Eskişehir’deki belediyeler, Eskişehir Barosu, Eskişehir Kent Konseyleri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ortak basın açıklaması yaptı.

Grupların Sözcü olarak atadağı Ezgi Gündoğdu şu ifadeleri seslendirdi;

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar, dünyanın her yerinde; yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, ev içi şiddete,toplumsal şiddete dikkat çekerek, mücadele ve dayanışma ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin ve sürdürülebilir mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya yasaları uygulamaya çağırmaktadır.

Ülkemizde kadınların hukuki kazanımlarına karşı yürütülen sistematik saldırılar ve kadın düşmanı söylemler yüzünden kadına yönelik şiddet giderek artmaktadır. Kadın örgütlerinin verilerine göre 2022'nin ilk 10 ayında 282 kadın cinayeti, 208 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir.

İstanbul Sözleşmesinden hukuka aykırı olarak çekilmesi, Türk Medeni Kanunuyla ve 6284 sayılı Yasa ve Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılacağının kamuoyunda sürekli gündemde tutulması kabul edilemez. Laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı açıklamaların desteklenmesi, toplumsal cinsiyet derslerinin müfredatlardan çıkarılması, kadını özgür birey olarak görmeyip, sadece aile içinde bir birey olarak gören zihniyet nedeniyle kadınlar daha fazla şiddete açık hale gelmiştir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında, toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında,bu mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayılarak etkin ve kararlı yürütülmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde zihniyet dönüşümüne yol açacak politikalar oluşturulmadığı gibi tam tersi kadınların insan koruma altına alan kanunlar ve uluslararası sözleşmeler kaldırılmaktadır. İstanbul Sözleşmesinden imza çekilmesi kadınları şiddete karşı korumasız bırakmış, kadın cinayetleri sözleşmeden imza çekilmesinden sonra artmıştır.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Medeni Kanunu, 6284 sayılı Kanun, Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, Aile Hukuku ve kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi, nafaka konusunda yasal bir değişiklik yapılmaması ve İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe sokulması öncelikli taleplerimizdir.

Eskişehir Kadın Dayanışması olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, her gün olduğu gibi, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yaşasın Kadın Dayanışması! Haklarımızdan ve Hayatlarımızdan Vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!"