Geleceğin eczacılarının ilk tercihi Anadolu Üniversitesi Geleceğin eczacılarının ilk tercihi Anadolu Üniversitesi

Konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan Önal, şunları söyledi:

“Asansörlerle alakalı gerekli bakım ve onarımların, bina yöneticilerinin daveti ile akredite kuruluşlar tarafından yapılması gerekiyor. Bunun sonucunda da eksiklikler varsa, giderilmesi gerekiyor. Eğer bunlar yapılmazsa, meydana gelen zararlardan öncelikle kat malikleri kurulu başkanı ve kat malikleri kurulu maddi-manevi cezalarda sorumlu olacaktır. Son zamanlarda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ile ilgili olarak, devletin ve yurt yöneticilerinin sorumluluğu var. Baktığımız zaman, inşaat asansörlerinde inşaatı yapanın ve mülk sahibinin sorumluluğu var. Dolayısıyla kanun koyucumuz, Türk Ceza Kanunu anlamında ve Borçlar Kanunu'ndaki maddi tazminat yükümlülükleri anlamında çok geniş bir sorumluluk alanı düzenlemiş ve burada da kişinin kusuru olmasa dahi kendisinin bulunmuş olduğu durumdan kaynaklı olarak(yönetici, arsa sahibi, kat maliki ve benzeri) sorumlu olacağını düzenlemiştir. Bu noktada denetimlerin akredite kuruluşlar ya da Makine Mühendisleri Odası (MMO) tarafından yapılması gerekmekte ve buna dair de ilgili sorumluların ihbarda bulunması ile denetim yapılması noktasında kendilerinden destek istemesi gerekmektedir.

Kat malikleri kurulunun başkanı böyle bir durumda derhal ihbar edip, asansörün güvenli olmadığına yönelik denetim isteyip, varsa başka teknik servisten destek almak zorundadır. Bunu derhal yapmak zorundadır çünkü bu durum insan sağlığıyla birebir alakalıdır. En ufak bir ihmal dahi onun kendi sorumluluğunu doğuracaktır. Dolayısıyla bu kişilerin akredite kuruluş ya da bakım onarım servisleri ile ilgili işlerin doğrudan ve zaman sınırı olmadan gelmesi gerekmekte. Gerektiği zamanda önlem alınması gerekiyor. Önlem alınmazsa hukuki bir sorumlulukla her türlü ceza sorumlu olan yönetici, kat maliki kurulu, arsa sahibi, kat maliki ya da kamu yurtlarından müdürler ve devletin sorumluluğuna kadar her aşamada gündeme geldiğini görüyoruz. Bizim Türk Ceza Kanunu ve Türk Borçlar Kanunumuz bu anlamda çok geniş bir düzenleme alanı içeriyor. Meydana bir zarar gelmesiyle zaten savcılar şikâyete tabii olarak ya da resen derhal soruşturma ile ceza davası açabiliyorlar. Bunun yanında kişiler, kat malikinin kusursuz sorumluluğundan kaynaklı olarak yine Türk Borçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde tazminat davalarını açabilirler.”