Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapmalarına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri için geçiş sürecinin tamamlanamaması durumunda Ticaret Bakanlığı tarafından süre uzatımı yapılabilecek. Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre de 2 yıl daha uzatıldı.

Bunun yanı sıra, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, soruşturma süreçlerinin hızlandırılması ve tarafların savunma haklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Gram altın rekora koşuyor Gram altın rekora koşuyor

Yasa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda da değişiklikler içeriyor, bu kapsamda ürün ihtisas borsalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin düzenlemeler getiriliyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle de fahiş fiyat uygulayanlara yüksek cezalar getiriliyor ve ticaretin rekabetçi ve adil bir ortamda yürütülmesi hedefleniyor.