İki günden fazla iş göremezlik raporu alan kişiler, iş göremezlik parası almaya hak kazanıyor. Ancak, bu ödeme için raporun sona ermesinden itibaren 2 ay içinde başvuru yapılması gerekiyor. Aksi takdirde, bu süre içinde alınmayan ödemeler SGK’ya iade ediliyor.

Eğitim sistemi değişiyor! Yeni müfredat onaylandı kademeli uygulanacak Eğitim sistemi değişiyor! Yeni müfredat onaylandı kademeli uygulanacak

SGK'nın açıklamasında, iş göremezlik oranı yüzde 50'nin altında olan sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanmadığı uygulamasının sonlandırıldığı belirtiliyor. Artık geride kalan hak sahipleri, talepleri halinde sürekli iş göremezlik geliri alabilecekler.

Emekli olup çalışan kişilere geçici iş göremezlik kapsamında ödenen paralar, belirli şartlar altında geri istenebilir. Sürekli iş göremezlik raporu olan kişilerin tedavileri tamamlanmadan işe dönmeleri durumunda, sürekli iş göremezlik gelirleri kesilebilir. Gelirlerin kesilme koşulları arasında, kurum tarafından yapılan kontrol muayenesine gidilmemesi ve tedavi sonucunda iş gücü kaybının yüzde 10’un altına düşmesi gibi durumlar bulunuyor.

İş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybının yüzde 100 olması durumunda tam iş göremezlik maaşı bağlanıyor. Ancak kaybın yüzde 10’un altında olması halinde kısmi iş göremezlik geliri bağlanabiliyor.

SGK, sigortalıların haklarını koruyabilmeleri ve gelirlerinden eksiksiz faydalanabilmeleri için bu önemli hususlara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.