Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci, “Uzun süredir içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, tüm halkımızı olduğu gibi emeğiyle geçinen biz mühendis, mimar ve şehir plancılarını da etkilemektedir. Kamu yararını değil sermayeyi önceleyen, bilimi ve tekniği dışlayan siyasi kararlarla mesleğimiz değersizleştirilmeye çalışılmaktadır” dedi.

Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından mühendis, mimar ve şehir plancılarının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) çağrısıyla ekonomik ve demokratik talepleri için ülke çapında 1 günlük iş bırakma eylemi yaptıkları 19 Eylül 1979 tarihinin üzerinden 43 yıl geçtiğini hatırlattı.

Eyleme mühendis ve mimarların yanı sıra işçi, teknik eleman, memur ve sağlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 100 bini aşkın kamu çalışanının katıldığını, öğrencilerin de destek verdiğini hatırlatan Elektrik Mühendisleri Şube Başkanı Ender Kelleci, “19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü`nü kutlarken, ne yazık ki aradan uzun yıllar geçmesine rağmen sorunların çözülemediğini, tersine daha da arttığını belirtmemiz gerekmektedir.

Uzun süredir içinde bulunduğumuz ekonomik kriz, tüm halkımızı olduğu gibi emeğiyle geçinen biz mühendis, mimar ve şehir plancılarını da etkilemektedir. Kamu yararını değil sermayeyi önceleyen, bilimi ve tekniği dışlayan siyasi kararlarla mesleğimiz değersizleştirilmeye çalışılmaktadır

Her alanda rant hırsıyla hareket edilmekte, piyasacı ve gerici adımların topluma maliyeti büyük facialar ve güvencesiz bir yaşam olmaktadır. Kamu-özel sektör ayrımı olmadan tüm meslektaşlarımız bugün hayat pahalılığı, düşük ücretler, enflasyon, işsizlik ve özlük hakları konusunda büyük sorunlar yaşamaktadır.

Muharrem İnce ettiği küfürleri savundu; "Özür falan dilemiyorum" Muharrem İnce ettiği küfürleri savundu; "Özür falan dilemiyorum"

Üstelik TMMOB ile SGK arasındaki asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki toplumsal alanlar ve yaşam için gereken üretim konusunda görev üstlenen mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarının korunması, toplumun devamlılığı açısından bir zorunluluktur.

Bu bilinçle bizler bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrımızla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meslek alanlarımıza, meslektaşlarımıza ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.