Kamu kurumları İŞKUR üzerinden personel alımlarına devam ediyor. Gelen son habere göre Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız işçi alımı yapacağını duyurdu. 18-36 yaş arası adayların başvurabileceği personel alımında ilkokul ve lise mezunu olma şartı aranıyor.

Başvurular 21 Kasım tarihinde başlamış olup,25 Kasım tarihine kadar devam edecek. MSB KPSS’siz işçi alım ve ilan detayları haberimize eklendi.

18 İLDE ALIM YAPILACAK

MSB, İŞKUR üzerinden yayımladığı personel alımına göre 18 farklı ilde alım yapılacak. Adayların alım yapılacak meslekler için birtakım belgelere sahip olması gerektiği açıklandı. Başvurular sona erdikten sonra adaylar, 8 Aralık tarihinde yapılacak kura sonuçlarına göre uygulamalı ya da sözlü sınava çağırılacaklar.

MSB HANGİ İLLERDE ALIM YAPACAK?

Milli Savunma Bakanlığı; İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde personel alımı yapacak.

MSB PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı’nın ilanında, meslek ve pozisyona göre başvuran kişilerde farklı nitelikler aransa da genel başvuru şartları şu şekilde sıralandı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenleri başvuruları kabul edilmeyecektir.

Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2022 MSB İŞ İLANI LİSTESİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞ İLANI LİSTESİ

ESKİŞEHİR Aşçı

ESKİŞEHİR Temizlik Görevlisi

ESKİŞEHİR Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

ESKİŞEHİR Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

ESKİŞEHİR Sıhhi Tesisatçı

ESKİŞEHİR Uçak Elektroniği Teknisyeni

ESKİŞEHİR Uçak Elektroniği Teknisyeni

ESKİŞEHİR Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

ESKİŞEHİR Uçak Gövde Motor Teknisyeni

ESKİŞEHİR Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