda bir konferans vermek üzere Eskişehir'e gelmiş,...
06 Haziran 2020

Eskişehir rüyası

Emirdağ otobüs terminalinde Ayakçı Arap, herkesin tanıdığı bir sesle bağırıyordu: "Eşşeher, Eşşeher.." Ayakçı Arap'ın aynı kelimeyi, aynı tonlama çığrışması ortalığa tatlı bir telaş veriyordu.                ...
01 Haziran 2020

Zafer yolu

Eskişehir, coğrafi konumu ve binlerce yıllık kültürel mirası, demografik yapısı, çok sesli kültürel özelliği ile dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir konumdadır. Eskişehir, genç ve dinamik nüfusu, yaratıcı enerjisinden dolayı,...
26 Mayıs 2020

Samsun'a gidiyoruz... Vatan imdadına...

Tarihte önemli günler vardır; milletlerin var olması, yeniden tarih sahnesine çıkması, büyük zaferler gibi... Milletler de insanlar gibi hafızaları ile yaşarlar ve yarınlara emin adımlarla yürürler. Belleğini kaybeden, geçmişini hatırlamayan...
18 Mayıs 2020

Atatürk'ün Eskişehir'i

Atatürk'ün Eskişehir'i ilk defa görmesi, 2Mart 1916 günü görev gereği Doğu ve Suriye  Cephelerine giderken uğradığı tren istasyonuna gelmesiyle gerçekleşti.  Atatürk'ün Eskişehir'i daha yakından tanıması,...
13 Mayıs 2020

Yunus Emre Haftasına bakış - 2

Gönlümüz yine Yunus Emre'yle hasbihal etmenin sevdasıyla yanıp tutuşmaktadır: Kılıçların kabzasında kazılıydı Oğuz Han'ın fetih mührü Ve müjdesi yazılıydı güneş vurdukça alınlara Bir göç hevesi yürük bir tay gibi eşinip...
07 Mayıs 2020

Yunus Emre Haftasına bakış - 1

Nihat Sami Banarlı; "Yunus Emre, halk diliyle tasavvuf edebiyatının en büyük şairidir. Daha Türkistan asırlarında Ahmet Yesevi ile başlayan Halk tasavvuf şiiri, Türkistan, Horasan ve Anadolu'da yüzyılı aşan bir işleniş çağından sonra,...
05 Mayıs 2020

2021 Yunus Emre Yılı

Azerbaycan,  Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın destek vermesi sonucunda UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) 2021 yılını 'Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü” olarak ilan etmiştir....
29 Nisan 2020

Gazi Meclis'in 100. yılı

Faruk Nafiz Çamlıbel, Çankaya şiirine; "Bu hıyâbân ebediyyet yoludur Gider Allah'a kadar burdan ucu Karşıdan bakma geçerken yolcu. Belki bir dert ile bağrın doludur!'' dörtlüğüyle başlar.  Şiirin devamında sembolik bir...
23 Nisan 2020

Kovid-19'un düşündürdükleri

Felaket senaryoları, komplo teorileri, dijital hâkimiyet kurma iddiaları, yeni dünya düzeni kurma çalışmaları, coronavirüs salgının ardındaki gizli planlar, Amerika-Çin mücadeleleri, insanları robotlaştırma deneyleri, algı oluşturma gayretleri…...
17 Nisan 2020

Eskişehir’in kültürel yapısı

Eskişehir, tarihin en eski çağlarından itibaren farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeridir. Stratejik konumu ve Anadolu sağ kol güzergâhında yol kavşağı üzerinde olduğundan bir menzil olması yönüyle de büyük bir öneme...
11 Nisan 2020

Milli Mücadele’nin 100.Yılının Anlamı

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Türk Milli Mücadelesini işgalci güçlere karşı başlatmak üzere  Samsun'a çıkması İstiklal Savaşının başlangıcı kabul edilmektedir.  Orduları dağıtılmış, silahları elinden alınmış,...
20 Kasım 2019

