İlk olarak Grup sözcüsü Orhan Durmuş söz alarak genel değerlendirmeyi ayrıntılarıyla paylaştı. Orhan Durmuş konuşmasında;‘2020 YILI FAALİYET RAPORU’NU incelediğimizde, idarenin stratejik amaç ve
hedeflerinin belirlendiğini ve bu belirlemelere göre de, müdürlüklerin yaptığı faaliyetlere yer verildiğini, bu faaliyetlerin, rakamsal verilerle rapora konulduğunu
görüyoruz. Ancak, Stratejik Amaç 3’te belirlenen “Belediyenin yeni projeler üretirken, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik yöntemler uygulaması” hedefi için, neler yapıldığını ve
hangi tasarruf önlemleri alınarak, ne kadar tasarruf yapıldığına ilişkin rakamsal bir veri göremiyoruz. Ya da gelir artırıcı önlemler dediğinizde sadece, belediyemizin
mülkü olan yerlerin satışını mı anlatıyorsunuz? Kastedilen sadece bu mudur? Eğer öyleyse, bu durum “mirasyedi” tavrından başka bir şey değildir. Faaliyet raporunda, Stratejik planda belirlendiği üzere, “Temel değerler ve kritik
başarı faktörlerine” de yer verilmiştir. Demokrasi ve insan hakları diyerek, önemini vurguladığınız değerler ile; belediye personeline baskı yaparak, mobbing uygulayarak, CHP’ye zorla üye yapılmaya çalışılmasını, nasıl izah ediyorsunuz? Bu büyük bir çelişki değil midir? Yoksa bu konuda samimi değil misiniz? Takiyye mi yapıyorsunuz? Bunu kamuoyuna açıklamak zorundasınız. 

2020 YILI FAALİYET RAPORU’nun bütçe gerçekleşmelerini incelediğimizde,
Tepebaşı Belediyesinin, kalıcı yatırımlar diyebileceğimiz “sermaye giderleri” açısında, son derece yetersiz bir durumda olduğunu görüyoruz. Sermaye giderleri 2020 yılında, toplam harcamaların sadece ve ancak %2,39’unu
oluşturmaktadır. 2019 YILI RAKAMININ, BEŞTE BİRİ KADAR. (6.107.000 TL.) Daha önceki oturumlarda da defaatle ifade ettiğimiz üzere, ilçe belediyeleri ölçeğinde olan belediyeler için bu oran %25 civarındadır. Dolayısıyla Tepebaşı
Belediyesi, ortalamanın %22 oranında gerisinde kalmaktadır. Belediyenin asli görevlerini yürüten ve en önemli yatırımcı müdürlük olan Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçesinden kullandığı ödenek, 44.398.874 TL. dır ve
toplam harcamaların ancak %17’sidir. Daha önceki toplantılarda, ısrarla dile getirdiğimiz üzere, yatırımlara ayrılan pay açısından Türkiye ortalaması %32’dir. Dolayısıyla bu oran, Türkiye
ortalamalarının altındadır ve yaklaşık 372.000 vatandaşımızın yaşadığı Tepebaşı İlçesi için, yetersizdir.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bütçesi, 2019 yılına göre düşüktür. Anlaşılan o ki, sadece reklam yapılarak, algı çalışması yapılmış olduğu görülüyor. Eğer öyle olmasaydı, yapılamayan kültürel faaliyetlerden artan bütçeyi, bu işlerde kullanmanız gerekirdi. Belediye Bütçesinin gerçekleşme oranları düşük kalmıştır. Giderlerden 54.249.476 TL. tutarındaki ödenek, iptal edilmiştir. Yine aynı şekilde gelir bütçesinin de 243.990.161 TL. tutarında gerçekleşmiş olduğu ve bunun da tahmin edilen gelir bütçesinden, 52.295.824 TL. tutarında geride kaldığı görülmektedir. Bu durum, gerçekçi bütçe yapılmadığını, hayali rakamlara dayalı olarak yapılan
bütçenin amacının, borçlanma miktarını ve doğrudan temin miktarını artırmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumdan kaçınılmalıdır. Nitekim Sayış Raporlarında bu husus, tenkit konusu yapılarak, dikkat çekilmiştir.
TEPEBAŞI BELEDİYESİ’nin daha iyi yönetilmesi ve vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmelerini sağlamak bakımından, aşağıdaki önerilerimizin ve eleştirilerimizin dikkate alınmasını temenni ediyoruz:
- 12 yıldan beri bitiremediğiniz Sazova Kültür Merkezi İnşaatını, bir an önce bitiriniz. - Çamlıca Kapalı Pazar Yerinin üst katını, bir an önce tamamlayarak, vatandaşın
kullanımına açınız. - 2014 yılından bu güne kadar, bir tek Kapalı Pazar yeri yapılmamıştır. Lütfen bu konuda gerekli yatırımları yapınız. - Sorumluluk alanınızda bulunan sokakların ve yolların bakımını yapınız ve
vatandaşın ayaklarını tozdan, çamurdan kurtarınız.  Sürekli olarak, gelir ve kaynak yetersizliğinden bahsedilirken, Büyükşehir Belediyesi Tarafından, Gönderilmesi Gereken Müze Payının Takibinin Yapınız.


