Eskişehir'de bir mahallenin daha su sorunu çözüldü! Eskişehir'de bir mahallenin daha su sorunu çözüldü!

"İlkel insanları tanımlamaya kalktığımızda merkezde olan ilk kavram mutlaka şiddet olacaktır.

Varlığını ilkeleri yerine kudreti üzerine kuran devletler elbette tarihe imzalarını atmıştır ancak sömürge kelimesinden türemiş olan imparatorluk ismiyle anılmışlardır.

Günümüzde de bağırarak konuşmayı üstünlük kurma aracı zanneden vekillerin yumruklaşma seanslarına kadar sahneye koyduğu ilkel davranış biçimleri toplumun esenliğe kavuşması için başvurulacak son adres olduklarını gösteriyor. Rehebilitasyona herkesten önce ihtiyaç duyan siyasilerin çözümün bir parçası olması ne mümkün!

İşsizlik, ekonomik yetersizlik, ulaşım, sanat, spor, eğitim, istihdam sorunu, insan hakkı ihlalleri başta olmak üzere tüm bu haklı kaygılar ülkemiz gençlerini bunalıma sürüklemektedir. Bunalımdan çıkmanın yolu ancak ve ancak insanlığın saadeti için çalışmak ile mümkündür. Dünyaya yön veren ve tarihe şan veren hareketlerin itici gücü tarih boyunca hep gençler olmuştur.

Bugün yine dünyada söz sahibi olabilmemiz için çözüm; dünyanın kalbinde yaşayan bizlerin üç kıtaya altı asır adaletle hüküm sürdüğümüz ecdadımızla gurur duymanın ötesine geçip, hürriyetimizi elde ettiğimiz ruhu irdelememizdedir.

Yıllardır tüm insanlara duyurmaya çalıştığımız evrensel hakikatleri, gönülden gönüle taşımaya devam eden gençler olarak, insanlığın beklediği büyük hamleyi en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğimize olan inancımız tamdır.

İşte bu sebepten dolayıdır ki,

Öfkesiz Yeni Bir Dünya fikrini yeşerten Senarist-Yazar İsmail Şanal ile 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Taşbaşı Kültür Merkezi'nde yapacağımız "Asimetrik Hegemonya" başlıklı söyleşimize şehrimizin güzide fertleri olan sizleri bekliyoruz. Kalabalıkları değil, fikirleri önemseyenleri saygıyla selamlıyoruz."