Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Eskişehir nüfusu 2022 yılında 906 bin 617 iken, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 915 bin 418 kişi oldu. 2022-2023 yılları arasında nüfus artış hızı yüzde 9,7 olarak hesaplandı. Eskişehir’de toplam nüfusun 454 bin 606’sı erkeklerden, 460 bin 812’si ise kadınlardan oluştu. Kadın nüfusun erkek nüfusundan fazla olması dikkat çekti. Eskişehir’de yabancı nüfus 25 bin olarak hesaplanırken bu rakamın 12 bin 960’ı erkek, 12 bin 41’i ise kadın nüfusu olduğu aktarıldı.