Sınava girecek öğrencilere bayram tatili uyarısı Sınava girecek öğrencilere bayram tatili uyarısı

Yeni düzenlemeler arasında öğretmen adaylarının eğitim sürecinin yeniden düzenlenmesi ve atanma şartlarının belirlenmesi yer alıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Bakan Yusuf Tekin, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, mevcut öğretmen yetiştirme sürecindeki eksiklikleri gidermek için bu adımın atıldığını vurguladı. Tekin'e göre, dünya genelindeki öğretmen yetiştirme uygulamaları da dikkate alınarak Türkiye'de lisans eğitimine ek olarak formasyon eğitimlerinin de sağlanacağı bir sistem benimsenecek.

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri de artık Akademi bünyesinde düzenlenecek. Bakanlık, bu eğitim sürecini eğitim fakülteleri ile iş birliği içinde yürüteceklerini belirtti.

Kanun teklifi ayrıca mevcut öğretmenler için de düzenlemeler içeriyor. Öğretmenlerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yeni bir eğitim planlaması yapılacak. Okullarda yapılan denetimler sonucunda yetersiz bulunan öğretmenlere ek eğitim imkanı sağlanacak veya genel idare hizmetine alınabilecekleri belirtiliyor.

Öğretmenlik mesleği için öngörülen hazırlık eğitimi süresi dört dönem olarak belirlenirken, adayların güvenlik soruşturmasından geçmeleri gerekecek. Akademideki eğitim süreci, teorik dersler ve uygulamalı sınavlar üzerinden ilerleyecek ve başarı şartları belirlenecek. Disiplin ihlalleri durumunda ise disiplin cezaları uygulanacak.

Öğretmenlere tanınan devamsızlık hakkı her dönem için beş gün olarak belirlenirken, uzun süreli devamsızlık durumunda kayıtların dondurulabileceği veya akademiden uzaklaştırılabileceği ifade ediliyor.

Bu yeni düzenlemelerle Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin niteliğinin artırılması ve eğitim standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.