23.07.2023 tarihli yayınlanan resmi gazetede şu ifadelere yer verildi;

"Eskişehir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 11.07.2023 günlü yazıda; 22**98 TC Kimlik Numaralı Turgay Balaban’ın, Baro Yönetim Kurulu’nun 23.11.2022 gün ve 2022/164 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir

Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Odası hakkında suç duyurusunda bulundular! Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Odası hakkında suç duyurusunda bulundular!

Eskişehir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 12.07.2023 günlü yazıda; 42**62 TC Kimlik Numaralı Hakan Ata’nın, Baro Yönetim Kurulu’nun 11.01.2022 gün ve 2022/5 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir."

AVUKATLIK YASASI MADDE 74;

Birlik Disiplin Kurulunun, itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. Şu kadar ki, uyarma, kınama ve para cezasına ilişkin kararlar kesin olup, Bakanlığın onayına tâbi değildir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.