Prof. Dr. Günay açıklamasında, ‘’Şiddet, toplumun her kesiminde ve hayatın her alanında mücadele etmemiz gereken bir konu. Kadına karşı işlenen şiddet suçlarıyla ise çok daha dikkatle ve kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Kadın bir toplumun temelidir. Toplum huzura, barışa, refaha kavuşmak istiyorsa bu yol kadınlardan geçer. Kadın mutluysa aile mutludur, aile mutluysa toplum mutludur. Gelecek nesiller özgüven ve sevgi ile şekillenir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu eylem planı, kadınlarımıza verdiğimiz değerin, önemin ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kararlılığımızın da bir göstergesidir. Yapılan birçok düzenleme ile, ülke olarak kadına karşı şiddetle mücadelede daha ileri bir aşamaya geçiyoruz.’’ Şeklinde konuştu.

5 ANA HEDEF, 28 STRATEJİ VE 227 FAALİYET

Eskişehir'de doğan 10 günlük bebeği ağaç altında ölüme terk ettiler Eskişehir'de doğan 10 günlük bebeği ağaç altında ölüme terk ettiler

Prof. Dr. Günay planın içeriği ile alakalı, ‘’2025 Yılına kadar uygulanacak bu eylem planı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları, üniversiteler, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kısaca ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırlandı. İlk olarak bu eylem planına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Eylem planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldı.  İlk hedef şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesini, ikinci hedef şiddetle mücadele anlayışının tüm plan ve politikalara yerleştirilmesini, üçüncü hedef koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasını, dördüncü hedef toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılmasını, beşinci hedef ise sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması ve istatistiklerin belirlenmesini kapsamaktadır. Özetle, bütüncül yaklaşımla hazırlanan bu plan ile kadına karşı şiddetin tamamen ortadan kalkmasını amaçlıyoruz.’’ Şeklinde açıklama bulundu.

HERKES İÇİN HER TÜRLÜ ŞİDDET İLE MÜCADELE

Toplumsal şiddetle mücadeleye dikkat çeken Günay “Kanun, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınları, çocukları ve erkekleri korumayı amaçlıyor. Şiddete uğrayan kadın veya erkek, çocuk veya yaşlı, engelli veya engelsiz olması fark etmiyor. Kanun herkesi koruma altına alıyor.  Önleyici, koruyucu, eğitici ve cezalandırıcı boyutlarını görüyoruz. Şiddet Türkiye'nin tüm illerinde faaliyet gösteren 360 sosyal hizmet merkezimiz bünyesinde oluşturulan Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası ‘ŞÖNİM’ler ve KADES uygulaması şiddet mağdurları için bir güvence.  Pilot olarak 15 şehirde yürütülen elektronik kelepçe uygulaması 81 ile yaygınlaştırılıyor. Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama potansiyeli olanların öfke kontrolünü sağlayabilmek için eğitimler planlanıyor. En önemlisi şiddet eylemlerinin orantılı şekilde cezalandırılmasını sağlanacak. 4. Yargı Paketinin kapsamında şiddetle mücadeledeki düzenlemeler de bulunuyor.”

HERKES BİLGİ SAHİBİ OLMALI VE DESTEK VERMELİ

Prof. Dr. Günay, ‘’Bu tarz toplumsal konularda, toplum mutabakat da çok önemlidir. Bu planı herkes okumalı, bilgi sahibi olmalı ve desteklemeli. Bu toplumun her bir ferdi için, geleceğimiz için önemli ve değerli bir görev bu. Toplum olarak son dönemlerde tanık olduğumuz çocuk istismarı davaları toplumun vicdanını sızlatıyor, onarılmaz yaralar açıyor. Her davanın her şeyden önce bir birey ve toplum olarak takipçisiyiz.”