Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımla ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilerek bu doğrultuda etkin ve kararlı adımların eş güdüm içerisinde atılacağı bildirildi. EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2023 yılında enflasyonla mücadeleye, mali disiplinin sağlanmasına, büyümenin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına ve rezervlerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda görüşülen konulara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilmiştir. Taslak yasa teklifinin içerisinde yer alacak hususlar değerlendirilerek düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması ile ülkemizin gri listeden çıkması için gerekli şartlardan biri yerine getirilmiş olacaktır. Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere 'Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) faaliyetlerini makro ekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyumlu ve etkin bir şekilde sürdürmesini sağlayacak KİT yönetişim reformuna ilişkin yapılan çalışmalar ile önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yapılan bu çalışmaların nihai hale getirilerek, 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecek, bu doğrultuda etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde atılacaktır. Yapısal reformların, sağlayacağı verimlilik ve etkinliğin yanı sıra beklenti kanalı yoluyla da para ve maliye politikalarını tamamlayıcı mahiyette olması, orta vadede enflasyonu tek haneye düşürme hedefine ve istikrar içinde büyüyerek kalıcı sosyal refahın artırılmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılında yapılacak EKK toplantılarında OVP'de takvimi verilen yapısal reformlar gündeme alınacak ve yakından takip edilecektir."