Eskişehir Valiliği tarafından şu yazılı açıklama yapıldı;

“2023 yılında Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; İstihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunularak, işsizlik sigortası hizmetleri yürütülmüştür. Ayrıca iş ve meslek analizleri yapılmış, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilmiş, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları uygulanmıştır. 

2023 yılı itibariyle kuruma kayıtlı işsiz sayısı 28.860 olarak raporlanmıştır. Kayıtlı işsizlere bakıldığında kadınların sayısı erkeklerin sayısından fazladır. Eğitim durumuna göre işsizlerde ilk sırayı lise ve dengi okul mezunları alırken ikinci sırayı ilköğretim mezunları almaktadır. İşsizler en çok nitelik gerektirmeyen meslek grubunda yoğunlaşmaktadır. Bu meslek grubunu hizmet ve satış elemanları takip etmektedir. 

İşsizlik Sigortasını hak eden 10.672 kişiye toplam 149.836.354.-TL ödeme yapılmıştır. İşsizlik sigortasından en fazla imalat sektöründe çalışmış ve işini kaybetmiş olanlar yararlanmıştır. İşsizlerin yarısına yakını 0-6 ay kadar bekledikten sonra işe yerleştirilmektedir. 

2023 yılında 7.645 farklı özel işyeri ziyaret edilerek özel sektörden 38.860 açık iş alınmıştır. Bunun yanında 76 kamu işçi ilanı yayınlanmıştır. 

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2.244 engelli olmak üzere 40.758 kişi ile bireysel görüşme yapılmıştır. 2023 yılında toplam işe yerleştirme 17.749 olarak gerçekleşirken, 17.649 u özel sektör işyerlerine aittir. Engelli işe yerleştirme 504 olarak gerçekleşmiş ve engelli kontenjan doluluk oranı 695,5 olarak raporlanmıştır. 

İşe yerleştirme sonuçları analiz edildiğinde erkekler işe yerleştirmelerin yüzde 62'ini oluştururken kadınlar yüzde 38”ini oluşturmaktadır. En fazla işe yerleştirme ve açık iş tesis ve makine operatörleri ve montajcılar meslek grubundadır. Açık işlerin yüzde 46“sı karşılanmıştır. En fazla işe yerleştirilen yaş grubu 20-29 yaş grubu olup, toplam işe yerleştirilenlerin yüzde 51'ini oluşturmaktadır. Eğitim durumuna göre en fazla işe yerleştirilenler lise ve dengi okul daha sonra da ilköğretim mezunlarıdır. İşe yerleştirilenlerin sektörel dağılımına baktığımızda sanayi sektörü başta gelmektedir. Sanayi sektörü işe yerleştirmelerin yüzde 64'ünü oluşturmaktadır. 

2023 yılında aktif işgücü programları kapsamında; kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 700 kişilik 209 işbaşı eğitim programı (İEP) düzenlenmiştir. Bunun yanında tren makinisti mesleğinde 200 kişilik 2 adet Meslek Eğitim Kursu (MEK) açılmıştır. İşsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere 1571 kişilik toplum yararına program (TYP) uygulanmıştır. Dezavantajlı gruplardan engelli ve eski hükümlü bireyler için kendi işini kurma proje başvuruları alınmış ve 4 Eski Hükümlü ve | Engelli projesinin hayata geçirilmesi sağlanmıştır. 

Gençlere yönelik geliştirilmiş İş ve Meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında okullarda 10.778 öğrenciye meslek seçimi ve iş arama becerilerinin önemi konulu seminerler verilmiştir. Ayrıca okullarda meslek tanıtım günleri düzenlenmiştir. Üniversitelerde İş Kulübü projemiz kapsamında birimler oluşturulmuş, 699 vatandaşımız iş kulübü hizmetlerinden yararlanmıştır. 2023 yılında Genel Müdürlüğümüzün tertip ettiği 2 sanal fuara Eskişehir firmaları ile katılım sağlanmış, başvurular alınarak online seminerler gerçekleştirilmiştir.”