AK Partili Meclis üyesi Orhan Durmuş şu ifadeleri kullandı
"2022 yılı faaliyet raporunda, gider bütçesi gerçekleşme rakamlarına baktığımızda; toplam ödeneğin 2.831.222.357 TL. olduğunu ve bu rakamın ancak 1.921.609.985 TL. olarak gerçekleştiğini ve gider bütçesinin gerçekleşme oranının, %67,87’de kaldığını görüyoruz. Bu oran oldukça düşük kalmıştır ve önemli bir sapmadır. Bu durum, bütçenin gerçekçi, doğru ve sağlıklı yapılmadığını göstermektedir. Başka bir bakış açısıyla, EBB tarafından 909.612.372 TL. tutarındaki hizmetin yapılamadığını ifade etmektedir. Bu durumu doğru bulmuyoruz ve eleştiriyoruz.

2022 yılı faaliyet raporunda, gelir bütçesi açısından bütçe gerçekleşmelerinin, %124,79 olduğu ve bütçe ile tahmin edilen gelir tutarından, %25 civarında bir artış olduğu görülmektedir. Bu gerçekleşmede en önemli pay ise, diğer gelirler olarak nitelendirilen ve Hükümetimiz tarafından vergi gelirleri payı olarak gönderilen payın, bütçe ile öngörülen rakamın  yüzde 37 oranında fazla ile gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumu kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum.

Kadir Şeker bir süreliğine özgürlüğüne kavuştu! Kadir Şeker bir süreliğine özgürlüğüne kavuştu!

Diğer yandan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “öz gelirleri” oldukça yetersizdir.

Daha önce Stratejik Planla ilgili yaptığımız değerlendirmede de ifade ettiğimiz gibi, “öz gelirlerin, tüm gelirlere oranı” %24 olarak hedeflenmesine rağmen, gerçekleşen oran, %17’dir. Belirlenen hedeften, %29 oranında geride kalınmıştır. Önceden beri dikkat çektiğimiz bu konuda, yeni alternatifler üretilmeli ve bu oranın yükseltilmesi gerekmektedir. Bu durumu, bilinen bir atasözüyle ifade edecek olursak: “yağız at, yemini kendisi artırır.” Belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından, bu konuya ivedi olarak eğilmeli ve çözüm üretilmelidir."