Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) açıklamasına göre Türkiye’de 2023 yılının ilk altı ayında görülen kızamık sayısında bir önceki altı aya kıyasla artış yaşandı. 2023 yılı ilk 6 ay verilerine göre en yüksek vaka sayısı Haziran ayında görüldü. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin Eskişehir dahil tüm il sağlık müdürlüklerine yazı gönderdi.

Batıkent ve Çamlıca'ya tramvayla gidecekler bu habere dikkat! Batıkent ve Çamlıca'ya tramvayla gidecekler bu habere dikkat!

Yazıda, “Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşı kapsayıcılığının ülke genelinde artırılması için eksik aşılı ve aşısız kişilere ulaşılması önem arz etmektedir. Eksik aşılıların yoğun bulunduğu tespit edilen yerlerde il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından oluşturulacak mobil ekipler aracılığıyla aşısız ve eksik aşılı çocukların aşılarının tamamlanması sağlanmalı” ifadeleri kullanıldı.

Türk Tabipleri Birliğinin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi;

Türkiye’de 2023 yılının ilk altı ayında görülen kızamık olgu sayısında bir önceki altı aya kıyasla çok yüksek oranlarda artış yaşandı. Verilere bakıldığında salgın, yaşına göre aşısız ya da eksik aşılı bireylerin salgını gibi görünmektedir.

Kızamık (kızamıkçık), kızamıkçık virüsü (measles virus) tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık genellikle solunum yolu yoluyla yayılır ve vücutta döküntü, ateş ve diğer belirtilere neden olabilir. İşte kızamığın tipik belirtileri:

1. **Ateş:** Kızamık hastalığı genellikle ateşle başlar. Ateş yükselebilir ve oldukça yüksek seviyelere çıkabilir.

2. **Öksürük:** Kuru ve sürekli öksürük, hastalığın bir belirtisi olabilir.

3. **Burun Akıntısı:** Hafiften şiddetliye kadar değişen bir burun akıntısı görülebilir.

4. **Gözlerde Tahriş ve Sulanma:** Gözlerde kızarıklık, tahriş ve sulu akıntı olabilir. Gözlerde hassasiyet de artabilir.

5. **Gözlerde Işığa Karşı Hassasiyet:** Işık hassasiyeti (fotofobi) gelişebilir, yani parlak ışığa karşı duyarlılık artabilir.

6. **Boğaz Ağrısı:** Boğazda rahatsızlık, ağrı veya tahriş hissedilebilir.

7. **Halsizlik ve Yorgunluk:** Hastalık genellikle kişiyi halsiz ve yorgun hissettirebilir.

8. **İshal:** Bazı hastalarda ishal de görülebilir.

9. **Döküntü:** Yaklaşık olarak üçüncü günün sonunda vücutta kızıl-kahverengi döküntüler görülmeye başlar. Bu döküntüler genellikle yüzden başlayıp vücuda doğru yayılır.

Kızamık hastalığı ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalık olabilir, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde. Bu yüzden, kızamık aşısı gibi önleyici tedbirler oldukça önemlidir. Eğer kızamık belirtilerini gözlemliyorsanız veya şüpheleniyorsanız, bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir.

Bu sebeple;

  • Henüz vaka görülmeyen yerlerde, olguların en erken görülme yaşına dayalı olarak belirlenecek alt yaş sınırından (6 ya da 9 ay) itibaren çocukların eksik aşıları hızla tamamlanmalıdır. 
  • Salgın görülen yerlerde 15 yaşın altındaki çocuklar başta olmak üzere epidemiyolojik örüntüye göre salgın kontrol aşılaması yapılmalıdır. 
  • Ek doz aşılama, aşılama takvimindeki aşılamanın yerini almaz. Zamanı gelince takvimdeki aşı uygulanmalıdır. Ek doz aşı ile aralarında en az 4 hafta aralık bırakmaya dikkat edilmelidir. 
  • Kamu otoritesi bölgelere göre aşı oranlarını kamuoyuyla paylaşmalı, alınacak önlemler konusunda başta meslek örgütleri olmak üzere toplum katılımının önünü açmalıdır. 
  • Aşı kararsızlığı ile etkin bir mücadele yürütülmelidir.