Kurtuluş Pazaryeri 2022 yılının Mayıs ayında kapatılmış ve daha sonra yıkılmıştı. Aradan 15 aya rağmen tek bir çivi çakılamadı.

Konu ile ilgili konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi CHP meclis üyesi Mustafa Önder şu ifadeleri kullandı;

Kurtuluş Pazaryeri alanı 1991 tarihinde, 2016 yılına kadar Belediyemize bırakılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” olarak ilan edilen Kurtuluş Pazaryeri alanında Belediye Başkanlığımız yetkilendirildiği için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmış ve Kurtuluş Pazaryeri 14.03.2018 tarihinde “ Afet Riskli Alanda Kullanılmak Üzere” şerhiyle Belediyemize devir işlemi yapılmıştır.

Afet Riskli Alanda Kullanılmak Üzere şeklindeki şerhten dolayı Kurtuluş Pazaryeri ile ilgili her türlü gelişme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilmiştir. Daha sonra da Pazaryeri binasının deprem açısından riskli olması sebebiyle Kurtuluş Pazaryerinin faaliyetinin sonlandırılmasına karar verilmiş ve Kurtuluş Pazar Marketin yıkım işlemleri ile ilgili çalışmalar Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilmiştir. Kurtuluş Pazaryeri binasının tahliye işlemleri 10 Mayıs 2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

09 Mayıs 2022 tarihinde Bakanlık Kurtuluş Pazar Market binasının yıkılmasında sakınca olmadığını belirtmiştir. Ancak alanda yıkımın ardından yürütülecek uygulamalara ilişkin 17 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen protokolün feshedilmesi ve protokol kapsamında devri gerçekleştirilen Kurtuluş Pazaryeri alanının Hazineye iadesinin uygun görüldüğü Belediyemize bildirilmiştir. Deprem riski nedeniyle tekrar faaliyete geçmesi mümkün olmayan Kurtuluş Pazaryerinin yıkımı Bakanlığın yazısı doğrultusunda tamamlanmıştır.

Bu süreçte Büyükşehir Belediyemiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kurtuluş Pazaryerinde ne şekilde işlem yürütüleceği konusuna açıklık getirilmesi amacıyla birçok yazışma yapılmıştır. Yaklaşık 20 gün önce 02 Ağustos 2023 tarihinde, Eskişehir Valiliği vasıtasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bir yazı gönderilmiştir. Söz konusu yazıda, bölge halkının ve Pazar esnafının yaşadığı mağduriyetin sıklıkla kamuoyunun ve Belediyemizin gündeminde yer aldığı, söz konusu mağduriyetlerin önüne geçmek adına alanla ilgili projelendirme çalışmalarımızın tamamlandığı bildirilmiştir. Bakanlıktan,  inşaat ve imalat sürecinin Bakanlığın bilgisine de sunduğumuz proje doğrultusunda ivedilikle başlanması amacıyla işlemlerin Belediyemiz tarafından yürütülüp yürütülemeyeceğine ilişkin cevabi görüşün 10 gün içerisinde Büyükşehir Belediyemize  iletilmesi istenmiştir. Bu görüşün iletilmemesi durumunda ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilecek yapım işi ihalesi ve ruhsatlandırma vb. işlemlerin Belediyemizce yürütüleceği belirtilmiş, ileride bu işlemlerden doğabilecek mülkiyet ve tapu kaydındaki şerhten dolayı Belediyemizin hiçbir şekilde (hukuki, tazmini vb.) sorumlu tutulamayacağına ilişkin yazı Eskişehir Valiliği aracılığı ile Bakanlığa gönderilmiştir. Bakanlık 11.08.2023 tarihli yazısı ile Kurtuluş Pazaryerinde Belediyemizin tasarruf hakkının bulunmadığı bildirmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirme ve inşaat işlemlerine başlamaması gerektiği ve söz konusu alanın Hazineye iade işlemlerinin tamamlanması gerektiği Belediyemize bildirilmiştir. Sonuç olarak Sayın Murat Özcan’ın iddia ettiği gibi “biz yıktık ama ondan sonra engelleniyoruz zihniyeti” eleştirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Kurtuluş Pazaryerinin tahliye ve yıkım işlemi Bakanlık tarafından Belediyemize yaptırılmıştır. Ancak ihale dosyası ve yapım bütçesi hazır bulunan “Yeni Pazar Market Projesi” Bakanlık tarafından söz konusu alanda Büyükşehir Belediyesinin tasarruf hakkı bulunmadığı gerekçesiyle gerçekleştirilememektedir.

Evet arkadaşlar, Kurtuluş Pazaryeri hem halkımız hem de esnafımız için son derece önemli bir meseledir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni pazaryeri yapımı için hem projemiz, hem bütçemiz hazırdır. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büyükşehir Belediyesinin alanda tasarruf hakkı olmadığını, bu nedenle de projeyi hayata geçiremeyeceğimiz söylüyor. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak Kurtuluş Pazaryerini yeniden yapmamak gibi bir kararımız tavrımız yok. Yapamayacağımızı kim söylüyor, son kez tekrar ediyorum, bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı söylüyor."

Saadet Partili vekilden Eskişehir'de Kemal Kılıçdaroğlu için övgü dolu sözler! Saadet Partili vekilden Eskişehir'de Kemal Kılıçdaroğlu için övgü dolu sözler!