Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) tahminlerine göre Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın başta tahıl olmak üzere uluslararası gıda ve yem fiyatlarında ciddi oranda artışa neden olacağı yönündeki tahminler için “Kırmızı et, süt ve yem piyasasının gerek üretim ve gerekse piyasaya arz boyutu Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir” açıklamasını yaptı.

Kış yaklaşıyor ancak ayakkabı dükkanları boş! Kış yaklaşıyor ancak ayakkabı dükkanları boş!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, FAO’ya göre Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın başta tahıl olmak üzere uluslararası gıda ve yem fiyatlarında ciddi oranda artışa neden olacağı yönündeki tahminlerini soru önergesi olarak TBMM’ye taşıdı. Tarım Bakanı Kirişci, “Ülkemiz olarak iki ülke arasındaki savaştan ve FAO'nun açıklamalarından etkilenmemek üzere alınan tedbirler nelerdir” sorusunu şöyle yanıtladı:

“ÜRÜN HASATLARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN NİHAİ GERÇEKLEŞMELERE YÖNELİK KESİN BİLGİLER PAYLAŞILACAKTIR”

“ ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında 81 ilimizde çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda ekim planında bulunmayan boş, âtıl veya nadasa bırakılan arazilerin üretime kazandırılması amacıyla üreticilerimize tohum bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe tohum temin edilerek stratejik ürünlerin üretiminin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Yürütülen hu çalışmalar neticesinde bitkisel üretim miktarının TÜİK 1. tahmin verilerinde 2021 yılına göre yüzde 6,2 artarak 125,7 Milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörülmekle birlikte, ürün hasatlarının tamamlanmasının ardından nihai gerçekleşmelere yönelik kesin bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

“KIRMIZI ET, SÜT VE YEM PİYASASI BAKANLIĞIMIZCA YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR”

Üretici bazında artan maliyetlerin önlenmesi, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvansal ürün piyasalarında istikrarın sağlanarak tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi. Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda, kırmızı et, süt ve yem piyasasının gerek üretim ve gerekse piyasaya arz boyutu Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede; süt ve besi işletmeleri, çiğ süt, buzağı, besilik erkek sığır, anaç koyun-keçi, sürü büyütme ve yenileme, süt analiz, anaç manda, malak, sürü yöneticisi istihdamı, düve alımı, damızlık düve yetiştiriciliği, hastalıktan ari işletme, onaylı süt çiftliği, atık, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanımı ve et piyasasının düzenlenmesi gibi pek çok konuda desteklenmektedir.”