İş yerinde sigara kullanan çalışanlar dikkat! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar İş yerinde sigara kullanan çalışanlar dikkat! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Tankçı, Topçu, Hava Savunma, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, Bakım, Ikmal, Mühimmat, Sıhhiye ve Veteriner sınıfları için toplamda 25 bin uzman erbaş alımı yapacak.

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecek.

Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, askerlik görevini yapmış veya yapmakta olmak, ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olması), askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından hazırlanan ve "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almış olmak, sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olmak, 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak gibi başvuru koşulları bulunuyor. Başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı ile başvuru sonuçlarının nasıl ve nerede yayınlanacağı gibi detaylar da haberde yer alıyor.