Genel Merkez  Çözüm Merkezi Başkanı Arabulucu Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener şu açıklamayı yaptı;

1 Eylül 2023 tarihinde yeni bir uygulama yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama ile belirli anlaşmazlıklarda dava yoluna başvurmadan önce arabuluculuk mekanizmasına başvurulması zorunlu hale getirildi. Arabuluculuk, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların bir uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişi aracılığıyla mahkemeye gitmeden çözmelerini sağlamaktadır.

Arabuluculuğa başvurmak zorunlu…

Uyuşmazlıklar  belirlenen şu 8 maddede yer alan durumlardan birisini taşıyorsa arabuluculuğa başvurulması gerekiyor;

1-) Tüketici mahkemelerinde görülen ve parasal sınır olarak 66.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için

2-) Konusu para ile belirlenemeyen tüketici mahkemeleri uyuşmazlıkları.

3-) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları.

4-) 6325 sayılı Kanuna eklenen 18/B maddesi gereği: Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

5-) Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar.

6-) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Örsan Öymen: "Eskişehir’i nasıl kazanacağız biri bana çıkıp anlatsın" Örsan Öymen: "Eskişehir’i nasıl kazanacağız biri bana çıkıp anlatsın"

7-) Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

8-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümleye göre; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ya da işveren alacağı ve tazminatı ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava şartıdır.

Tüketici Hakem Heyeti 2023 Parasal Sınırı 66 bin TL'yi aşan uyuşmazlıklarda da arabuluculuk zorunlu… 

Zorunlu arabuluculuk sürecini başlatmak isteyen vatandaşlar  Adliyelerde ki Arabuluculuk Bürosu'na başvurmaları gerekmektedir.

Arabuluculuk, tarafların daha hızlı, etkili ve masrafsız bir çözüme ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için 2023 yılında;Tüketici Hakem Heyeti  parasal sınırı 66.000TL’ aşan uyşmazlıklarda dava şartı olarak arabulucuya başvurmalarını önemle hatırlatıyoruz.