İş arayanlar dikkat! Sözleşmeli personel alınacak... 34 il içinde Eskişehir de var

O kuruma sözleşmeli personel alınacak... 34 il içinde Eskişehir de var! Başvurular 14 Ekim'de başlıyor... İşte detaylar ve şartlar...

EKONOMİ 11.10.2020, 22:08
İş arayanlar dikkat! Sözleşmeli personel alınacak... 34 il içinde Eskişehir de var

Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde görev yapmak üzere 102 sözleşmeli personel alacağını duyurdu... 

34 ilin içinde Eskişehir de var 

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra birimlerinde büro personeli ve tekniker olarak istihdam edilmek üzere aralarInda Eskişehir'in de bulunduğu toplam 34 il için ilana çıktı. 102 personelin işe aınacağı iller arasında Eskişehir de yer alıyor. 

Toplam 102 sözleşmeli personelin işe alınacağı belirtildi. 

Adaylarda, belirlenen önlisans programlarından mezun ve 2018 KPSS (B) grubu önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olma şartları aranacak.

Başvurular 14 Ekim'de başlıyor 

Adaylar 14-21 Ekim tarihlerinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 21 Ekim 23.59'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları 28 Ekim'e kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifresiyle öğrenilebilecek ve OGM'nin resmi internet sitesindeki duyurular kısmından da ilan edilecek. 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3. Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar
kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
4. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin
sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek
haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
Adaylar 14.10.2020-21.10.2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.
Başvuru işlemleri 21.10.2020 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecek. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@