“Hastaneler kamu hizmeti sunan kuruluşlardır. Sağlık hizmeti alan tüketiciler ihtiyaçlarını geniş yerleşkelere alanlara sahip hastane mekânlarında münhasır hizmet veren kantinlerden sağlamak durumunda kalmaktadır. Hastane mekânlarında zaman kısıtlılığı ve mekân genişliği gibi nedenlerden dolayı kantinlerin kullanımı adeta tüketici mecburiyetine dönüşmektedir.

Bu durumu müşahede eden; T.C. Sağlık Bakanlığı 2011 Yılında Valiliklere gönderdiği 10.01.2011 Tarih ve 2011/2 Sayılı genelgesi ile ‘Hastane baştabiplerince büfe, kantin ve çay ocağında satılan ürünlerin kalite ve satış fiyatlarının bizzat denetlenerek, hastanenin hizmet verdiği yerleşim mahallindeki rayiç birim fiyatlar emsal alınarak daha uygun fiyatlarda satılmasının sağlanması, konularında, gerekli düzenlemelerin yapılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi’ istenmiştir.

Eskişehir'de Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetim Eskişehir'de Şüpheli Şahıslara Yönelik Denetim

Ülke genelinde hastane kantinleri bizzat baştabiplerce denetlenmeli; fiyatların hastanenin hizmet verdiği yerleşim mahallindeki rayiç birim emsalinin üstünde olması engellenmelidir. Fiyat listeleri tüketicilerin kolayca görebileceği yerlere asılmalıdır Tüketiciler şikayetlerini baştabipliklere, ALO: 184 ve ALO: 175 şikâyet hatlarına yapmalıdır. Hak arandıkça haksızlıklar azalır...”