AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez şu ifadeleri kullandı;

Eskişehir'de bir vatandaş: "Eskişehir'de en büyük sorun otopark problemi" Eskişehir'de bir vatandaş: "Eskişehir'de en büyük sorun otopark problemi"

 “URAYSİM projesinden vazgeçmiş değiliz. Proje Eskişehir'in uluslararası alanda tanınırlığını artıracaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Eskişehir'e yeni yatırımlar ve iş fırsatları gelecektir. Raylı sistemler sektörü, tedarik zinciri, bakım-onarım hizmetleri, danışmanlık ve eğitim gibi birçok alt sektöre de ivme kazandıracaktır.
 
Proje, Eskişehir'i raylı sistemler konusunda bir eğitim merkezi haline getirecektir. Bu da Eskişehirdeki üniversitelerin ve meslek okullarının raylı sistemler konusunda nitelikli mezunlar yetiştirmesine olanak sağlayacak ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
 
URAYSİM projesi, Eskişehir'e değer katacak ve şehrin gelişimine önemli katkılarda bulunacaktır. Raylı sistemler sektöründe ulusal ve uluslararası bir merkez haline gelen Eskişehir, teknoloji, istihdam, eğitim ve ekonomik büyüme açısından önemli bir potansiyel ortaya koymaktadır. URAYSİM projesiyle birlikte Eskişehir, raylı sistemlerin geleceğine yön veren bir şehir olarak öne çıkacaktır.
 
Gerçekte dertleri tarım değil, gerçekte dertleri yeşil değil bunu çok iyi biliyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın İnönü Büyük ovası içerisinde kalan Yusuflar, Karabayır bağları, Keskin ve Bursa yolu imar planı ile konut amaçlı tarım dışına çıkarmak istediği alan toplam 34.000 dekar iken URAYSİM projesi için tarım dışı kullanım talebi Alpu ve Beylikova büyük ovaları içerisinde kalan sadece 1.169 dekardır. Bu örnek dahi amaçlananının salt engellemek olduğunu gösteriyor.
 
Hukukçularımız mahkeme kararları ile ilgili gerekli incelemeyi yapıyorlar. Tüm paydaşların katılımı ile düzenlediğimiz toplantının çıktıları doğrultusunda yeni bir işlem tesis edilecektir. Bu büyüklükte bir yatırımın şehrimize getirmenin katacağı değerden vazgeçmemiz mümkün değil.”