Çağfen Koleji 4/B sınıfı öğrencileri küresel ısınma ve ağaç sevgisi temalı ‘Zezi ve Zeytin Ağaçları’ oyununu üstün bir performans ile sergilediler. Hedef Batıkent Beldeevi Tiyatro Salonunda sergilenen oyuna yoğun bir katılım vardı. Sınıf Öğretmeni Güler Güzel’in öğrencileri gösterdikleri performans ile izleyenlerden alkış aldılar. Furkan Kaya’nın yazdığı oyun izleyenlere küresel ısınma ve suyun önemi konusunda önemli mesajlar verdi…

ZEZİ (1)

ZEYTİNİN HİKAYESİ

Tepebaşı Belediyesi’nin başı belada; "Bu yanlışa biz ortak olmayacağız!" Tepebaşı Belediyesi’nin başı belada; "Bu yanlışa biz ortak olmayacağız!"

Ölümsüz olarak kabul edilen zeytin ağacının ana vatanının neresi olduğu hakkında çeşitli görüşler vardır. Çıkış noktasının Anadolu, Suriye, İran olarak kabul gördüğü görüşler olduğu gibi Girit, Yunanistan olarak kabul edilen görüşlerde mevcuttur. Ancak arkeolojik kazılar zeytin ağacına yönelik en eski veriyi Ege Denizi'nde ki Santorini Adası'nda ortaya çıkardı. Bu kazılarda 39 bin yıllık zeytin yaprağı fosillerine rastlanmıştır. Ayrıca İspanya ve Afrika'da yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular zeytin ağacının Batı Akdeniz'de M.Ö. 12 bin yıl önce var olduğu anlaşılmıştır. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan zeytincilikle ilgili buluntular ve Anadolu'da kendiliğinden yetişen yabani zeytin ağacı türlerinin varlığı zeytinin ana vatanının Anadolu olabileceği düşüncesini ortaya atmaktadır. Yabani zeytinin ilk olarak nerede ticari olarak kullanılmaya başlandığı bilimsel olarak netlik kazanmamıştır.  Ancak doğudan batıya doğru seyreden bir gelişim gösterdiği düşünülmektedir. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi tarafından hazırlanan "Dünya Zeytin Ansiklopedisi"nde yer alan bilgiye göre zeytin yetiştiriciliği Anadolu'da 6 bin yıl kadar önce başlamıştır.

ZEZİ (2)