Giresun'da bir çiftin boşanma davası, Yargıtay'a kadar ulaştı. 2016 yılında mahkeme, kadının zina yapması nedeniyle çiftin boşanmasına karar vermişti. Mahkeme kararına göre, zina yapan kadın evlilik mallarından hiç pay alamadı ve aldattığı eşine tazminat ödemek zorunda kaldı.

Ancak kadın, eski eşinden boşanma sürecinde sahip oldukları araba ve 2 evden pay alabilmek için 2021 yılında Giresun Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'na dayanarak, zina sebebiyle kadının mal talebinin reddine karar verdi. Kadın bu kararı temyiz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu, ancak istinaf da zina sebebiyle kadına evlilik mallarından pay verilmesine karşı çıktı.

'GÜNY'ÜZÜM Projesiyle Çiftçilere Hibe Desteği 'GÜNY'ÜZÜM Projesiyle Çiftçilere Hibe Desteği

Son olarak Yargıtay'a başvuran kadının temyiz talebi de reddedildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, zina sebepli boşanmalarda hakimin kusurlu eşin mallardaki payını hakkaniyete uygun biçimde kaldırabileceği konusunda görüş birliğine vardı.

Bu kararla birlikte Yargıtay, zina sebebiyle boşanma davalarında mal paylaşımı ve tazminat konularında yeni bir yaklaşım ortaya koydu