Eskişehir Atatürk Lisesi Biyoloji Zümresi öğretmenleri Dilek Kaya, Hülya Benekay, Şeyda Çavdar’ın önderliğinde; 2022 -2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde, Biyoloji derslerinde işlenen konularla ilgili olarak öğrencilerin yaptığı çalışmalar, DNA günü Konseptiyle Atatürk Lisesi’nde sergilendi.

Sergi; öğrencilerin hazırladığı afiş, poster maket deney, mikroskop kullanabilme gibi çalışmalardan oluştu. Serginin hazırlanma amacı; öğrencilerin biyoloji alanında bilgi ve becerilerini artırmayı, örnekleyebilme, analiz ve sentez yapabilme, diğer derslerle bağ kurabilme, ekip çalışmasına uyum sağlayabilme, biyoloji bilimine özendirme, biyolojik kavramları deney yoluyla gözlemleyebilme, açıklayabilme becerilerini geliştirme yönünden amaçlandı. 

Biyoloji öğretmenleri, ‘’Öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerini, kendi yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamaya çalıştılar. Ayrıca sergi hazırlama süreci: Öğrencilere; zamanı etkili ve verimli kullanabilme, değişik malzemeleri tanıma, tasarım ve çok yönlü düşünme becerilerini de kazandırdılar. Sergiyi gezen diğer öğrencilerde; genetik bilimi ile ilgili merak uyandırdı ve öğrencilere ilham verdi. Bu anlamda sergi süreci çok verimli geçti’’ dediler.