Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nde 9-10 Aralık’ta yapılacak olan 11.Dönem Genel Kurulu için hazırlıklar başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar, Çağdaş Mühendisler adına düzenlediği basın toplantısında yönetime talip olduklarını duyurdu.

Başkan Özbunar, yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Çağdaş Mühendisler” grubu olarak TMMOB Eskişehir Şubesi Yönetiminde görev aldığımız süre içinde başarı çıtasını bir öncekinden daha yukarıya taşımak, meslektaşlarımız arasındaki dayanışma, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalıştık. Şubemizi yerel ve ulusal platformda en iyi şekilde temsil ettik. Çağdaş Mühendisler olarak her zaman Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, bilimsel ve teknik doğruları kamuoyu ile paylaşmaya, emekten, meslektaşlarından ve çiftçilerden yana, üretim odaklı tarım politikalarını benimsemeye ve savunmaya, çağdaş, sosyal, laik, hukuk devleti anlayışının savunucusu olmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın çalışma ortamının iyileştirilmesi, kamuda atama ve yükselme işlemlerinde kariyer-liyakat ilkesine uygun hareket edilmesi, nepotizm ve mobbing uygulamalarına karşı meslektaşlarımızın yanında yer alınması konularındaki kararlı duruşumuz devam edecektir.

levent-1

Ülkemiz ve Eskişehir tarımının sorunları ve çözüm önerileri konusunda; tarımın tüm paydaşlarını, meslektaşlarımız ve üreticilerimizle buluşturan, kongre, panel, konferans ve söyleşiler aracılığı ile kamuoyu doğru ve bilimsel verilerle aydınlatılarak, tarımsal üretimde, gerçeklerin, sorunların ve çözüm önerilerin tartışılmasına devam edilecektir. Cumhuriyetimizin 100 yıllık ve Şubemizin 20 yıllık birikimiyle, yönetimsel tecrübemizle 2024-2025 Dönemi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi yönetimine adayız”