20.01.2021, 19:34 337

Startup girişimcilik

Sıfır noktasından işe başlayan bir kuruluş/firma için kullanılan kavram, başlangıç demektir. Diğer ifadeyle yeni girişim de denilebilir. Startup Girişimcisini tarif eden Çiğdem Güven Çam Hanımefendinin sözü

Startup girişimcilerin;

Cevherinde rakamlara sığmayan anlayışlar,

Bu anlayışlarda hesaplanamayan yetenekler,

O yeteneklerden doğan sınırsız eğilimler,

Ve bu eğilimlerden oluşan,

Sonsuz düşünce ve hayaller vardır….

STARTUP GİRİŞİMCİSİNİN, GELENEKSEL GİRİŞİMCİSİNDEN FARKLARI

1 - PROBLEME BAKIŞ AÇILARI

Geleneksel alışagelmiş girişimler sorunları giderilmiş bir problem üzerinden ilerlerler. Bir kuaför  açmak bunun en güzel örneklerinden biri. Bu tür girişimler, halihazırda çözüm üretilmiş formülü günümüze ve şartlara göre yeniden yapılandırarak ilerlerler. Yeniliğe ve değişime açık değillerdir.

Yeni nesil girişimciler ise çözüm bulunamamış ya da çözüm aranmamış problemlere çözüm bulmaya odaklıdırlar. Bu sorunları çözerken genellikle teknolojiyi kullanırlar.

Yeni nesil girişimler sürekli olarak insanların farklı sorunlarını çözmeyi hedefler.

Sürekli Ar-Ge çalışmaları yaparlar.

Geleneksel girişimler birbirini taklit ederken,

2 - RİSK ANALİZİ

Geleneksel girişimler çözüm üretilmiş problemler üzerinden ilerlediği için kurdukları iş modeli genellikle tutar ve yeni nesil girişimlere göre daha az risk taşır.

Yeni nesil girişimlerin karşılaştıkları en büyük sorun, çözmeye çalıştıkları problem üzerine yapılmış örneğin olmaması ya da denenen projelerin çokta başarılı olmamasıdır. Bu durum, girişimin kuruluş ve ilerleyiş sürecinde çeşitli hatalar yapmasına sebep olabilir.

3 - KÂR AMACI GÜTME

Geleneksel girişimler KÂR AMACI GÜTMEK üzerine kurulmuşlardır.

Yeni nesil girişimlerden özellikle SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ALANI KÂR AMACI GÜTMEZ. Genellikle farkındalık yaratmayı amaçlayan bu girişimler, ürün satışı, çeşitli etkinlikler ve bağışlarla elde ettikleri kârı kendileri için değil farkındalık yaratacakları konuya harcarlar. Genelde bu alanda kurulmuş ayrı girişimler olsa da son zamanlarda kâr amacı güden birçok büyük girişim, sosyal girişim projeleri yapıp bunlara destek veriyor.

Geleneksel girişimlerin aksine yeni nesil girişimler ilk başlarda zarar da etse getirileri katlanarak artabilir

4 - PAZAR DEĞİŞİMİ

Geleneksel girişimler çağa ayak uyduramaz, iş modellerinde farklılık ortaya koyamaz.

Yeni nesil girişimler;  yenilikçi fikirlere açıktırlar. çağın gerektirdiği hız ve değişime ayak uydurabilirler. farklı iş modelleri ile karşımıza çıkarlar. yeni pazarlara kolay adapte olan ürünleriyle müşteri kitlesini geometrik olarak artırır.

5 - HİTAP ETTİĞİ ALAN

Geleneksel girişimler yerel ve bölgesel girişimciliği benimsiyor.

Yeni nesil girişimler; ülke ve dünya çapına hitap ederler. bu tür girişimlerin ürün ve hizmet yelpazesi oldukça geniştir. iş modelleri, ülkenin ve dünyanın ortak bir sorununa çözüm bulmaya odaklıdır

Yeni Ekonomide Startup Girişimciler

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek insanlar yeni nesil girişimcilerdir. Bu girişimcilerin kurduğu işletmelere “startup” deniliyor. Startup girişimciler dünyanın daha önce farkedilmeyen ancak önemli bir sorununa e-iş süreçlerini kullanarak çözüm bulurlar. Bu aşamada genellikle yaratıcı, yenilikçi bir iş fikrini hayata geçirirler. Startup girişimcilerin geleneksel girişimcilerden farkı şudur: Startup girişimciler iş kurmak için gerekli kaynakları yatırımcıdan toplayıp, hızla bir ürün ya da hizmeti çıkarıp, işi büyütürler; bir süre sonra da işletmeyi satıp bu defa başka bir yenilikçi fikir peşine koşarlar.

