Ziyaretleri sırasında, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ile Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundular. Heyet daha sonra Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ı makamında ziyaret ederek proje kapsamında yapılacak iş birliği ve katkıları görüştü.

Özel İhtiyaçlı Bireyler için Kültürel Deneyimlerin Geliştirilmesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, KPSS Sınavı İçin Ulaşım Saatlerini Düzenledi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, KPSS Sınavı İçin Ulaşım Saatlerini Düzenledi

Proje, özel ihtiyaçlı bireyler için dönüştürücü kültürel deneyimler oluşturmayı hedefliyor. 'Yükseköğretim Öğrencilerini, Özel Gereksinimli Bireyler için Dönüştürücü Kültürel Deneyimler Oluşturacak Şekilde Yetiştirmek' başlıklı bu projenin 18 ay süreceği planlanıyor. Projede, görsel işitmeyle ilgili, zihinsel ve otizm engeli olan bireylerin kültürel miras eserleriyle etkileşimde bulunmalarını sağlamak için dijital eğitici materyallere erişimlerini kolaylaştıracak bir eğitim modeli tasarlanacak ve bu amaçla dijital araçlar geliştirilecek.

Engelli Bireylerin Kültürel Mirasa Erişimi İçin Çalışmalar

Proje, BM Engelli Hakları Sözleşmesi, AB Temel Haklar Sözleşmesi ve AB Sosyal Haklar Sütunu çerçevesinde engelli bireylerin kültürel mirasa erişimini artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda üniversiteler, müzeler, özel eğitim kurumları, ilgili dernekler ve kuruluşlarla iş birliği yapılacak ve kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilecek. Araştırma sonuçlarına göre özel ihtiyaçlı bireyler için özel eğitim müfredatı, materyaller ve dijital içerikler geliştirilecek, elde edilen sonuçlar ise çeşitli etkinliklerle topluma yaygınlaştırılacak.