TBMM (AA) - CHP, İstanbul Tuzla'daki kimyasal atık deşarj işlemleriyle ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önergede, 25 Aralık 2017 tarihinde akşam saatlerinde İstanbul Tuzla'da havada oluşan kötü kokuyla ortaya çıkan ve daha sonra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) atık su kolektör hattına boşaltılan kimyasal atıklardan çıkan gazlardan kaynaklandığı anlaşılan bir olay meydana geldiği belirtildi.

Olay gecesi ve sonrasında CHP olarak bölgede yapılan gözlem ve incelemelerin sonuçlarına da yer verilen önergede, atıklardan çıkan zehirli gazın geniş bir bölgede etkili olduğu ve halk sağlığını tehdit ettiği ifade edildi.

Önergede, olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalara da işaret edilerek, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Gerçekleştirilen kimyasal atık dökümleri yasa dışı, ancak kaçak değil, yetkililerin bilgisi dahilindedir. Söz konusu maddeler zararsız değil, insan sağlığı üzerinde yukarıda da açıklandığı üzere son derece büyük etkileri olabilecek zehirli kimyasallardır.Tuzla'da uzun yıllardan beri yapılan söz konusu kimyasal atık deşarj işlemlerinin ayrıntısıyla araştırılması, sadece insan sağlığını değil, hayvan ve çevre sağlığını da ciddi derecede tehdit eden bu olayların sorumlularının, meydana gelen sızıntı olayının gelecekteki olası sonuçlarının ve insan, hayvan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinin neler olduğunun tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."