Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar.com'un aktardığı habere göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayenesi ve bu muayeneleri kimlerin nerede ve nasıl yapacağı, aykırılık halinde hangi idari yaptırımların uygulanacağına yönelik usul ve esaslar da belirlenmiş oldu.

doğalgaz-4

Bu kapsamda elektrik, su ve gaz sayaçları, ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi gibi çeşitli kontrollere tabi olacak.

Sayaç muayenesi Bakanlıkların il müdürlüklerince, kullanıcıların kurduğu ya da anlaştığı servisler tarafından yapılacak. Servis kullanımı için Bakanlıktan ücret talebinde bulunulamayacak. Muayenede, sayaç tip onayı olmadığı ya da tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığı tespit edildiğinde, sayasın muayenesi duracak ve durum söz konusu sayaca yönelik düzenlenecek muayene raporuna yansıyarak gerekli işlemler yapılacak.

Muayene edilecek sayacın takılı olduğu yerden sökülerek servisi getirilmesinden sorumlu kullanıcı olacak. Sayaçların muayene müracaatını, kullanıcı ya da kullanıcının yetkilendirdiği servis ilgili il müdürlüğüne yapacak. İlk, periyodik ya da stok muayeneleri sonucunda uygun bulunan sayaçlar damgalanacak.

doğalgaz


1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 dönemlerinde piyasaya arz edilen ya da son muayenesi o tarihler arasında yapılan gaz iletim şebekesinde ya da iletim şebekesine direkt bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne önümüzdeki yılın Şubat ayının sonuna kadar iletilmesi ve 2025 yılı sonuna dek sökülerek yerine geçerli muayenesi olan sayacın takılması gerekecek.

Bu kurala uyulmadığı tespit edildiğinde, sayaç kullanıcısıyla ilgili damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanmaktan dolayı idari işlem başlatılacak. Listeyi belirtilen sürede bildirmeyerek, eksik ya da hatalı bildirim yapan kullanıcılara idari yaptırım uygulanacak.

DOĞALGAZ FATURASINI ARTIRAN HATALAR

Doğalgaz faturasını artıran hatalar genellikle tüketim alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır. Isı yalıtımının yetersiz olması, eski ve verimsiz kombi kullanımı, aşırı sıcak su kullanımı gibi faktörler doğalgaz faturasını artırabilir. Ayrıca, kaçak olabilecek boru veya vanalar da fatura artışına neden olabilir. Bu tür durumların tespit edilmesi ve düzeltilmesi önemlidir. Ayrıca, düzenli bakım ve kontrollerin yapılması da fatura artışını engelleyebilir. Enerji verimliliği sağlayan cihazlar kullanmak ve bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmek de doğalgaz faturasını düşürebilir. Bu konularda uzman bir firmadan destek almak faydalı olacaktır.