Kamuda Tasarruf Tedbirleri Kapsamında İkinci Mali Önlemler Paketi Yolda

Kamu harcamalarında tasarruf tedbirlerinin artırılması amacıyla ikinci bir mali önlemler paketi hazırlanıyor. Yeni önlemler paketinin odak noktası vergi muafiyetleri ve istisnalarında yapılacak değişiklikler olacak.

Ekonomi yönetimi, ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetleri listeleyerek bu kapsamda bir dizi düzenleme yapmayı planlıyor.

Taslağın Meclis kapanmadan önce yasalaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımının sağlanması için bir çalışma başlatıldı.

Kamu harcamalarında yapılacak ikinci adım için çalışmalar başladı. Yapılacak reformlar 4 alanda yapısal değişiklikleri içeriyor. İlgili bakanlıklar ve AK Parti'nin yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacağı öğrenildi.

Böylece kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Kamu İhale Kanunu, KİT yönetimlerinin yapısının değiştirilmesi, vergi yasalarındaki istisnaların sınırlandırılması gibi konularda yeni bir yapılanmaya gidilecek. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor.

KİT yönetimlerinde yapılacak değişiklikle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması uygulamasına son verilecek. Böylece hem harcamalara kısıtlama gelecek hem de hesap verilebilirlik artacak.

Kamu İhale Yasası'nda yapısal bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Değişiklik ile kamu harcamalarında şeffaflık, denetim ve tasarrufun daha da artırılması hedefleniyor. Bu alandaki düzenlemelerin aynı bir teklif olarak verilmesi de gündeme alındı.

Ekonomi yönetimi vergi mevzuatındaki muafiyet ve indirimleri gözden geçirerek ekonomiye katkısı olmayan indirim, istisna ve muafiyetleri listeledi. Birçok başlıkta yürürlükte olan istisna ve muafiyetlerden kaldırılması gerekenleri belirledi. Muafiyetin bedelinin ise 2 trilyon lira seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

Bir başka çalışmada ise hükümet, gayrimenkullerin ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım satımının sağlanması için bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında taşınmazlardan elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi planlanıyor.

Eskişehirli öğrenci Elif Zeren Eşsiz'den çifte başarı Eskişehirli öğrenci Elif Zeren Eşsiz'den çifte başarı

Bunun için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgileri bu merkezde tutulacak. Tapudaki işlemler, bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanarak gerçekleştirilecek.

Kamu harcamalarında kesintiler ve gelir artırıcı uygulamalarla bütçe açığının yüzde 5'ler seviyesine indirilmesi planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları Meclis gündemine gelerek vergi mevzuatındaki güncellemeler yasalaştırılacak. Yeni vergi paketi, kayıt dışı ile mücadele ve ihale mevzuatında yapılacak değişiklikler eylülden itibaren uygulanacak. Orta Vadeli Plan eylül ayında güncellenecek.