Toplantıda Tepebaşı Belediyesi 2024 Yılı Mali Bütçe Taslağı görüşüldü. Tepebaşı Belediyesi’nin 2024 yılı gider bütçesi 2 milyar 250 milyon TL, gelir bütçesi ise 2 milyar 50 milyon TL olarak belirlendi. Tepebaşı Belediyesi 2024 yılında 200 milyon TL daha borçlanma yetkisine sahip olacak.

Tepebaşı Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında 2024 Yılı Mali Bütçesi görüşüldü. AK Parti Meclis Üyesi Orhan Durmuş, Tepebaşı Belediyesi'nin bazı giderlerinin soru işareti oluşturduğunu belirtti.

Tepebaşı Belediyesi 2024 Yılı Bütçesi için, alınan çoğunluk kararına katılmadıklarını dile getiren AK Parti Meclis Üyesi Orhan Durmuş, “Hazırlanan 2024 yılı bütçesine genel olarak bakıldığında, belediyenin asli ve temel hizmet unsurları için ayrılan bütçe kalemlerinden bir kısmının yetersiz olduğunu ve bu haliyle önümüze getirilen 2024 yılı bütçesinin, gelecek yıl mart ayı sonunda yapılacak olan, yerel seçimlere yönelik bir bütçe yapıldığını anlıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Meclis Üyesi Fatih Özata, “Belediye tek bir tüzel kişilik altında, farklı farklı müdürlüklerinin organizasyon şeması ile oluşmaktadır. Bu şema içerisinde önümüzde ki 2024 bütçesinde aynı alımın farklı birimlerde her sene istinasız hizmet alımı kalemi altında olması, belediyeyi zarara uğrattığı ve organizasyon zaafı olduğu düşüncesindeyiz” dedi.