Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Sekreteri Bülent Arslankaya şu açıklamaları yaptı;

“Liseler Geçiş Sınavı (LGS), Yükseköğretime Kayıt Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması veli ve öğrencilerde önce lise,üniversitelere kayıt  heyecanı oluşturdu, ardında servis arayışı başladı.

Öğrenciler/Veliler servis sözleşmesi yaparken sözleşme yaptıkları kentlerdeki Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) tarifelerini titizlikle incelemeli, yaptıkları servis sözleşmesinin ilgili ildeki UKOME tarifesinden yüksek olmamasına dikkat etmelidir.

15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ile büyükşehir belediyelerinde  kurulan  Altyapı Koordinasyon Merkezleri ile Ulaşım Koordinasyon Merkezleri çalışma usul ve esaslarını düzenlemiş olup, ilgili yönetmeliği 18. Maddesi ç Bendinde ;
 "Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde (Değişik ibare:RG-25/4/2014-28982) engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamak " görev ve yetkisi UKOME' ye verilmiştir.

Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezlerinin ücret tarifeleri bağlayıcı olup, Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları bilet ücret ve tarifeleri UKOME ücret tarifelerinin üstünde olamaz. 

Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarifelerinin üzerinde fiyat ödeyen veya sözleşme yapan tüketiciler, 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanarak: 2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 TL (Altmış Altı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 66 bin lirayı aşan uyuşmazlıklarda dava şartı olarak önce arabulucuya, anlaşma sağlanamaması durumunda; Dava Şartı Anlaşamama Son Tutanağı İle Tüketici Mahkemelerine başvurabilirler.”

BBP Eskişehir'de yüzde 48 ile kaybettiği o ilçeyi kazanmak istiyor! BBP Eskişehir'de yüzde 48 ile kaybettiği o ilçeyi kazanmak istiyor!

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Öğrenci servis ücretleri ise 0-3 km 528 TL’den 792 TL’ye, 0-6 km 564 TL’den 846 TL’ye, 0-10 km 588 TL’den 882 TL’ye 0-15 km ise 624 TL’den 936 TL olarak belirlenmiştir.