Milliyetçi Hareket Partisi MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Okan Ekşi şu yazılı açıklamayı yayınladı;

"Son dönemde il ve ilçe teşkilatlarımız mensuplarının araştırmaları neticesinde; ilgili belediyemiz çalışanları ile yapılan yüz yüze görüşmelerde ve yine belediyelerimiz personelinin kullandığı sosyal mecralarda tanık olduğumuz üzere, başta 696 sayılı KHK ile taşerondan belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerde olmak üzere; 03.03.2023 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili düzenlemenin ardından, T.C. Odunpazarı Belediyesi çalışanı kardeşlerimize emekliliğe sevk yönünde yoğun psikolojik baskılama oluştuğu duyumlarını almaktayız.

Yeniden hatırlatmak isteriz ki; Milli Emeğin, İşgücünün her daim manevi sigortası olma düsturu ile hareket eden Milliyetçi Hareket Partisinin Eskişehir ‘deki neferleri olarak bizler, şehrimiz belediyesinde yaşanan bu haksız tutumlara dair çalışan kardeşlerimizin her koşulda destekçisi olacağız.

Konunun manevi önemine gösterdiğimiz hassasiyetin yanı sıra; şu an Odunpazarı Belediye İdaresinde bulunanlara; İlgili Kararnamede yer alan kanun düzenlemesiyle; “kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan hükümlerin yürürlükten kaldırıldığı hususunu tekrardan hatırlatmak ve altını çizmek isteriz.

Yine Eskişehir'de yer alan Belediyelerde çalışmakta olan hemşehrilerimizin bir başka kanayan yarası olan Toplu Sözleşme Görüşmesi dönemlerinde , İl ve İlçe teşkilatlarımız olarak yakın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Partimizin temel bileşeni olduğu Cumhur İttifakı’nın ülkenin ve insanımızın refahı için atmış olduğu adımların, emeğe hakkının teslim edilmesi için gösterdiği çalışma ücretlerindeki düzenli artış disiplininin yansımasını maalesef ki ilimiz belediyelerinde göremiyoruz.

Belediyelerimizde çalışan değerli emekçi hemşehrilerimiz bilmelidir ki, bizler kendilerinin maddi, manevi, hukuki tüm kazanımlarının bekçisiyiz, parti ve siyaset koşulu gözetmeksizin her adımlarında yanlarında bulunacağız.

Ünlü Türk Büyüğü, Şeyh Edebali’nin de söylediği gibi; “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” geleneğinden feyz alan Milliyetçi Hareket Partisi ‘nin bireyleri olarak alın terinin damladığı her satıhta varlığımız kayıtsız şartsız devam edecektir.

Hem ucuz hem ekonomik; Ancak çok sağlık açısından riksler var! Hem ucuz hem ekonomik; Ancak çok sağlık açısından riksler var!