Apartmanların düzenli işleyişi ve ortak giderlerin karşılanması için alınacak aidat kararları, yönetimlerin yetki ve sorumluluğu altındadır.

APARTMAN AİDATLARININ BELİRLENMESİ İÇİN İKİ FARKLI YÖNTEM

Kat Malikleri Genel Kurulu Kararı: Yönetimler, gelecek dönem için muhtemel harcamaları göz önünde bulundurarak bütçe oluşturur ve bu bütçeye göre aidatları belirler. Karar, Kat Malikleri Genel Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yönetim Planı: Bazı apartman veya sitelerde, aidat belirleme yetkisi yönetim planına dahil edilmiştir. Bu durumda, Kat Malikleri Genel Kurulu'ndan karar çıkmaksızın yönetimler aidat zammı kararı alabilirler.

YENİ AİDAT ZAMMI BEKLENTİSİ

Memur zammında iki yeni ihtimal! Fark daha da artacak Memur zammında iki yeni ihtimal! Fark daha da artacak

Aidat zamları genel bir kurala bağlı olmamakla birlikte, yüksek enflasyon ortamında giderlerin artması nedeniyle artış beklenmektedir. Ancak asgari ücret artışı gerçekleşmediği sürece, aidat zamlarının sınırlı olması muhtemeldir. Apartman ve site sakinleri, aidat zammı kararlarına karşı itiraz etme hakkına sahiptir ve bu haklarını kullanmaları gerektiğinde bilinçli şekilde değerlendirmelidirler.

GÜNCEL AİDAT FİYATLARI

Eva Gayrimenkul Değerleme'nin yılın ilk çeyreğine ilişkin verilerine göre, İstanbul'un merkezi ilçelerinde 100 metrekarelik bir dairede ortalama aidat ücretleri 1300 ila 2600 TL arasında değişmektedir. Merkezi olmayan ilçelerde ise ortalama aidat miktarı 800-1200 TL arasında değişiklik göstermektedir.

2024 YILINDA EN SON ZAM TARİHİ

2024 yılının ocak ayında yapılan yüzde 220'lik aidat zammı, vatandaşlar üzerinde ciddi mali baskı oluşturmuştu. Gelecekteki olası zamlar konusunda ev sahipleri ve kiracıların endişeli oldukları belirtiliyor.