- Sayıştay Raporunda tenkit konusu yapılan, İller Bankası-İlbank tarafından, Genel Bütçe Vergi Gelirleri üzerinden ayrılan ilçe payının, su ve kanalizasyon idaresi paylarını iyi takip ediniz. (fazla hesaplanmasından kaynaklı olarak 1.464.335,92 TL tutarında eksik gönderildiğinin takip edilmemesi tenkit edilmişti) - Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerden Alınması Gereken Geçiş Hakkı
Bedellerinin Tahsilini Yapınız. - Ak parti Grubunun itirazlarına rağmen, adında şehitler, gaziler, sakatlar kelimeleri bulunması fırsat bilinerek, güya bu konuda faaliyet gösteren derneklere yardımda
bulunuluyor algısı oluşturmak için Derneklere, Mevzuata Aykırı Olarak Taşınmaz Tahsis Edilmesini durdurunuz, yasaları arkadan dolaşmaya
çalışmayınız. - Bütçede bu kadar kaynak sıkıntısı yaşanırken, tanıtım ve reklam harcamalarından tasarruf yapınız. 3 Bunlara ilave olarak: a- Belediye bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğü’ne ayrılan payın, toplam bütçenin en az
%30 oranında olmasını, b- Yine toplam bütçede sermaye giderlerine ayrılan payın, en az %25 civarına çıkarılmasını, c- Belediyenin borçlanmasında, yasal sınırın aşılmamasını,
d- Kaynak sağlayıcı, yeni projeler üretilmesini, e- Bütçenin gelir rakamlarının, daha gerçekçi ve tutarlı hazırlanmasını, f- Mal ve hizmet alımlarının, doğrudan temin yöntemiyle değil, ihtiyaçların
birleştirilerek, ihale yöntemiyle temin edilmesini, g- Ak Parti Grubu olarak, 1 Ekim 2015 tarihinde verdiğimiz gündem önergesiyle, oy birliği ile kabul edilerek imar komisyonuna gönderilen ve henüz sonuçlanmayan,
Yeşiltepe, Fevzi Çakmak, Sazova ve Şarhöyük mahallelerinde, kat artışını sağlayacak imar değişikliğinin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Bu önerilerimize değer verilmesi ve dikkate alınması durumunda, sizlere
destek vereceğimizi, aksi durumda da kamuoyu adına eleştireceğimizi ve destek vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.

 Sonuç olarak; TEPEBAŞI BELEDİYESİ 2020 YILI FAALİYET RAPORU’nu,
içeriğinin ve belediyenin asli görevlerine ilişkin faaliyetlerinin yetersiz olması nedeniyle, Ak Parti Grubu olarak “red oyu” vereceğimizi ifade etmek istiyorum. ‘
sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

Eskişehir’in göbeğinde 'pes' dedirten görüntü; Saksılar çöp kutusu niyetine kullanılıyor! Eskişehir’in göbeğinde 'pes' dedirten görüntü; Saksılar çöp kutusu niyetine kullanılıyor!


Ardından söz alan Meclis Üyesi Erkan Koca, Sosyal İşler ve Spor işleri müdürlükleri ile ilgili ‘Pandemi döneminde sosyal etkinliklerin ,kültür gezilerinin yapılmadığı
dönemde söz konusu bütçeyi nereye ve nasıl harcandığını merak ediyoruz!!’ ve ‘Pandemi döneminde şehrimizin Spor Külüplerine Tepebaşı Belediyesi tarafından hiçbir yardım yapılmadı.
Amatör Spor kulüplerimiz yapılan yardımlardan dolayı sayın Bakanımız Dr. MEHMET
KASAPOĞLU'na teşekkür ederiz’ dedi.


AK Parti Meclis Üyesi, Hukuk, İnsan Kaynakları, Kadın ve Sağlık komisyonları ile söz
alan Av. Fatih Özata, UYAP sisteminin kullanımındaki eksiklikleri dile getirerek İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma alınan KADES uygulamasının tanıtımına girilmesi müdürlüğün görev tanımına girdiğini, ancak bu hususta hiç bir çalışmanın yapılmadığını konuşmasına ekledi.


Temizlik İşleri komisyonu adına söz alan Mustafa Kavas da çöp konteynerlerinin bir çok mahallede halen eksik olduğunu ve 'Kasım ayında alımı yapılan çöp
konteynerları nasıl oluyor da 2 ay gibi kısa bir süre içinde tamir edilecek duruma geliyor merak konusudur. diyerek Tepebaşı Belediyesinin bu konudaki eksikliklerini
dile getirdi.


Meclis Başkanı cevap vererek konteynırların ihale kanunu üzerine gerçekleştirildiğini iddia etmesi üzerine AK Parti Meclis Üyesi Kavas, daha ucuza mal edilebileceğini, ayrıca sokaklara gelişi güzel bırakılan konteynırların araç ve insan trafiğini olumsuz etkilediğini, Belediyenin öncesinde Konteynerlara uygun cep yapması gerektiğini fakat yapmadığını dile getirdi. Yapılan konuşmalar sonrası CHP meclis üyeleri karşı cevap vermek isteselerde net
rakamlar ve kesin bilgiler vermemeleri dikkat çekti.