Sözgelimi bir mobilyacı kurup, onlarca yıl içinde büyütüp; sonra da burayı çocuklarına, torunlarına devretmenin hayalini kuran girişimci startup girişimcisi değildir. Bu nedenle startup kavramı bir hayali sembolize eder. Bu hayal, parlak fikri olan gençlerin internet teknolojilerini kullanarak kısa sürede yüz yıllık firmaların önüne geçmesidir. Genç startup girişimcileri yeni dönemin rock yıldızları gibidir. Peki neden gençler? Gençlerin girişimci olması daha kolaydır. Çünkü farklı, hatta parlak kariyerlerinden ayrılmak zorunda değildirler.

Ayrıca startup girişinciler genellikle çoğu bekârdır bu nedenle sorumlulukları nispeten azdır ve son olarak teknolojiye daha hâkimdirler. Burada önemli bir soru ortaya çıkar: “Parlak bir fikir başarılı bir girişimi garantiler mi?”

Elbette parlak bir fikir olması çok önemlidir. Ancak yeterli değildir.

Startup girişiminin başarılı olması için gerekli olan faktörler önem sırasına göre şunlardır:

Zamanlama                        (%42) Vakit nakittir.

Ekip ve İcra                         (%32) Voltran oluşturmak

Farklı, özgün fikir             (%28) Yaratıcılık

İş Modeli                             (%24) Nasıl kazanç olur

Fon Bulma                          (%14) Para

«Farklı ve özgün fikrin” ilk sırada olmaması bizleri şaşırtıyor: Airbnb ve Uber’dir. Bu şirketler iyi bir fikir, iyi bir iş modeli, ekip ve harika yönetimle başarılı oldular. Ancak başarılı olmalarının en önemli nedeni “zamanlama”ydı.

Çünkü her iki şirket de ekonomik durgunlukta, insanların paraya çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde ortaya çıktı.

Böylece rahatlıkla insanlar evlerini yabancılara kiraladı ya da kendi araçlarıyla taksicilik yaparak ek gelir kazandılar.

Benzer şekilde zamanlama, YouTube’un başarısını da açıklamaktadır. YouTube 2005’de tam ABD’de geniş band hızlı internet erişimi oranı yüzde 50’yi geçtiği anda “mükemmel bir zamanlamayla” hayata geçirilmiş bir parlak fikirdir.

Startup girişimcilerinde; Ekip ve icranın (yürütmenin) fikirden daha önemli olduğudur. Başka bir deyişle: “Çok iyi bir fikir kötü yönetilebilir”. O zaman başarılı olmak için iyi bir fikrin, iyi bir ekiple, iyi yönetilip doğru zamanda piyasaya sunulması gerekiyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

Dünyanın en değerli şirketleri son yıllarda hızla değişti. Yüzlerce yıllık tarihi olan meşhur sanayi ve enerji şirketleri yerini yeni kurulan teknoloji şirketlerine bıraktı. Sözgelimi 2008’de dünyada en büyük

10 şirket arasında PetroChina, Exxon, General Electric, China Mobile, Gazprom, Shell varken;

On yıl sonra, 2018’de bunlar yerini Apple, Google, Amazon, Microsoft, Ali Baba ve Facebook’a bıraktı. Bence kısa zamanda dünyanın en değerli şirketleri startuplar olacak. Çünkü piyasa değeri milyar doları geçen startupların hızla çoğalması bu girişimlerin dünyanın en değerli şirketleri sıralamasının değişeceğini göstermektedir.

Startup’ların Değeri
2019 itibariyle dünyada değeri 1 milyar dolar sınırını aşan 326 startup var

Değeri 1 milyar doların üstündeki startup şirketlerin yaklaşık yarısı ABD’de.

Çin ABD’yi yakından takip ediyor. .

son bir yılda 1 milyar dolarlık değeri geçen şirket sayısı 119. Bu demektir ki başarılı bir startup şirketi kısa sürede bu tabloda yerini alabilir.

EN BÜYÜK 10 STARTUP’LAR

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK E-TİCARET SİTELERİ

https://www.amazon.com.tr

https://www.hepsiburada.com

https://www.n11.com

https://www.gittigidiyor.com

https://www.mediamarkt.com.tr

https://www.vatanbilgisayar.com

https://www.teknosa.com

https://www.trendyol.com

https://www.dr.com.tr

https://www.epttavm.com

https://www.istanbulbilisim.com

 "Hepsiburada.com Efsane Cuma'da 410 Milyon Liralık Rekor Bir Ciro Elde Etti!"

