Eskişehir'de Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan kazandı! Eskişehir'de Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan kazandı!

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yahya Kaya, mimar, mühendis ve şehir plancıların milletvekili adaylarından beklentilerine ilişkin açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:

"MESLEKTAŞLARIMIZ AÇISINDAN KRİTİK BİR EŞİK"

"Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisine doğru gidiyoruz. Elbette tüm toplumsal kesimlerde olduğu gibi meslektaşlarımızın da mühendis, mimar ve şehir plancılarının da önümüzdeki süreçten beklentileri, talepleri var. Söyleyecekleri sözleri var. Toplumun tüm kesimleri için olduğu gibi meslektaşlarımız açısından da kritik bir eşik aslında. Biz ülkenin sorulanlarıyla meslektaşlarımızın sorunlarını birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Tek başına birinin çözüme ulaşması diğeri açısından yeterli olmayacağı şeklinde bir görüşümüz var.

"CİDDİ PLANSIZLIK SORUNU VAR"

Öncelikle planlama diyoruz çünkü hem ülkemizin temel ihtiyacı, belki en önemli eksikliği, hem de mühendis, mimar ve şehir plancılarının asli görevi. Buradan şöyle birkaç örnekle izah etmek gerekirse, ülkemizde eğitimden istihdam politikalarına tüm üretim süreçlerinde ciddi bir planlama eksikliği söz konusu. Planlamadan kastımız burada üretimin planlanması, mühendislik hizmetlerinin planlanması, tarımdan sanayiye, ulaşımdan şehirleşmeye birçok alanda aslında teknik bir hizmet alarak gerçekleştirilmeyen, teknik bilgi, birikim ve becerinin sunulmadığı yalnızca siyasi irade ve beklentilerin ve piyasa koşullarının egemen olduğu bir durum ülkemizde ne yazık ki söz konusu. Bunun da sonuçlarını acı bir şekilde hem depremde hem diğer afetlerde yaşıyoruz.

"İŞSİZLİK ÇOK CİDDİ BİR PROBLEM"

Ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasının önünde ciddi bir engel olarak plansızlığı görüyoruz. Yine ülkemizde hem meslektaşlarımızın hem toplumun diğer kesimlerinin istihdamı açısından çok ciddi bir problem olarak görüyoruz. Eğitim sitemi açısından da planlanmadan, gerekli alt yapı oluşturulmadan kurulan üniversiteler ve bu üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ve bunların çok çarpıcı bir şekilde karşılaştıkları işsizlik çok ciddi bir problem olarak ülkenin, meslektaşlarımızın önünden duruyor.

"ÜCRET POLİTİKALARINDA DÜŞÜKLÜK SÖZ KONUSU"

Ülkemizde 1 milyonun üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı var. Bunların dörtte biri işsiz. Bu oran kadın ve genç meslektaşlarımızda yüzde 50’ye kadar çıkıyor. Özel sektörde ve kamuda düşük ücret neredeyse meslektaşlarımızın tamamı açısından geçerli hale geldi. Kamudaki meslektaşlarımızın dengi meslekler daha önceki yıllarda benzer ya da birbirine yakın özlük haklarına sahip olduğu doktorlarla, hakim ve savcılarla şu an aralarındaki farkın iki üç kata oranla çıkması, yine kamuda liyakat, görevde yükselme gibi konularda birçok engelle karşılaşılması, mühendis, mimar ve  şehir plancılarının iyice kamu dışında bırakılması, özel sektörde çalışan meslektaşlarımız açısından işsizlik, iş bulabilenlerin ücret politikalarındaki düşüklük, yine bunun dışında özel sektördeki esnek çalışma saatleri mesleğini icra etmede birçok sıkıntıyla karşılaşmaları meslektaşlarımızın yaşadığı çok ciddi sıkıntılar.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN YOKSULLAŞTIĞI BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Mühendis, mimar ve şehir plancıları için ülkemizde uygulanmayan ne yazık ki bir asgari ücret...Daha öncesinde 2017 yılına kadar SGK ile imzalanan protokol 2017 yılında tek taraflı iptal edilmişti. Şu an normal asgari ücret düzeyinde hatta yer yer aylık ortalama geliri asgari ücretin altına bile düşen meslektaşlarımızın olduğunu çok acı bir şekilde görüyoruz. Özlük haklarımızda ciddi kayıplar olduğunu biliyoruz. Mesleğimizin değersizleştirildiği, meslektaşlarımızın yoksullaştığı bir süreçten geçiyoruz.

"GÜNAH KEÇİSİ İHTİYACI OLDUĞUNDA MESLEKTAŞLARIMIZA SÖZ HAKKI TANINIYOR"

Mesleğimizin getirildiği noktayı ise şöyle tarif etmek belki mümkün. Mühendis, mimar ve şehir plancılarına herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığı zaman hakim karşısına çıkarılacak kişi misyonu yüklenmeye çalışılıyor. Bunun dışında kendisinin mesleki bilgi, birikim ve deneyiminden faydalanılmıyor. Sadece bir günah keçisi ihtiyacı olduğunda meslektaşlarımıza söz hakkı tanınıyor. Tüm bu düzenin değişmesi için, tüm bu saydığım olumsuzlukların düzeltilmesi için meslektaşlarımızı oy kullanmaya çağırıyoruz. Geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz."