YAPAN YANDI, CEZASI 155 BİN LİRA

Tekirdağ Valiliği tarafından, yaz mevsiminin yaklaşması ve havaların ısınmaya başlaması sonucu yangınların önlenmesi için ‘İli Mülki Hudutları Dahilinde 2022 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi ile İlgili Valilik Tebliği Tebliğ’ adı altında açıklama yayınladı. Açıklamada, anız yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanacak. Bu çerçevede anız yakanlara hakkında 24 bin TL ceza ve 131 bin 516 lira idari para cezası olmak üzere toplamda 155 bin TL’ye kadar para cezası verilebilecek. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1- Bu tebliğin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirler belirlemek, teknik elemanları ve çiftçileri eğitmek, ayrıca halkın anız yangınlarına karşı hassasiyet göstermesini sağlamaktır.

Kadın cinayeti! Kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti Kadın cinayeti! Kocası tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Madde 2- Bu tebliğ ilimiz mülki hudutları dâhilinde; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Yasal Dayanak: Madde 3- a) 08.07.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2008-236/88 sayılı Bakanlık Taşra Teşkilatı Görev Yönergesinin 8. maddesinin 2.bendinin, 'd' şıkkında 'ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek' görevi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görevleri arasında açıklanmıştır. b) Cezai İşlemelerde yasal dayanaklar: 2872 Sayılı Çevre Kanunu' nun, Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006 - 5491/23 md.) 'c' bendinde 'Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde Valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve Valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir' açıklamasına göre 'ikinci ürün ekilişi yapılan illerde, Valilik Makamının izni ile kontrollü anız yakmaya izin verilebilir' hükmü ilimizde uygulanmayacak ve kontrollü anız yakılması dahil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Anız yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.”