Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, yaptığı paylaşımda “Üyelerimize yapılan hukuksuzluk karşısında gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Eskişehir Ticaret Odası’ndan yapılan resmi açıklama ise şöyle:

“Eskişehir Sanayi Odası üye sayısını artırmak için ne yazık ki etik olmayan bir yola tevessül etmiştir. Üye kayıtlarının hangi sartlarda yapılabileceği açıkken, ETO üyesi olan ve sanayici vasfinı taşımayan mimarlar, oto tamiri ve sıhhi tesisat işi yapanlar, inşaat sektöründe faaliyet gösterenler ve kasaplar ESO tarafından üye olarak kaydedilmektedir. Eskişehir Ticaret Odası'nın, ESO tarafından yapılan hukuksuz üye kayıtlarına sessiz kalmayacağı bilinmelidir.

Sanayici vasfı, 5174 sayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'na göre açıkça belirtilmişken, Eskişehir Sanayi Odası'nın kendi kendine bir karar alarak, sanayici vasfına girmeyen ya da 10 işçiden az personeli olan işletmeleri üye olarak kaydetmesi etik dışı ve hukuksuz bir girişimdir. Üyelerimiz Eskişehir Sanayi Odası'nın sebep verdiği bu hukuksuzluğa ve zorlama üye kaydına tebellüğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz etmek için irtibat bilgileri e itiraz dilekçeleri de üyelerimize iletilmiştir. Son olarak Eskişehir Sanayi Odasr'nın gelirlerini artırmak için hukuka aykırı hareket etmemesini, başka çözümler üretmesini ve üyelerimizi taciz etmekten bir an önce vazgeçmesini tavsiye eder; Eskişehir Ticaret Odası olarak bu girişime izin vermeyeceğimizi ve bu hukuksuzluk karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı önemle belirtiriz.”