Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Karakoç şu ifadeleri kullandı;

"13.08.2017 tarih ve 30153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak uygulamaya geçmesi beklenen “ İş Yeri Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esaslar Hakkındaki Mecburi Meslek Kararı” yaşamış olduğumuz Pandemi ve deprem felaketleri nedeniyle; yaklaşık 5 yıllık gecikmeyle Eskişehir'in pilot il olmasıyla hayata geçirilecektir.

“İş yeri ve hizmet kalitesi pilot uygulaması” projesinde pilot il olarak Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Odamızın tercih edilmesinin onuru ve gururunu yaşamaktayız. Bizlerin bu onuru ve gururu yaşamasını sağlayan başta TÜRMOB Genel Başkanımıza, TÜRMOB Genel Sekreterimize ve diğer TÜRMOB yöneticilerine ayrıca İş yeri Hizmet ve Kalite Komisyonunda geçmiş dönem Başkan Yardımcılığı yapmış olan Odamız Onursal Başkanı Selahattin İlker Özokçu'ya teşekkür ederken, Eskişehirli meslektaşlar olarak; verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğimiz gibi bu projenin başarıya ulaşması içinde elbirliğiyle tüm gücümüzle çalışacağız.

Mesleği icra etmenin büyük bir sorumluluk ve emek gerektirdiği günümüzde, mesleğin daha uzun ömürlü ve başarılı yapılması için; fırsat ve tehditleri öngörmek, güçlü ve zayıf yanları değerlendirmek, kaliteli hizmet üzerine faaliyetlerimizi konumlandırmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu çerçevede başarı ve sürdürülebilirlik; bu öngörü ve değerlemelerin yanında, teknolojinin iyi kullanımı, büro yönetimi, etkili ve etkin iletişim ortamının sağlanması, çalışanların eğitimi, hizmetlerin sunulduğu mekânların yapısı, kurumsal çalışma, güçlü ve etkili müşteri ilişkileri ve kaliteli hizmet sunumu ile sağlanabilecektir.

Günümüzde modern hizmet anlayışı, müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerini hareket noktası alarak müşteri memnuniyetinin hizmet kalitesi ile sağlanabileceğini kabul etmektedir.

Teknolojide en önemli gelişme olan Yapay zekanın, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetlerinde önemli değişim ve dönüşüm yaratacağı gerçeğinden hareket edilerek mesleğe yeni misyon tanımlamalarının gerektiği gerçeği göz önünde bulundurmalıdır. Çok sayıda' mevzuata hakim olmak, sıkça yapılan değişiklikleri izlemek günümüzde zorlaşırken, yaşanan bu gelişmeler müşteri ilişkilerine ayrılması gereken zamanı, harcanması gereken emeği kısıtlamaktadır.

Bu bağlamda kaliteli hizmet için çalışmak ve bu hizmeti müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerine uygun şekilde sunmak, ayrı bir önem taşımaktadır. Mevcut müşteriyi memnun etmek ve kaybetmemek kadar, muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetlerini etik değerleri de dikkate alarak en iyi şekilde yerine getirmek, müşteriye daha çok yelpazede hizmet sunmak ve mösleğin katma değerini anlamlı düzeyde artırmak hizmet kalitesi odaklı çalışmaları gerektirmektedir. 

Kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek faaliyet gösteren meslek mensuplarının, hak ettikleri itibarı görecekleri, işlerinin sürdürülebilirliklerini, o yetişmiş elemanlarının sürekli istihdamını sağlayabilme olanaklarını geliştirecekleri; tahsilat sorunu ile karşılaşmayacakları bir gerçektir. Yatırımlarını bu çerçevede düzenleyen meslek mensupları, daha etkin, verimli ve daha yüksek aktif devir hızı değerlerine ulaşabilmektedirler.

İş Yeri ve Hizmet Kalitesi Uygulaması ile;

* Daha güvenli, kârlı, profesyonel ve kurumsal bir şekilde işlemesi,
* Kurumsal ve kamu yararını gözeten bir anlayışla hizmet sunulması,
* Sunulan hizmetlerin paydaşların ve kamuoyunun nezdinde saygınlığının ve değerinin artması,
* Müşteri sadakatinin artmasına, Müşteri portföyünün korunması ve dolayısıyla da kârlılığın artması,
* Çalışanların memnuniyetinin artması,
* Daha az hata, daha fazla performans sağlayarak verimliliğin artması,
* Ücret konusundaki sorunların azalması,
* Geleceklerini daha iyi planlamalarına ışık tutmak amaçlanmaktadır."