Behçet Uyanık / Son Makaleleri

Behçet Uyanık / Bütün Yazıları

Behçet Uyanık

Bütün Yazıları

Behçet Uyanık

Selam

         Selam;insanların herhangi bir vesileyle karşılaştıklarında,birbirlerine söz ve işaretle barış,esenlik ve sağlık dileyerek,bir nezaket gösterisinde bulunmasıdır.Gündelik hayatımızda,aile bireylerinden...
13 Ekim 2021

Yeşil Vatan

       Tarih boyunca yerleşim yerleri çoğunlukla,uygun yaşam alanları üzerine kurulmuştur.Her insan,hayatını sürdürdüğü çevrenin şartlarına göre yaşamını düzenler.Çevresini istediği doğrultuda,hayatını...
18 Eylül 2021

İnsanlar

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerlerken,insana dair değerler ise,aynı hızla geriliyor,zafiyete uğruyor.Küresel,yerel,bireysel bağlamda sömürü,zulüm,haksızlık,hukuksuzluk,çifte standart,farklılıklara tahammülsüzlük,kin,nefret...
08 Haziran 2021

Vatan

Her insanın mensubu olduğu milletine,üzerinde doğup büyüdüğü vatanına karşı,yerine getirmek durumunda olduğu bir takım görev ve sorumlulukları vardır.Bunların başında vatan ve millet sevgisi gelmektedir. İnsanda doğuştan gelen bu duyguyu...
18 Mayıs 2021

İlacı İyiliktir

Bir ülkede; doyurulmayan,giydirilmeyen yoksullardan,eğitimsiz,cahil bırakılan insanlardan,haksız kazanç,rüşvet ve yolsuzluktan,doğal çevrenin korunmasından,insani değerlerin erozyona uğramasından ,o ülkede yaşayan herkes, teker teker sorumlu...
10 Mayıs 2021

DİN SAMİMİYETTİR

 İslamiyetin önemle üzerinde durduğu temel kavramlardan birisi olan ihlas;samimiyet,içtenlik demektir.İnsanın sözlerinde,tutum ve davranışlarında yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesi,başka çıkar hesaplarından,gösteriş arzusundan,isteğinden...
24 Nisan 2021

Taassub yerine empati

    Türkçemizde ‘'bağnazlık'',batı dillerinde ‘'fanatizm''şeklinde  ifade edilen''taassup''Arapça kökenli bir kelimedir. Bağnazlık;kendi düşüncesini,dünya görüşünü,doğruluğuna-...
06 Nisan 2021

Konuşma Üslubu

          İnsan toplumsal bir varlık oluğu için,diğer insanlarla sürekli iletişim halindedir.Bu iletişimi ise,en başta konuşma özelliği ile sağlar.Konuşma;insanın başkalarına,düşündüklerini,yapmak...
24 Mart 2021

Gelişmelerden Haberdar Olun

@