ByteDance         : 75 Milyar Dolar Değerinde

(video paylaşım platformu TikTok’un sahibi) 2012’de kurulan genç bir şirkettir. sırada yer alan ve neredeyse hiçbir fiziksel varlığı olmayan

Uber ise 2009’da kuruldu ve 72 milyar dolar değerinde.

1933’de kurulan ve yüzlerce uçağı, binlerce çalışanı olan gururumuz THY’nin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu düşündüğümüzde startup’ların kısa zamanda yarattıkları katma değer düşündürücüdür.

2009-2019 arasında startup satışından ülkelerin elde ettiği gelire baktığımızda; son on yılda

İsrail’in 56 milyar dolar,

İsveç’in 46.8 milyar dolar,

Almanya’nın 24.1 milyar dolar gelir elde ettiğini görüyoruz.

Türkiye’nin startup geliri 1.3 milyar dolardır.

Nevzat Aydın tarafından kurulan ve örnek Türk startup şirketleri arasında gösterilen online yemek siparişi şirketi “Yemek Sepeti” 2015’de 589 milyon dolara Delivery Hero Şirketi’ne satıldı. Benzer örneklerin Türkiye’de artması gerekiyor.

STARTUPLARDA BAŞARI ORANI

Startup girişimlerde başarı oranı düşüktür

 “ilk girişimde yüzde 10, ikincide yüzde 30, üçüncüde yüzde 50 başarılı olunuyor” diyenler vardır. “Her 10 işletmenin 8’i başarısız olmakta” diyenler de,

“kuruluşundan 6 yıl sonra yüzde 40’ı hayatta kalabiliyor” diyenler de vardır. Özetle çabuk ve kolay başarı yok.

“Başarı, başarısızlıktan başarısızlığa hevesini kaybetmeden koşana aittir.” Winston Churchill

“Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Gene dene. Gene yenil. Daha iyi yenil”           Samuel Beckett

İnternet teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı yeni ve değişen ekonomide bazı yeni iş yapma yöntemleri ve kavramlar var ve bunların Türkçe karşılıkları henüz tam oluşmadı:

Startup, YouTuber, Influencer, Incubator, Venture Capital, , Co-Founder Blockchain gibi. Özellikle Türk Dil Kurumu’ndan bu kavramlara güzel Türkçe karşılıklar koymasını bekliyoruz.

Bedri Rahmi “Üç Dil” şiirinde şöyle diyor: “Oğlum Mernuş! En az üç dil bileceksin. Çünkü sen, ne şu, ne busun… Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun”.

Şair belki bugün yaşasaydı, oğluna üç dil öğrenmenin üstüne “startup kuracaksın” ya da “yeni ekonominin yöntemlerini öğreneceksin” öğüdünü verirdi.

Prof.Dr. Avni Barış Araz

BU KİŞİLERDEN GİRİŞİMCİ OLMAZ

Riske girmekten korkanlar, risk alamayanlar.

Çok kolay pes edenler, vazgeçenler, dirençsizler

Ekip çalışması yapamayanlar

Sürekli eleştirenler, muhalefet edenler, kimseyi beğenmeyenler, dedikodu vs..

Sadece verilen işi yapmak isteyenler, emir eri olanlar.

Kısa yoldan zengin olmak isteyenler(sahtekarlar, iş ahlakı olmayanlar)

Bunlar dışında herkes Girişimci olabilir. Özellikle Görsel insanlar.

20-25  YAŞINDAK Kİ BİR ÜNİVERSİTELİ İÇİN ÖNGÖRÜLERİM

Çoğunuz 100 yaşını göreceksiniz.

2075 yılında emeklilik yaşı 80 olacak.

55 yıl çalışacaksınız.

Nerede

8-5 haftada 5 gün, yılda 20 gün tatil

Sabit gelir, az artış, terfi için yarış

Başkasının rüyası için çalışmak

Monte Kriste Kontu romanında;

Aleksandre DUMAS, DANTES’E

Sana kimsenin elinden alamayacağı bir şey vereceğim Dantes.

Özgürlüğümü mü vereceksin?

Hayır! Özgürlük elinden alınabilir, sana bilgi vereceğim!

Günümüzde ki o bilgi Startup’lar olacak anlamındadır.

Ülkemizde Startup Girişimcilerin çıkması dileğiyle… Sağlıcakla kalın..

“Teknolojinin iki tarafı da keskin kılıçtır”

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@