Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Karakoç yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

"7 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Katma Değer Vergisi Oranları ve Harçlarda değişikliğe gidildi.
Yeni düzenlemeler ile devlet bütçe gelirlerini artırmak için vergi ve harçlarda artışa gidilmektedir. KDV %2 artırılırken, harçlarda da %50 bir artış söz konusu olmuştur. Artışların enflasyona etkisi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Yapılan değerlendirmelere göre KDV artışının bütçeye 30 Milyar TL bütçe geliri sağlayacağı düşünülmektedir.

Hem ucuz hem ekonomik; Ancak sağlık açısından riksler var! Hem ucuz hem ekonomik; Ancak sağlık açısından riksler var!

Bugün yayımlanan resmi gazete kararları ve meclise sunulan kanun teklifi ile gerek vergi mükelleflerine gerek vatandaşlara yansımaları olan bu artışlar yakın zamanda açıklanan asgari ücret ve memur maaşları zamlarının reel etkisini azaltacaktır. Bu artışlar vatandaşların satın alma gücüne tekrar kavuşma imkanını olumsuz etkilemiştir. Vergiler en son nihai tüketici yani vatandaşın üzerinde kalan bir yüktür.

KDV Oranları %2 Artırıldı, Yazarkasalar, Fatura Sistemlerinde Yeni Oranlar ile Güncellenmeli

7346 Sayılı Karara göre KDV oranı %18 olan mal ve hizmetlerde %20’ye, %8 olan mal ve hizmetlerde %10’a yükseltildi. Temel Gıda Ürünlerini kapsayan %1 olan mal ve hizmetlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yürürlük tarihi yayımı izleyen 3. gün olarak belirlendi. Dolayısıyla vergi mükelleflerinin 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yeni oranlara göre fatura ve yerine geçen belgeleri düzenlemeleri gerekmektedir.

Mükelleflerin 10 Temmuz 2023 tarihi itibari ile yazarkasalarındaki, fatura sistemlerindeki, stok kartlarındaki KDV oranlarını güncellemeleri gerekecektir. İleride yanlış KDV oranı uygulanması ile cezalarla muhatap olmamak için oran güncellemelerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

Yurtdışından Alınan Cep Telefonları Harcı 20 Bin TL’ye Yükseldi, Maktu Harçlar yüzde 50 artırıldı, Yurtdışından ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için getirdikleri telefonların kullanım izin harcı 6 bin 91 Tl’den 20 Bin TL’ye yükseltildi. Yurtdışından getirilen telefonlar belirli bir süre kullanıma çık olduğundan harcının ödenerek imei kaydının yaptırılması gerekiyor.

492 Sayılı Harçlar Kanununda belirlenen maktu harç oranları %50 oranında artırıldı. Bu artışta sürücü belgesi harçları hariç tutuldu. Karar kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlar yer almaktadır.

Tüketici Kredilerindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 5 Puan Artırıldı. 6802 sayılı gider vergileri kanununda yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %10’dan %15’e çıkarıldı.

Ayrıca meclise sunulan kanun teklifine göre Kurumlar Vergisi Oranı %20’den %25’e yükseltilmekte, taşıtlardan bir defaya mahsus 2023'te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınması da gündemdedir."