Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, sağlık sektöründeki önemli sorunlara dikkat çekmek ve Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü sağlıkta dönüşüm programına karşı sert bir tepki göstermek amacıyla bir basın açıklaması yayınladı.

Tabip Odası Yönetim Kurulu adına konuşan Dr. Nazan Aksaray, sağlık alanında yaşanan büyüyen sorunlara vurgu yaparak, hastaların randevu bulma zorlukları, kısıtlı muayene süreleri, ilaç ve yatak sıkıntıları gibi konuların giderek arttığını belirtti. Aksaray, bu sorunların temelinde ise Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı yanlış sağlık politikalarının bulunduğunu ifade etti.

Sağlıkta dönüşüm programını eleştiren Aksaray, programın sadece rant odaklı olduğunu ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilerek bilimsel ve insani değerlerin göz ardı edildiğini savundu. Aksaray, programın sonucunda niteliksiz tıp fakültelerinin artması, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi gibi sorunların ortaya çıktığını dile getirdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, il komisyon toplantısı gerçekleştirdi Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, il komisyon toplantısı gerçekleştirdi

Aksaray, Tabip Odası olarak taleplerini sıralayarak, sağlık hizmetinin eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz ve kamusal olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelenmesi, birinci basamağın güçlendirilmesi, hekimlerin adil bir ücret alması ve liyakatten uzak yöneticilerin görevden alınması gibi taleplerini de dile getirdi.

Son olarak, Sağlık Bakanı'na seslenen Aksaray, sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusunun sağlık politikaları olduğunu belirterek, bakanlığın dönüşüm programından geri dönmesi çağrısında bulundu.

Tabip Odası'nın basın açıklamasıyla, sağlık sektöründeki sorunlara ve Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarına yönelik tepkiler bir kez daha dile getirilmiş oldu.