Yunus Emre’yi Anlamak

13.yüzyıl Anadolu'nun gerçek bir aydınlanma dönemidir. Hacı Bektaş Veli, Mevlâna, Ahi Evran ve Yunus Emre bilge ve ulu kişilikleri ile zorluğun mengenesine sıkıştırılan Anadolu Türk insanına ümit ve müjdeler vererek hem milli birliği...
30 Nisan 2019

Aşkın Şehri: Eskişehir

     Soğd dilinden Türkçeleşen kent; ‘'Başta tecim, işleyim, yönetim ve eğitim olmak üzere çeşitli görevleri bir araya toplayan ve bu görevlerden daha egemen olanına göre yaşam biçimi ve çevresine etkileri bakımından...
22 Şubat 2019

Eskişehir Kent Belleği Müzesi

Müze; toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi...
08 Şubat 2019

‘’Modern Eskişehir’in Doğuşu’’

19. yüzyılın başlarında küçük ve bakımsız bir kasaba olarak nitelendirilen Eskişehir, aynı yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı coğrafyasının terk edilen bölgelerinden aldığı göçler ve Bağdat Demiryolu'nun Eskişehir'den...
20 Ocak 2019

Sanat Ve Kültür Kenti: Eskişehir

Kentler; sosyal, kültürel, siyasal ve sanatsal yönleriyle insan topluluklarının hayatında, son yüzyılda daha etkin olmaya başlamıştır. Daha iyi bir yaşama isteğini gerçekleştirmek niyetiyle kentlere göç eden topluluklar, ilk nesil olarak...
14 Aralık 2018

Gönül Göçlerinin Durağı: Eskişehir

Hz. Mevlâna şöyle der göçle ilgili;'' 'Kervan başının, kervanın kalkmak üzere olduğunu haber veren çanların sesini duyuyor musun? O tarafta nice yol arkadaşımız, nice dostlarımız var, hepsi bizi bekliyor.” Öte yandan Porsuk'un...
02 Aralık 2018

Öğretmen: Bozkırı Yeşerten Adanmışlık

Öğretmen; öğrencisinin sevincine tebessüm, hüznüne gözyaşı olur. Öğretmen çorak topraklarda gül bahçeleri kurar. Öğrencilerini vatan coğrafyasında bahar çiçekleri gibi elvan elvan açtırır. Öğretmen, al bayrağın dalgalanışındaki...
21 Kasım 2018

Eskişehir’in Türkçe Sınavı

Türkçe konusundaki büyük hayâllerimden birisi, cadde ve sokaklardaki tanıtım levhalarının anadilimize uygun adlarla konulmasıdır. Rahmetli Oktay Sinanoğlu, Türkçe konusunda bir konferans vermek üzere Eskişehir'e gelmiş, ancak yabancı...
08 Kasım 2018
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Temmuz 2020
İmsak 03:41
Güneş 05:32
Öğle 13:08
İkindi 17:05
Akşam 20:35
Yatsı 22:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 31 54
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 31 52
6. Alanyaspor 31 51
7. Fenerbahçe 31 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Göztepe 31 39
10. Antalyaspor 31 38
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 31 26
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 34 92
2. Man City 34 69
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 34 52
7. Sheffield United 34 51
8. Arsenal 34 50
9. Tottenham 34 49
10. Burnley 34 49
11. Everton 34 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 34 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 34 36
16. West Ham 34 31
17. Watford 34 31
18. Bournemouth 34 28
19. Aston Villa 34 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 35 76
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 35 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 35 45
12. Levante 35 43
13. Real Betis 35 41
14. Real Valladolid 35 39
15. Eibar 35 36
16. Celta de Vigo 35 36
17. Deportivo Alaves 34 35
18. Mallorca 35 32
19. Leganés 35 29
20. Espanyol 35 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@