Yine Üniversite Sanayi İşbirlikleri kapsamında bir çok dış paydaş ile işbirliği protokolleri imzalandı. Örnek olarak TEI ve  Hava İkmal Fabrika Bakım Müdürlüğü ile yeni açılan Uçak Mühendisliği bölümü ve önümüzdeki yıl öğrenci alacak olan Uçak Teknolojisi Ön Lisans programı için işbirliği protokolleri imzalandı. 

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bu dönemde

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Perfüzyon, Hukuk Fakültesi, Uçak Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Aktüerya Bilimleri lisans programlarının açılması için YÖK ten izinler alınmıştır.

Bu programlardan;

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına öğrenci alınmış, Hukuk Fakültesi, Uçak Mühendisliği, Gıda Mühendisliği lisans programlarına 2021-2022 öğretim yılında ilk kez öğrenci alınacaktır.

Yazılım Mühendisliği ve Aktüerya Bilimleri bölümüne 2022-2023 öğretim yılında öğrenci almak üzere çalışmalar devam etmektedir.

Laborant ve Veteriner Sağlık, İnsansız Hava Araçları Teknolojisi, Nüfus ve Vatandaşlık ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ön lisans Programlarının açılması için YÖK ten izinler alınmış. En kısa sürede öğrenci alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

YÖK ten açılması için daha önceden izin alınmış olan Uçak Teknolojisi Ön Lisans programının laboratuvar ve alt yapı imkanları tamamlanmış olup 2021-2022 öğretim yılında ilk kez öğrenci alınacaktır.

Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mimarlık, Sınıf Eğitimi ve Pedodonti Doktora programları açıldı.

Gıda Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Sağlık Fiziği alanında Yüksek Lisans programları açıldı. 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Doktora, Uçak Mühendisliği, Uçak Teknolojisi ve İnsansız Hava Araçları Teknolojisi programları ile Eskişehir havacılık kümelenmesine önemli katkı sağlanması hedeflenmekte ve bu alanda yetişmiş insan gücü açığının kapatılması hedeflenmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan yayın, proje, patent sayılarında gözle görülür düzeyde artış var özellikle nitelikli çalışmalar başta olmak üzere bu artışı sürekli hale getirmek ve Üniversiteyi bilimsel yönden  belirli bir noktaya taşımak için çalışmalar  devam ediyor. Bu çalışmalarla başta Ülkemiz olmak üzere insanlığa ve bilime katkı sağlanması hedefleniyor. 

Eskişehirli kadın Kars'ta birinci oldu Eskişehirli kadın Kars'ta birinci oldu

Teknoloji Transfer Merkezi, Teknoloji İnovasyon Merkezi, Laboratuvar altyapısı ve insan  kaynağına liderlik yaparak araştırma üniversitesi olma ve ARGE kültürünün Üniversite bünyesine nüfus etmesini sağlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Rektör Prfo.Dr Kemal Şenocak ESOGÜ'yü Uluslararası arenaya  taşımaya kararlı


Times Higher Education (THE) dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı.  öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm gibi kriterlerin dikkate alındığı “Times Higher Education Engineering Subject Ranking 2021" raporuna göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi “Klinik ve Sağlık” aralında 601+, Eğitim alanında 501+, Mühendislik alanında ise 801-1000 bandında yer aldı.

Ülkemizde  ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından her yıl yapılan sıralamalarda da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 yılında devlet üniversiteleri arasında 21. sırada yer aldı. Yayınlanan makale, proje, atıf sayıları gibi ölçütlerle yapılan bu sıralamada her sene yükselmeye de devam ediyor. 


Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Rektör Bey Döneminde açılan merkezler.

Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlıkta Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecini daha verimli geçirebilmek için hızla altyapı yatırımları yapıldı, ve bu yatırımlar sayesinde uzaktan eğitim daha verimli bir şekilde sürdürüldü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine daha güzel bir kampüs sunmak amacıyla kampüste birçok alana tıbbi aromatik bitkiler ve ağaçlar dikildi, peyzaj çalışmalarına ağırlık verildi. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi idari personeli için uzun bir aradan sonra görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı planlandı. Yine idari personele yönelik hizmet içi eğitim planlaması yapıldı.

Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu, Adalet Meslek Yüksekokulu açılması için YÖKten izinler alındı kuruluş süreci devam ediyor.