Resmi Gazete'de yayımlanan "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile bu faaliyetlerde çalışan işçiler için belirli düzenlemeler yapıldı.

Komşuda Bulunan Gizemli Cüce Yarasa! Komşuda Bulunan Gizemli Cüce Yarasa!

Yapılan düzenleme ile petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinin yürütüldüğü iş yerlerinde çalışma saatleri 24 saatlik periyotlarla düzenlenebilecek. Buna göre işçi postaları 24 saat içinde 2 defa değiştirilebilecek şekilde ayarlanacak.

Ayrıca, işçilerin gece çalışmalarıyla ilgili olarak da önemli bir düzenleme yapıldı. İşçilere yazılı onay alınmak kaydıyla, normal çalışma saatleri dışında 7,5 saatten fazla gece çalışması yaptırılabilecek.

Bu düzenleme, Türk Petrol Kanunu'na göre petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yapan iş yerlerindeki çalışma şartlarını yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler, sektördeki iş gücü yönetimine ve çalışma düzenine yönelik önemli değişiklikler içermektedir.