Oruç, bizden önceki kavimlere farz kılındığı gibi bizlere de farz kılınmıştır. Nitekim Cenab-ı Hak; “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” [Bakara 2/183] buyurarak bu farziyeti bizlere de bildirmiştir.

İslam’ın beş temel esasından biri oruç ibadetidir. Oruç; Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet maksadıyla gün boyu yemekten, içmekten, nefsi arzulardan uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. 

Her şeyin bir zekatı olduğu gibi, bedenin zekatı da oruçtur. Kul, zekat ile malını temizlediği gibi, oruç ile de gönlünü ve ruhunu kirleten bazı kötü düşüncelerden arınır. Oruç: Yüce Allah’ın bizlere ihsan ettiği sayısız nimetlere karşılık O’na şükranlarımızı arz etmektir.

Orucun faydaları nelerdir?

İslamiyet’ten önceki ilahi dinlerde de var olan oruç, ergenlik çağına gelmiş her Müslüman’a farzdır. Oruç insanları dünyada kötülüklerden sakındıran, ahirette de cehennem azabından koruyan ve günahların bağışlanmasına vesile olan önemli ibadettir. Oruç tutmak kişiyi maddi ve manevi bakımdan huzura kavuşur. 

Oruç tutmanın faydaları şunlardır:

  • Oruç, ahlakımızı güzelleştirir
  • Oruç kötülüklerden korur
  • Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.
  • Oruç sağlığı korur.
  • Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir
  • Oruç nimetlerin kadrini öğretir.